Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Цілі заняття.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема: “Обробка медико-біологічних даних”.

Актуальність теми.

 

Підкреслюючи актуальність матеріалу розділу, слід нагадати студентам про швидке зростання ролі математичних методів обробки дослідних даних та результатів клінічних спостережень. Актуальність цієї теми, а також і інших у розділі “Математична обробка медико-біологічних даних” визначається широким використанням методів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики в медицині та охороні здоров’я. Швидке зростання ролі математичних методів опису та аналізу функціонування в останні роки пов’язане з стрімким розвитком комп’ютерної техніки і, особливо, відповідного програмного забезпечення. Що стосується теми цього заняття розділу, то її актуальність визначається тим, що результат кожного вимірювання будь-якої величини завжди містить у собі похибку. Розмір цієї похибки суттєво впливає на цінність результатів вимірювань і висновків, які можна зробити на підставі проведених дослідів. Отже, тільки правильно спланований та виконаний експеримент і відповідний математичний аналіз проведених вимірювань на основі теорії похибок може дати об’єктивну оцінку досліджуваних параметрів з виконанням всіх вимог щодо надійної ймовірності, надійних інтервалів і т.і.

Цілі заняття.

Загальною цілью заняття є навчити студентів свідомо використовувати теорію похибок при вирішенні задач обробки даних медико-біологічного профілю.

Конкретні цілі заняття – навчити студентів:

1. розрізняти прямі, посередні, сукупні та сумісні вимірювання;

2. розрізняти похибки засобів вимірювань та результатів вимірювань;

3. розрізняти інструментальні та методичні похибки ;

4. розрізняти основні, додаткові та експлуатаційні похибки ;

5. розрізняти систематичні, прогресуючі, випадкові та грубі похибки;

6. обчислювати основні похибки засобів вимірювань: абсолютну, відносну та приведену;

7. обчислювати похибки округлення, відліку та табличних даних;

8. обчислювати похибки прямих вимірювань з переважаючою інструментальною похибкою;

9. обчислювати похибки прямих вимірювань з переважаючою випадковою похибкою;

10. обчислювати похибки прямих вимірювань з порівнюваним внеском інструментальної та випадкової похибок;

11. обчислювати похибки прямих вимірювань з порівнюваним внеском інструментальної та випадкової похибок;

12. обчислювати похибки посередніх вимірювань

13. графічно обробляти результати сумісних вимірювань.

Студент повинен знати (2 рівень):

1. прямі, посередні, сукупні та сумісні вимірювання;

2. похибки засобів вимірювань та результатів вимірювань;

3. інструментальні та методичні похибки ;

4. основні, додаткові та експлуатаційні похибки ;

5. систематичні, прогресуючі, випадкові та грубі похибки;

6. основні похибки засобів вимірювань: абсолютну, відносну та приведену;

7. похибки округлення, відліку та табличних даних;

8. правила обчислення похибки прямих вимірювань;

9. правила обчислення похибки посередніх вимірювань;

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.