Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Прилади для контролю температури

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

- термометри розширення - діють за принципом теплового розширення рідини або твердих тіл (спиртові, ртутні); це скляні технічні термометри ТТ за ГОСТ 2823-73, які мають діапазон вимірювання 0-100°С з ціною поділки 1°С – ТТ-2У ; похибкаїх від ±1 до ±2 °С;

манометричні термометри ,в яких використана залежність тиску рідини або газу при сталому об’ємі від температури. Марка ТПП4-1У, ГОСТ 8624-71. Можуть бути показуючими або записуючими (ТЖ2С-711). Зміна температури середовища, що контролюється, сприймається рідиною, що заповнює термобалон і перетворюється в зміну її тиску, яке крізь з’єднувальну трубку (капіляр) діє на пружний чуттєвий елемент, що являє собою одно завиткову манометричну пружину. Один кінець пружини, пов’язаний з капіляром, жорстко закріплений в держаку, а другий герметизований і переміщується під дією тиску. Його рух через передаточний механізм перетворюється у рух стрілки відносно шкали. Похибка цих приладів від ±1 до ±1,6°С. Переваги – можливість дистанційного вимірювання. Недолік – значна термічна інерційність (у повітрі 60-800с, у воді 3-30с);

термометри опору, в яких використана залежність електричного опору металів та напівпровідників від температури оточуючого середовища; за ГОСТ 6651-78, випускають ТСП (платиновий чуттєвий елемент, розмішений в капілярній керамічній трубці), ТСМ (без каркасна обмотка з мідного дроту, покрита фторопластовою плівкою і розміщена у тонкостінній металевій гільзі); діапазон вимірювання –50..+150°С, похибка ±0,5°С. Мають високу точність, малу інерційність, високу надійність. На їх основі створюються точні, довговічні і компактні системи дистанційного контролю за станом агента обробки;

термопаритермоелектричні прилади, основані на залежності термоелектрорушійної сили (ТЕРС) в замкненому ланцюгу з двох різнорідних металевих провідників від різниці температури їх спаїв. Ланцюг термопари складається з двох термоелектродів і чуттєвого мілівольтметра, включеного в розрив одного з них. Один спай розміщують в середовище, температуру якого вимірюють, інший залишається вільним. В основному застосовують для лабораторних досліджень. В сушарках застосовують промислові термопари, які виготовляють в таких самих корпусах, що і ТСМ (П), мало інерційні уніфіковані хромель-копелеві термопари ТХК-1479.

Прилади для контролю φ

Найпоширеніший – психрометричний, заснований на вимірюванні психрометром температури та границі охолодження tг.о. газу. За показниками психрометра степінь насичення газу може бути визначена за Id– та tp–діаграмами або психрометричними таблицями.

Існує декілька типів психрометрів: переносний психрометр Асмана (аспіраційний), що складається з двох однакових ртутних термометрів (сухого та змоченого) та пристрою для примусової циркуляції повітря; переносний ртутний психрометр Августа – без примусової циркуляції ( дає збільшені показники границі охолодження із-за променистого теплообміну з оточуючими предметами та теплопередачі по його корпусу); стаціонарні психрометри – монтують всередині сушарки і виготовляють на базі термометрів опору або термопар.

Дистанційні психрометризбирають з двох однакових за характеристиками датчиків температури – термометрів опору (найпоширеніше).

Точність вимірювання в значній мірі залежить від умов теплообміну з оточуючим середовищем та ідентичності характеристик датчиків.

Монтувати термометри слід так, щоб чуттєві елементи знаходилися в потоці повітря або газу, стан якого відповідає середнім режимним умовам в пристрої. В сушарці – при вході в штабель. Місця введення термометрів в пристрій повинні бути ретельно ущільнені, а самі термометри захищені від механічних ушкоджень.

Останнім часом все більш розповсюджуються методи безпосереднього вимірювання степені насиченості повітря – датчики φ . Переваги – їх розміщують безпосередньо в камері (не треба робити спеціального психрометричного вікна), простіші в обслуговуванні, надійні в роботі (працюють вже більше 7 років). Недоліки – дуже чуттєві до прямого попадання води на них та високих температур (більше 90°С).

Також застосовуються в імпортних камерах пластинки рівноважної вологості, виготовлені із целюлози, лігніну або екзотичних порід деревини (кожна фірма рекомендує свій матеріал для цього). Переваги – безпосередня інформація про вологість поверхневих шарів деревини, інформацію про значення φ можна отримати за допомогою діаграми рівноважної вологості деревини. Пластинки також розміщуються безпосередньо в камері, прості в обслуговуванні. Недоліки – необхідність зміни пластинки після кожного сушіння.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.