Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Прилади для вимірювання швидкості руху повітря

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Анемометр –прилад, що складається з крильчатки та лічильника обертань. Його встановлюють в потоці повітря і визначають частоту обертань крильчатки в одиницю часу. Швидкість повітря знаходять по результатах вимірювання за тарировочною кривою або таблицею, що є в паспорті приладу. Розрізняють анемометри крильчасті– 0,5-10 м/с і чашкові – 2-30 м/с. Недоліки – неможливість вимірювання швидкості в штабелі.

Термоанемометр –дозволяє вимірювати швидкість дистанційно. Тонка платинова нитка припаяна до двох манганіновим стрижням, що закріплені в держаку з ізоляційного матеріалу, крізь який пропущені виводи для приєднання перетворювача до вимірювального ланцюга. Нитка нагрівається струмом і одночасно охолоджується повітряним потоком. При сталому струмі температура нитки, тобто її електричний опір, залежить від інтенсивності обдування. Вона вимірюється мостовою схемою, яка може бути проградуйована безпосередньо в одиницях швидкості повітря.

Системи дистанційного контролю параметрів агента обробки

Будь-яка система автоматичного регулювання складається з об’єкта регулювання та регулятора. В процесах ГТОД об’єктом регулювання повинна бути деревина, параметри стану якої (температура, вологість , внутрішні напруження та їхній розподіл за перетином) необхідно довести при обробці за певними законами до заданих значень.

Однак, у зв’язку з відсутністю пристроїв для безперервного дистанційного контролю внутрішніх напружень, регулюється стан обробляючого середовища залежно від поточної волості деревини. Таким чином об’єктом регулювання стає сам пристрій для ГТОД.

Існує два способи регулювання: ручний та автоматичний.

При ручному способі оператор слідкує по контрольних приладах за станом сушильного агента. При відхиленні його параметрів від заданих режимом, він діє на органи управління (вентилі, шибери, засувки, рубильники) і добивається відповідності фактичних параметрів заданим.

При автоматичному регулюваннівплив на органи управління відбувається за допомогою регуляторів, які діють на виконуючі механізми, залежно від сигналів датчиків, які сприймають зміну параметрів сушильного агента.

Розрізняють регулятори прямої (РПД) та непрямої (РНД) дії.

РПДпрацюють від енергії регулюючої системи, тобто чуттєвий елемент безпосередньо переміщує регулюючий орган за рахунок енергії самого об’єкта регулювання. Застосування їх досить обмежено внаслідок малої точності регулювання

Більш розповсюдженірегулятори непрямої дії,у який чуттєвий елемент діє на регулюючий орган через один або декілька підсилювачів потужності, а для пересування регулюючого органа використовується енергія додаткового джерела живлення. Найбільш раціонально для РНД використовувати електричні датчики температури.

РНД можуть бути одноканальними та багатоканальними. Одноканальний регуляторможе регулювати тільки один параметр (наприклад, температуру) в одному пристрої. Їх доцільно застосовувати у цехах з малою кількістю сушарок, коли регулювання процесу відбувається тільки за одним параметром. Багатоканальнийдозволяє регулювати декілька параметрів в кількох пристроях. Застосовуючи багатоканальні регулятори можна автоматизувати цілий блок сушарок.

Системою автоматичного регулювання (САР) називають сукупність об’єкта регулювання і автоматичного регулятора, що призначена для підтримання регулюючої величини рівної заданому значенню. В процесах сушіння частіше всього необхідно стабілізувати температуру і φ, тобто підтримувати їх рівними деяким заданим значенням to=const φo=const. Такі САР називаютьсистемами автоматичної стабілізації (САС).

В деяких випадках виникає необхідність автоматично змінювати регулюючу величину за заданим законом (режимом) залежно від часу або стану деревини (вологості, внутрішній напружень). Такі системи, в яких to=f(τ), де f(τ)– відома функція часу, називаютьсистемами програмного регулювання.

Іноді необхідно змінювати регулюючу величину у часі за невідомим законом. Наприклад, необхідно змінити температуру на вході в барабанну сушарку залежно від кінцевої вологості стружки, яка може коливатися у часі невизначеним чином. Система, у якої to=F(τ), де F(τ)– невідома раніше функція часу, називаєтьсяслідкуючою системою.

Вибір регуляторівслід робити виходячи з вимог до якості сушіння матеріалу, можливостей камери, співставлення вартості САР та сушарки.

При сушінні за ІІІ категорією якості слід застосовувати одноканальні двопозиційні регулятори сухого та змоченого термометрів для створення САС. Такі регулятори (типа ЕРА,ТРЕ) можуть забезпечити точність підтримання заданих значень температури на рівні ±2°С, зона їх нечутливості не повинна перевищувати 0,5°С.Перетворювачі температури - мало інерційні ТСП або ТСМ. Недолік цих регуляторів – неможливість візуального контролю температури, тільки контроль стану нагрівних та зволожуючих елементів за сигнальними лампочками “більше” і “менше”. Такі системи раціонально використовувати для сушіння хвойних пиломатеріалів в камерах невеликої завантажувальної ємності 5-10 м3.

При сушінні пиломатеріалів за І та ІІ категоріям якості в САС слід застосовувати двопозиційні одноканальні регулятори з малою зоною нечутливості для регулювання температури та дво-трипозиційні одноканальні регулятори для регулювання відносної вологості повітря за величиною психрометричної різниці (або φ).

Сучасні САС передбачають наявність дистанційних вологомірів, які дозволяють отримувати данні вологості деревини з елементами статистичної обробки. Це можливо тільки при використанні мікропроцесорного регулятора. Модуль мікропроцесорного регулятора реалізує пропорційно-інтегральний закон регулювання, цифрова фільтрація сигналів та їх логічна обробка забезпечують надійне спрацювання силових ключів регулятора на фоні можливих перешкод. Основними вузлами регулятора є вимірювальні схеми датчиків температур (або φ) та абсолютної вологості деревини: обчислювальний, індикаційний, комутаційний блоки. Переваги - регулятор простий в обслуговуванні, має високу надійність та можливість само діагностики.

Перспективним є створення САР на базі багатоканального мікропроцесорного регулятора із зворотнім зв’язком, який корегує параметри сушіння залежно від середньої вологості висушуваного матеріалу.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.