Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

собівартістю 1ц цукрових буряків

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ п/п Назва господарств Собівартість 1ц, грн № п/п Назва господарств Собівартість 1ц, грн
         
 

Рис.2. Ранжирований ряд розподілу господарства за

собівартістю цукрових буряків

 

Таблиця 3. Проміжне аналітичне групування господарств за собівартістю 1ц цукрових буряків

Групи господарств за собівартістю 1ц цукрових буряків грн. Кількість господарств Собівартість 1ц цукрових буряків, грн Якість грунту, балів Внесено мін. добрив на 1 га ц діючої речовини Приходиться на 100 га с/г угідь
валової продукції, тис. грн. основних виробничих фондів, тис. грн. робітників, чол.
І ІІ ІІІ IV V VI              
В середньому              

 

Таблиця 4. Залежність 1ц цукрових буряків від умов виробництва (типологічне групування)

Групи господарств за собівартістю 1ц цукрових буряків грн. Кількість господарств Собівартість 1ц цукрових буряків, грн Якість грунту, балів Внесено мін. добрив на 1 га ц діючої речовини Приходиться на 100 га с/г угідь
валової продукції, тис. грн. основних виробничих фондів, тис. грн. робітників, чол.
І ІІ ІІІ              
В середньому              

 

 

Таблиця 5. Інтервальний ряд розподілу за собівартістю 1 ц цукрових буряків

Групи господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків, грн.   Кількість господарств В % до підсумку
І. ІІ. ІІІ.    
В середньому   100.0

у

 
 


Кількість господарств

       
   
 
 

 

 


І ІІ ІІІ х

 

Групи господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків

 

Рис.3 Гістограма і полігон розподілу господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків

Таблиця 6. Собівартість, урожайність і затрати на 1 га посіву цукрових буряків в господарствах

 

Групи господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків, грн. Кількість господарств Середня урожайність, ц/га Собівартість 1 ц цукрових буряків, грн. Затрати праці на 1 ц, люд.-год.
І. ІІ. ІІІ.        
В середньому        

 

Таблиця 7. Залежність собівартості цукрових буряків від умов виробнитва

 

Показники   Групи господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків, грн. У середньому
І ІІ ІІІ
Кількість господарств Собівартість 1 ц, грн. Якість грунту, балів Внесено мінеральних добрив на 1 га, ц діючої речовини Фондозабезпеченість, тис. грн. Трудозабезпченність, чол.        

 

 

Таблиця 8. Економічна ефективність вирощування цукрових буряків в господарствах

 

Показники Групи господарств за якістю грунту, балів В середньому
І ІІ ІІІ
Кількість господарств Якість грунту, балів Собівартість 1 ц, грн. Урожайність, ц/га Затрати праці на ц, люд.-год Рентабельність, %.          

 

Таблиця 9. Вплив якості грунту і різних доз добрив на економічну ефективність вирощування цукрових буряків

 

Групи господарств за якістю грунту балів, Підгрупи за кістю внесенних добрив ц діючої речовини Кількість господарств. Урожайність, ц/га Собівартість 1ц, грн Затрати праці на 1 ц, люд.-год Рентабельність, %
І а) б)          
В середньому            
ІІ а) б)          
В середньому            
ІІІ а) б)          
В середньому            
Разом            
В т.ч. по підгрупам а) б)          
                     

 

Таблиця 10. Вплив якості грунту і різних доз добрив на собівартість 1ц цукрових буряків

 

Групи господарств за якістю грунту, балів Підгрупи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини В середньому
а) б)
І ІІ ІІІ      
В середньому      

 

Таблиця 11. Вплив якості грунту і різних доз добрив на рентабельність виробництва

 

Групи господарств за якістю грунту, балів Підгрупи господарств за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини В середньому
а) б)
І ІІ ІІІ      
В середньому      

Таблиця 12. Структура собівартості і рівень затрат по видах на 1ц цукрових буряків

 

Статті зартат Групи господарств за собівартістю 1 ц цукрових буряків, грн В середньому
І ІІ ІІІ  
грн. % грн. % грн. % грн. %
                 
Всього        

 

Таблиця 13. Вплив окремих видів затрат на собівартість 1 ц цукрових буряків

 

Статті затрат Собівартість 1 ц цукрових буряків, грн Абсолютна різниця, грн Абсолютна різниця в % до підсумку І групи Коефіцієнт зміни даного виду затрат
І ІІ
Оплата праці Насіння та посадовий матеріал Добрива Паливо Автотранспорт Авторизація Потоцний ремонт Інші затрати Накладні витрати          
Всього          

 

Таблиця 14. Економічна ефективність виробництва цукрових буряків в господарствах

 

Показники Групи господарств за собівартістю 1 ц, грн. В середньому
І ІІ ІІІ
Кількість господарств Середня ціна реалізації 1 ц, грн. Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн. Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. Рентабельність, %        

 

 

Таблиця 15. Вплив собівартості на економічну ефективність вирощування цукрових буряків в господарствах

 

Показники Групи господарств за собівартістю 1 ц, грн. В середньому
І ІІ ІІІ
Кількість господарств Собівартість 1 ц, грн. Затрати праці на 1 ц люд.-год. Реалізовано з 1 га, ц Прибуток (збиток) на 1 ц, грн. Рентабельність, %        

 

Собівартість 1ц цукрових буряків, грн

 

у

 

 

• •

• •

• •

 

 

х

100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

 

Урожайність цукрових буряків, ц/га

 

Рис 4. Кореляційне поле залежності собівартості цукрових буряків від урожайності

 

 

Таблиця 16. Дані для розрахунку показників кореляційного зв’язку

 

№ п/п Собівартість 1 ц цукрових буряків грн.   у   Урожайність 1 ц грн.   х Розрахункові величини
  ух     у2 х2 ˜yx01х  
           

 

 

Таблиця 17. Матриця вихідної інформації для множинної кореляції

 

№ п/п   Собівартість 1 ц грн. у Факторні показники
  х1   х2   х3   х4
         

 

Таблиця 18. Розкладання загального обсягу варіації за факторами

 

Фактори хі Парні коефіцієнти кореляції ryxi ß – коефіцієнти ß і Добуток, % ryxi · ß і
х1 х2 х3 х4      
  Х Х  

Таблиця 19. Розрахунок даних для вимірювання ряду динаміки за лінійним трендом способом найменших квадратів

 

Роки   Результ. Показн. у І спосіб ІІ спосіб
  t у t t2 ˜yt01t   t у t t2 ˜yt01t
15 років         -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1      
Разом                

 

 

Собівартість 1ц цукрових буряків, грн

 

у

 

 
 


˜yt01t

Зона

прогнозу

 

           
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 


х

Роки

Рис. 5. Динаміка і прогнозування собівартості 1ц цукрових буряків в господарствах району

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.