Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Аналіз рентабельності виробництва сукупності товарів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Визначення найвигіднішого асортименту – досить складна за­дача, для розв’язання якої у загальному випадку слід ураховувати як ринкові умови, так і технологічні можливості виробництва.

  A B C D E F G H I
  АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГАМИ ТОВАРІВ
     
1. Цільова функція      
  Виручка від реалізації =СУММ(І16:І19)
  Маржинальна собівартість реалізованої продукції =Витрати!D17
  Маржинальний прибуток (тис. грн) =Н4-Н5
                 
2. Регульовані фактори (змінні)        
  Змінна Планована кількість ( тис. т ) Прямі обмеження Ціна Вартість
  Мінім. кількість Макcим. кількість
  Кількість переробленої сировини С1 3,25 =E11*H11
  Кількість переробленої сировини С2 3,40 =E12*H12
  Кількість докупленого продукту П1 без обмежень 5,75 =E13*H13
  Кількість докупленого продукту П2 без обмежень 4,00 =E14*H14
  Кількість продукту П2, що конвертується 0,25 =E15*H15
  Кількість продукту П1 на складі 5,20 =E16*H16
  Кількість продукту П1, проданого за макс. ціною   5,50 =E17*H17
  Кількість продукту П1, проданого за зниж. ціною без обмежень 5,00 =E18*H18
  Кількість проданого продукту П2 без обмежень 3,80 =E11*H19
                 
                 
  3. Функціональні обмеження:        
  Баланс з отримання і витрачання кожного продукту:  
  Залишок П1 =Виробництво! > =      
  Залишок П2 =Виробництво! > =      
  Загальна потужність основного процесу переробки сировини:
  Поточна потужність =Е11+Е12 < =      
                                                           

Рис. 37. Частина моделі, що знаходиться на аркуші Асортимент

Розглянемо модель підприємства, що виробляє два види продуктів – П1 і П2. Передбачається, що у разі встановлення ціни в 3,80 грн/т останній може бути проданий у будь-якій кількості. Існує контракт, за яким треба виробляти не менше як 40 тис. т/день продукту П1 за ціною 5,50 грн/т. У разі вироблення додаткової кількості продукту його можна продати за ціною 5,50 грн/т (не більше 5 тис. т/день), використати для збільшення запасів (не більше 4 тис. т/день), які з урахуванням витрат на збереження оцінюються за подальшої реалізації в 5,20 грн/т, або продати за зниженою ціною (5 грн/т) у необмеженій кількості. У разі потреби обидва продукти можна докупити: закупівельна ціна продукту П1 становить 5,75 грн/т, а продукту П2 – 4 грн/т.

Для виробництва цих продуктів підприємство може отримати два види сировини: сировину С1 – до 100 тис. т/день за ціною 3,25 грн/т і сировину С2 більш високої якості – до 30 тис. т/день за ціною 3,40 грн/т.

Загальна потужність основного процесу переробки сировини – 100 тис. т/день за витрат на переробку 0,35 грн/т. Він дає змогу одер­жати 0,15 т продукту П1 і 0,85 т продукту П2 з 1 т сировини виду С1. У разі використання 1 т сировини С2 вихід продукції становитиме 0,25 т продукту П1 і 0,75 т продукту П2. Продукт П1 потребує додаткового очищення, витрати на яке – 0,10 грн/т сировини.

Для переробки продукту П2 в більш цінний продукт П1 можна застосовувати агрегат (конвертор), який дає змогу з 1 т продукту П2 одержати 0,5 т продукту П1 і 0,5 т продукту, що може бути проданий як продукт П2, але який не можна повторно переробляти конвертором. Потужність конвертора – 50 тис. т сировини (продукту П2) на день за витрат на цю обробку 0,25 грн/т сировини.

Модель підприємства складається з декількох таблиць, які розміщуються на трьох робочих аркушах з назвами Асортимент, Виробництво, Витрати (рис. 38).

Починати будувати модель слід з таблиці «Регульовані фактори (змінні)». Після цього створюються модель виробництва (на аркуші Виробництво) і калькуляція витрат (на аркуші Витрати), в яких використовуються адреси клітин з поточними значеннями планованих змінних.

 

  A B C D
  ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ    
             
  1. Норми отримання продукції    
  Об’єкт переробки Норма виходу продукту (т)    
    П1 П2    
  С1 (1 т) 0,15 0,85    
  С2 (1 т) 0,25 0,75    
  П2 (1 т) 0,50 0,50    
             
  2. Максимальні виробничі потужності (тис. т)
  Процес Максим.  
  потужність  
  Переробка сировини  
  Конвертація продукту П2  
             
  3. Плановані обсяги виробництва (тис. т)  
  Спосіб виробництва продукту Кількість (тис. т)
  Виробництво продукту П1 із сировини С1 і С2 =СУММ(G19:G20)
  у тому числі:   із сировини С1 …… =D6*Асортимент!Е11
        із сировини С2 …… =D6*Асортимент!Е12
  Виробництво продукту П2 із сировини С1 і С2 =СУММ(G19:G20)
  у тому числі:   із сировини С1 …… =Е6*Асортимент!Е11
        із сировини С2 …… =Е6*Асортимент!Е12
  Виробництво продукту П1 конвертацією П2 =D8*Асортимент!Е15
  Неконвертований залишок продукту П2 =Е8*Асортимент!Е15
                                           

Рис. 38. Частина моделі, що знаходиться на аркуші Виробництво

За калькулювання витрат використовується метод попроцесного обліку, який акумулює виробничі витрати по однакових продуктах виробництва. Слід звернути увагу на те, що постійні витрати не враховуються, оскільки вони не залежать від асортименту продукції, що випускається. Після калькулювання витрат може бути сформована цільова функція, значення якої обчислюється в клітині Н6 аркуша Асортимент, а після побудови моделі виробничого процесу можна записати функціональні обмеження (рядки 24–27 аркуша Асортимент). Ці обмеження враховують максимально допустиме значення загальної потужності основного процесу переробки сировини і можливі величини наявної кількості (залишків) продуктів.

  A B C D E
  ОБЛІК МАРЖИНАЛЬНОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
           
  1. Вартість виробничих операцій    
  Операція Вартість (грн)
  Переробка 1 т сировини 0,35
  Вартість очищення продукту П1, виробленого з 1 т сировини 0,10
  Конверторна обробка 1 т продукту П2 0,25
         
  2. Прямі змінні витрати  
  Вид витрат Сума (тис. грн)  
  На сировину =СУММ(Асортимент!І11:І12)  
  Переробка сировини =(Асортимент!Е11+Асортимент!Е11)*F5  
  Очищення продукту П 1 =Виробництво!G18*F6  
  Конверторна обробка П2 =Асортимент!E15*F7  
  Докупівля продукту П 1 =Асортимент!І13  
  Докупівля продукту П 2 =Асортимент!І14  
  Підсумок   СУММ(D11:D16)  
                         

Рис. 39. Частина моделі, що знаходиться на аркуші Витрати

Наявна кількість продукту П1 (клітина Е24) обчислюється за формулою

= Виробництво!G18 + Виробництво!G24 + + E13E16E17E18,

а наявна кількість продукту П2 (клітина Е25) за формулою

= Виробництво!G21 + E14 + + Виробництво!G25E15E19.

Практичне заняття

План

1. Розгляд питань теми.

2. Обговорення рефератів або доповідей.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.