Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретичні відомості.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В загальному вигляді задача інтерполяції може бути поставлена так: дано ряд значень (дослідних даних), які розташовані в порядку збільшення аргументу (табл.1), що відображає залежність y від x. Необхідно знайти аналітичну залежність, що наближено відображує зв’язок між x та функцією y і визначити проміжні значення функції , де

Табл. 1

x x0 x1 x2 xn
y y0 y1 y2 yn

 

Під інтерполяцією розуміється заміна заданої дискретної функції y=f(x) деякою функцією для якої виконуються наступні умови:

(15)

Функція називається інтерполяційною функцією, відрізок - відрізком інтерполяції, а точки , - вузлами інтерполяції.

Основна умова інтерполяції – рівність вихідної дискретно заданої функції y=f(x) і інтерполяційної функції в вузлах інтерполяції.

На практиці за інтерполяційну функцію часто використовують поліном Лагранжа:

(16)

Цей поліном має степінь не вище n, тобто степінь полінома на одиницю менша за кількість вузлів інтерполяції, і в заданих вузлах , де

За допомогою цього полінома можна обчислити значення функції в точках, які відрізняються від вузлів інтерполяції.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.