Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Централiзацiя та децентралiзацiя

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. Розподiл повноважень та відповідальності

4. Стратегiчне керiвництво товариством

3. Якi характеристики визначають аутсайдерську модель корпоративного управлiння?

1. Високий ступiнь концентрацiї структури власностi

2. Стратегiчна спрямованiсть дiяльностi наглядової ради

3. Контролююча спрямованiсть дiяльностi наглядової ради

4. Велика кiлькiсть дрiбних акціонерів

4. Якi характеристики визначають iнсайдерську модель корпоративного управлiння?

1. Велика кiлькiсть дрiбних акцiонерiв

2. Високий ступiнь концентрацiї структури власностi

3. Стратегiчна спрямованiсть дiяльностi наглядової ради

4. Контролююча спрямованiсть дiяльностi наглядової ради

5. Що таке вищий орган управління товариством з обмеженою відповідальністю?

1. Збори учасників.

2. Збори акціонерів

3. Голова правління

4. Виконавчий Директор

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Екзаменаційний білет № 12

з дисципліни «Корпоративне управління»

1 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Законодавче регулювання процесу створення та функціонування АТ

Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

З-н України «Про акціонерні товариства» - це з-н, який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

2 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Сутність корпоративного капіталу.

Капітал – це коштти, які має суб’єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.

Капітал корпорації – це сукупність об’єднаних індивідуальних капіталів її членів. Він формально є власністю корпорації, тобто є різновидом недержавної приватної власност, що іменується корпоративної, акціонерною власністю, яка може бути віднесена до колективної.

Капітал підприємства є основним фактором виробництва. В економічній теорії виділяють три основних фактори виробництва, які забезпечують господарську діяльність:капітал, земля та інці природні ресурси, трудові ресурси.

У системі даних факторів виробництва капіталу відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі фактори в єдиний комплекс.

3 завдання – дайте визначення поняттям. (за кожну правильну відповідь Ви отримуєте 3 бали).

Ревізійна комісія – орган що контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу ( фактично не може бути віднесена до органів управління, оскільки не наділена ніякими владними повноваженнями)

Внутрішній механізм контролю АТ – структура управління, що сприяє обміну інформацією; порядок виявлення конфлікту інтересів;порядок, що забезпечує керівництву ефективний котроль за діяльністю компанії.

Інвестор — людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження.

На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу. Вважається, що якщо людина відкладає понад 30% свого доходу, її можна розглядати як потенційного інвестора. В розмовній мові інвестором як правило називають людей чи підприємства, які здійснюють значні капіталовкладення.

 

4 завдання -Дайте відповідь на тестові запитання (за кожну правильну відповідь Ви отримуєте 2 бали.).

1. Що собою представляє корпоративне управлiння за визначенням Свiтового банку?

1. Систему виборних та призначених органiв, якi здiйснюють управлiння дiяльнiстю товариства

2. Процес, у вiдповiдностi до якого корпорацiя представляє інтереси iнвесторiв

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.