Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Iнсайдерська

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. Змiшана

4. Модель подвiйних рад

5. Яку відповідальність несуть учасники повного товариства?

1. Своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном;

2. Лише в межах їх вкладів у статутний капітал;

3. Своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

4. У межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придбаними облігаціями підприємства.

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Екзаменаційний білет № 17

з дисципліни «Корпоративне управління»

1 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Акціонерне товариство в Україні: їх сутність та види

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерні товариства створюються в формі публічних або приватних товариств.

Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних) та інших підприємств у акціонерне товариство.

Основним актом законодавства, який регулює діяльність акціонерних товариства, є Закон «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 р.Товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його статутом. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

Типи акціонерних товариств. В залежності від здатності акцій товариства вільно обертатися (тобто змінювати власника без згоди інших акціонерів або товариства) акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні. Здатність акцій вільно обертатися не є єдиною особливістю цих типів товариств.

Статус товариства як публічного або приватного відбивається на можливості залучення товариством капіталу на фондових ринках, ступені захисту прав міноритарних акціонерів товариства, стабільності відносин власності і контролю у товаристві, гнучкості інструментів корпоративного управління товариством.

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Порівняльна характеристика моделей корпоративного управляння.

Система аутсайдерів (англо-американська модель)

· Контроль ринків капіталів та зовнішній контроль

· Розосереджена власність, пасивні акціонери

· Акціонерна демократія, конкуренція інтересів та конкурентні рішення

· Однорівневі корпоративні ради, в яких господарюють інсайдери

Важливі елементи

ліквідність для акціонерів;

- захист дрібних акціонерів;

- прозорість, розкриття інформації;

- сильний захист прав кредиторів;

- заборона на внутрішні угоди;

- чіткі правила передачі;

- явні процедури банкрутства;

- більш активні ринки цінних паперів

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.