Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управління виробництвом

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Організаційно-функціональна структура автоматизованого управління виробництвом представлена на рис.6.3.

Рис.6.3. Організаційно-функціональна структура автоматизованого управління виробництвом

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – сукупність інформаційно-програмно-технічних ресурсів, які забезпечують кінцевому користувачу обробку даних і автоматизацію управлінських функцій в конкретній предметній області.

Створення АРМ передбачає, що основні операції з накопичення, збереження й переробки інформації покладаються на обчислювальну техніку, а менеджер виконує частину ручних операцій, що вимагають творчого підходу при підготовці управлінських рішень.

Найпростішою функцією АРМ є інформаційно-довідкове обслуговування. Хоча ця функція в тому або іншому ступені притаманна будь-якому АРМ, особливості її реалізації істотно залежать від категорії користувача.

АРМ мають проблемно-професійну орієнтацію на конкретну предметну область і є головним інструментом спілкування людини з обчислювальними системами, відіграючи роль автономних робочих місць. АРМ виконують децентралізовану одночасну обробку інформації на робочих місцях виконавців у складі розподіленої бази даних (БД). При цьому вони мають вихід через системний пристрій і канали зв'язку в ПК і БД інших користувачів, забезпечуючи, таким чином, спільне функціонування ПК в процесі колективної обробки інформації.

Для кожного об'єкта управління потрібно передбачити АРМ, що відповідають їх функціональному призначенню. Однак принципи створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стабільність, ефективність.

АРМ повинне:

– своєчасно задовольняти інформаційні й обчислювальні потреби фахівця;

– забезпечувати мінімальний час відповіді на запити користувача;

– бути адаптоване до рівня підготовки користувача і його професійних запитів;

– забезпечувати простоту освоєння прийомів роботи на АРМ і легкість спілкування, надійність і простоту обслуговування;

– бути дружелюбним по відношенню до користувача;

– забезпечувати можливість швидкого навчання користувача;

– забезпечувати можливість роботи в складі обчислювальної мережі.

Створення АРМ фахівців в галузі управління виробництвом і залучення непрофесійних користувачів в процес взаємодії з обчислювальною технікою обумовили введення в практику роботи з ЕОМ діалогової системи, яка призначена для організації упорядкованої взаємодії людини з ЕОМ, видачі йому довідкової або рекомендаційної інформації.

Діалогові системи різняться за рівнем складності, способами спілкування людини з ЕОМ, що дозволяє здійснювати для конкретних умов вибір такої системи, ступінь мовної складності якої відповідає рівню підготовленості користувача.

Організація управління виробництвом на рівні підприємства здійснюється планово-економічним і виробничо-диспетчерським відділами, що пов’язані з інформаційно-обчислювальним центром (ІВЦ). Фахівці цих підрозділів на відповідних АРМ в діалозі з ЕОМ ІВЦ підприємства (корпорації), організують розробку виробничої програми підприємства, її економічне обґрунтування, розподіл по цехах і при необхідності відповідне корегування. Цей вид роботи відноситься до функції управління виробничою програмою підприємства і реалізує по суті міжцехове планування і регулювання виробництва.

Класифікація існуючих ІС управління виробництвом представлена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.