Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Класифікація і характеристики основних класів бухгалтерського програмного забезпечення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
№ п/п Клас Користувачі Основні характеристики Приклади програмних продуктів і фірми-розробники
Домашня бухгалтерія Фізичні особи Облік особистих та сімейних коштів "1С: Деньги" ("1С"), Quicken (Intuit Corp.), MS Money (Microsoft)
Міні-бухгалтерія Бухгалтерія малого підприємства з 1-3 бухгалтерів Введення й обробка бухгалтерських записів. Роздрукування первинних документів та звітності "Инфин-бухгалтерия" ("Инфин"), "Финансист" ("Атей"), "Соло для бухгалтера с компьютером" ("Баланс-центр"), "Финансы без проблем" ("Хакере Дизайн"), "Сводный учет финансов" ("Логос"), "Ажур" ("Терцет")
Універсальні бухгалтерські системи (міді-бухгалтерія) Невелика (до 8-10) чисельність персоналу бухгалтерії. Передбачено всі розділи обліку Потужний аналітичний облік. Кількісний і валютний облік. Облік праці та заробітної плати "Турбо Бухгалтер 6" ("ДИЦ"),"1С: Бухгалтерия 8.0" ("1С"), "ГРАН-ВУХ", "Гранит-Центр"), "Инотек бухгалтер" ("Инотек ИТ"), "Инфо-Бухгалтер" ("Инфор-матик"), "Главный бухгалтер" ("Паритет-Софт"), "Бухгалтерский учет и расчет баланса" ("Синко"), "Дебет плюс" ("ДИЦ"), FinExpert (IDM)
Локальні АРМ Один працівник Комплексна реалізація окремих завдань обліку "1С: Расчет" ("1С"), "Инвентаризация " ("Инфин"), "Торговый склад" ("Компьютер-сервис"), "АиТ: Зарплата", "Зарплата" (Звезда), "Расчет заработной платы" ("Ин-кософт"), "Зарплата (УТЗП)" (НИПИ ста-тинформ), АРМ "ЗАРПЛАТА" ("Электронные деньги"), "Зарплата", "Склад", "Учет МБП", "Банк", "Зарплата", "Таможня" ("Компьютер-Приз"), "Комплекс задач по труду и заработной плате" ("Вызов"), "ZARP" ("Аг-роИнфоМир"), "WAGES" ("Баланс-Центр")
Комплекси пов'язаних АРМ Бухгалтерія не менше 8 працівників. Чіткий розподіл функцій між працівниками Комплекс програм. Мережева архітектура. Досить повна реалізація облікових функцій "Парус" ("Парус"), RS-balance (R-Style Software Lab), "БЭСТ-4" ("Интеллект-Сервис"), GRIMO (GRIMO), "БОСС-компания" (АйТи), "Комплексная система бухгалтерского учета" ("Звезда"), "Тектон" ("Интелгрупп"), "Интегратор" ("Инфософт"), "Монолит – NT" ("Монолит-Инфо")
6. Управлінські системи Бухгалтерія; управлінці (управлінський та фінансовий облік, завдання фінансового менеджменту) Управлінський облік. Планування та управління. Підстроювання під клієнта (кастомізація). Відкритість архітектури. Можливість масштабування "Галактика" ("Галактика"), Platinum (Platinum Software Corporation), "Текон" ( " Интелгрупп " ), SyteLine, SPTISA, SPFIL (SOCAP), "АККОРД" ("Атлант-Информ"), Scala (Scala), SAP RB (SAP AG)
7. Фінансово-аналітичні системи Плановик, управлінець, головний бухгалтер, контролер, аудитор Фінансовий аналіз на основі бухгалтерських даних. Комп'ютеризація завдань зовнішнього і внутрішнього аудиту "ПОНІ (Планування, Оптимізація, Податки, Інвестиції)" (GI-consulting), "Інвестор", "Аналітик", "Економічний аналіз і прогноз діяльності підприємства" ("Инек"), "1С: АФС" ("1С"), "Баланс-2 (камеральна перевірка)" ("Овионит")
8. Правові бази даних Юристи, бухгалтери, фінансисти, економісти. Упорядкована і довідкові системи, які містять підібрані в тематичному чи хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо "Гроссбух", "Бизнес-эксперт", "Сапфир" ("Динай"), Libra (Libra)

Управлінські системи. До цього класу входять функціонально повні системи організаційного управління з елементами бухгалтерського обліку, планування, діловодства, а також з модулями прийняття рішень і деякими іншими. Бухгалтерська складова програми в даному разі не є головною. Більш важливим є взаємозв'язок усіх складових системи, можливість ефективного управління підприємством, допомога у вирішенні головного завдання бізнесу – в отриманні прибутку.

Фінансово-аналітичні системи. Це різноманітні програми фінансового аналізу на основі бухгалтерських даних, за допомогою яких автоматизуються завдання зовнішнього і внутрішнього аудиту.

Правові бази даних. До них належать упорядковані довідкові системи, що містять підібрані в тематичному або хронологічному порядку законодавчі акти з питань податків, бухгалтерського обліку тощо. Ці системи дозволяють швидко знаходити потрібні документи, оперативно відстежувати зміни та доповнення до нормативних документів. Вони мають опосередковане відношення до бухгалтерських програм. Хоча цю категорію програмного забезпечення було створено, перш за все, на допомогу юристам, значна її частина орієнтована на таких користувачів, як бухгалтери, фінансисти, економісти.

Треба мати на увазі, що більшість виробників ПЗ, намагаючись зайняти весь ринок, пропонують програмні продукти різних класів та/або стверджують, що їхнє ПЗ може бути успішно впроваджено на всіх без винятку підприємствах (останнє не може відповідати дійсності). Так, виробник потужного програмного забезпечення класу управлінських систем ”Галактика” пропонує скорочену версію програми під назвою ”Галактика-Старт”. ”Інтелект-сервіс” разом із комплексом АРМ ”БСТ” пропонує програму для автоматизації обліку малих підприємств ”БЭМВИ”. Корпорація ”Парус” також пропонує два основних програмних продукти з різними функціональними можливостями – ”Парус 4.x” і ”Парус-Предприятие”. З іншого боку, якщо програмний продукт ”1С: Бухгалтерия 7.7” може бути класифікований як універсальний програмний продукт класу ”міді-бухгалтерія”, то комплекс програм ”1С: Предприятие 7.7”, до якого входить й ”1С: Бухгалтерия 7.7” разом із компонентами ”Расчет” (зарплата) та ”Оперативный учет” (торгівля) вже може бути класифікований як комплекс пов'язаних АРМ.

Слід зазначити, що, хоча наведений перелік категорій програм і корисний для уявлення про основні класи бухгалтерського програмного забезпечення, що пропонуються на конкурсах бухгалтерських програм, він склався стихійно і тому непридатний для класифікації програмного забезпечення за певними ознаками та вибору оптимальних програм. Наступна класифікаційна система передбачає чітке групування програмного забезпечення за певними ознаками (рис. 6.15).

Наведений перелік класів бухгалтерських програм допомагає порівняти їхні можливості і вибрати оптимальну програмну систему для бухгалтерії. Слід також чітко розуміти, що програми різних класів призначені для підприємств різних розмірів (рис. 6.16).

Розмір підприємства для вибору програми є ключовим чинником.

Рис. 6.15. Класифікація бухгалтерських програмних продуктів

 

Вибір ПЗ бухгалтерського обліку, яке не відповідає розмірам підприємства, призведе до фінансових втрат і, можливо, буде мати важкі організаційні наслідки. Це пояснюється тим, що ПЗ бухгалтерського обліку чітко поділяється за категоріями користувачів (розмірами підприємств) і, відповідно, за ціною (вартість ПЗ бухгалтерського обліку для середніх за розміром підприємств на один-два порядки вища від вартості програмного забезпечення бухгалтерського обліку для малих і, у свою чергу, на один-два порядки нижча, ніж ПЗ для великих підприємств). Якщо мале підприємство придбає програму для середніх (великих) підприємств, воно, хоча й матиме невиправдані фінансові витрати, все-таки зможе організувати комп'ютеризований бухгалтерський облік. Однак середнє за розміром або велике підприємство не зможе комп'ютеризувати свій бухгалтерський облік за допомогою ПЗ, призначеного для малих підприємств.

У наведених класифікаціях ми не розглядаємо галузеву спрямованість різних програмних продуктів. Практика доводить, що стандартні бухгалтерські програмні продукти, як правило, можуть бути успішно адаптовані для будь-якої галузі, на відміну від програмних продуктів, які забезпечують технологічні процеси або оперативний облік.

Рис. 6.16. Класифікація функціональних пакетів бухгалтерського обліку

 

Наприклад, відомою проблемою під час використання стандартних конфігурацій програми ”1С: Бухгалтерия 7.7” та комплексу програм М1С: ”Предприятие 7.7” була потреба значним чином їх модифікувати для обліку процесу виробництва (розробник стверджує, що програма ”1С: Предприятие 8.0” вже краще пристосована до специфіки виробничих підприємств). Винятком може бути ситуація, коли виробник програмного забезпечення разом із ефективними модулями автоматизації специфічних господарських процесів пропонує модулі для бухгалтерії та звітування, тісно з ними інтегровані. Наприклад, київська компанія ”Памак” разом із модулями обробки перевізних документів підприємств Укрзалізниці, обліку доходних надходжень залізниць, розрахунку маршрутів провідників та локомотивних бригад пропонує модулі ”Памак: Бухгалтерія” та ”Памак: Фінансовий звіт”.

Вибираючи ПЗ для бухгалтерії, важливо дотримуватися таких рекомендацій. Якщо бухгалтерію підприємства ведуть 1–2 бухгалтери і немає аналітичного обліку за більшістю синтетичних рахунків, то, скоріше за все, для створення КСБО потрібна мала бухгалтерська програма. Якщо в бухгалтерії працюють 3–9 обліковців, ведеться розвинутий аналітичний облік за різними групами рахунків, необхідні оперативні дані, наприклад, про витрати і залишки матеріалів у підрозділах, резервування товарів, взаєморозрахунки з контрагентами, – для комп'ютеризації бухгалтерського обліку потрібна універсальна бухгалтерська програма. Якщо ж об'єкт комп'ютеризації – велике промислове підприємство із чисельністю бухгалтерії 10–30 чоловік і більше, з яскраво вираженою спеціалізацією діяльності, яка відображається у специфіці бухгалтерського обліку, то можна із впевненістю стверджувати, що будь-яка готова універсальна програма ведення бухгалтерського обліку задовольнить потреби підприємства не більше ніж на 10–30%. У такому разі потрібна управлінська програмна система.

Такі програми відзначаються великою складністю і високою ціною. При впровадженні вони потребують індивідуального налагодження і супроводу для кожного клієнта, а також наявності кваліфікованого системного адміністратора. Система має забезпечувати безперервну роботу на 50—60 АРМ і підтримувати потужну базу даних, організовану за допомогою сучасного програмного забезпечення. Вимоги до комп'ютерів на окремих АРМ мають бути мінімальними, а програмна система має бути здатна до розширення функціональних можливостей і переліку облікових даних, що обробляються.

Склад і структура вимог до програмного забезпечення мають тісний зв'язок із схемою та методикою порівняння бухгалтерських програмних продуктів. Іншими словами, якщо, складаючи перелік вимог до бухгалтерських програмних продуктів, ми визначаємо, яким має бути ідеальний бухгалтерський продукт, то, порівнюючи різні бухгалтерські програми, встановлюємо, наскільки вони відповідають цим критеріям.

Рекомендуємо таку чотирибальну шкалу оцінок для порівняння програмних продуктів з комп'ютеризації бухгалтерського обліку (табл. 6.5).

Таблиця 6.5.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.