Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ХІД ЗАНЯТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЗАБЕЗПЕЧУВАННЯ ЗАНЯТЬ

 

Наочні посібники: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Роздатковий матеріал: ___інструктивні карти___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Технічні засоби навчання: ПК, середовище Delphi_________________________________

_____________________________________________________________________________

Навчальні місця: Лабораторія №_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Література: основна: Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-ч кн. – Кн.1. Алгоритмізація і програмування. 3-тє вид. – Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – с.180-182_____________________________

_____________________________________________________________________________

додаткова: Бобровський С.І. Delphi 7. Навчальний курс - СПб.: Пітер, 2005.- с..34-37____

_____________________________________________________________________________


ХІД ЗАНЯТЬ

 

Структура занять

 

Час
                               
№ елемента                                
Використання НП та інших ТЗН                                

 

Зміст занять

 

№ елемента     Елементи занять, навчальні питання, форми та методи   Додаток, зміни, зауваження
     
  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5   Організаційна частина 1. Перевірка готовності до заняття 2. Рапорт чергового Підготовка до лабораторної роботи Мотивація навчальної діяльності Про можливості середовища візуального програмування ви вже чули дуже багато, а от як самому створити власну програму в цьому середовищі, використовуючи візуальні компоненти - ви ще не пробували. На занятті ви навчитеся маніпулювати об’єктами Форма і Текстове поле, ознайомитеся з способами вибору значень кольорів у вікні властивостей, навчитеся працювати із вікном інспектора об’єктів, звернете увагу на зміст вікна інспектора об’єктів в залежності від вибору об’єкта на формі.   Актуалізація опорних знань Самостійна робота: Варіант1: 1. Що таке візуальне програмування? 2. Як запустити Делфі? 3. Який основний принцип візуального програмування Варіант2: 1. Що таке форма? 2. З чого складається вікно Делфі? 3. Як опрацьовуються вхідні дані у візуальному програмуванні Варіант3: 1. Що таке об’єкт? 2. Що містить в собі головне вікно? 3. Що таке подія і яка на неї реакція можлива? Варіант4: 1. Що таке атрибути компонента? 2. Що містить в собі вікно інспектора об’єктів? 3. Що таке форма і які властивості вона має? Варіант5: 1. Що таке методи об’єктів? 2. Що містить в собі вікно коду? 3. Що таке текстове поле і які властивості воно має? Варіант6: 1. Що таке програма? 2. Що містить в собі вікно форми? 3. Які кнопки містить палітра компонентів й для чого вони? Повідомлення теми і плану заняття. ТЕМА: : Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту. Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей. Введення й виведення даних, робота зі змінними План 1. Виконання лабораторної роботи. 2. Захист роботи. Повідомлення мети заняття Навчити практичних навичок роботи в середовищі Delphi та роботи з формою (Form) і текстовим полем (Label). Інструкція з техніки безпеки.   Виконання лабораторної роботи на ПЕОМ ХІД РОБОТИ 1.Завантажте систему візуального програмування Delphi за допомогою каскадного меню або клацніть на піктограмі Delphi. 2.Задайте заголовок, розмір та колір форми. Для цього у вікні Object Inspector уведіть значення наступних властивостей: Caption (Заголовок форми) — «Обмін доларів на гривні» (без лапок), колір форми задайте на свій вибір. 3. Збережіть створену програму у власній папці. Для цього виберіть команду Save All (Зберегти все) головного меню File, або натисніть на кнопку Save All на панелі інструментів. Задайте імена програмного модуля та проекту. 4. Запустіть програму на виконання. Для цього натисніть на клавішу F9 або на кнопку Run. Розгляньте і закрийте отримане вікно програми. 5. Вставте у форму текстові поля Labell-Label3 як показано на рис. 1 і надайте їм відповідні властивості. Клацніть мишею на піктограмі Label на закладці Standard з палітри компонентів, а потім — у тому місці на формі, де має знаходитись текстове поле. Активізуйте це поле і у вікні Object Inspector задайте властивість Caption: для Labell — «Курс долара», для Label2 — «Долари», для Label3 — «Гривні» (див. рис. 1). Розташуйте поля якнайкраще. Рис. 1. Макет форми для задачі про обмін валют 6. Вставте у форму три поля редагування (об'єкти типу Edit) як по­казано на рис. 1 і надайте їм відповідні властивості. Для цього клацніть мишею на піктограмі Edit на закладці Standard, а потім — на формі, де має знаходитись поле редагування. Задайте курс долара: для властивості Text поля Editl уведіть значення 5.45. Очистіть поля редагування Edit2-Edit3: витріть значення властивості Text цих об'єктів. Для поля Edit3 заблокуйте можливість уведення даних, оскільки це поле міститиме резуль­тат. Для цього надайте значення False властивості Enabled (доступність). 7. Вставте у форму дві кнопки (об'єкти типу Button, ) як показано на рис. 1 і надайте їм відповідні назви. Задайте властивості Caption для кнопки Buttonl — «Обчислити», а для кнопки Button2 — «Кінець» або «Вийти». 8. Збережіть усе (дивись пункт 3). 9. Запустіть програму на виконання . Закрийте вікно програми . 10. Вирівняйте всі об'єкти на формі та задайте для них однакові роз­міри. Для цього виокремте всі об'єкти на формі — клацніть лівою клавішею миші у верхньому лівому куті форми і, не відпускаючи ЇЇ, перетягніть курсор у правий нижній кут форми. Задайте спільні для цих об'єктів значення ширини (Width) та висоти (Heigth). Для вирівнювання групи об'єктів, наприклад, першого стовпця, виокремте вертикальну групу та задайте значення властивостей Left (відступ від лівої межі). Виокремте горизонтальну групу та задайте значення властивості Тор (відступ від верх­ньої межі вікна) у пікселях. Поекспериментуите з різними значеннями цих властивостей і спостерігайте, як переміщуються об'єкти на формі. 11. Запрограмуйте кнопку «Обчислити». Для цього клацніть двічі лівою клавішею миші на кнопці «Обчислити» і введіть у заготовку процедури, яка вже є на екрані: procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject); begin {вводити треба саме сюди} end; end. наступний текст програми: Val(editl.text,kurs,code); {Отримаємо значення курсу долара} Val(edit2.text,suma,code); {Отримаємо значення кількості доларів} suma:=suma*kurs; Str(suma:10:2,grn); {Суму (число) перетворюємо на текстовий формат} Edit3.Text:=grn; {Формуємо значення властивості Text об'єкта Edit3} Передсловом beginвставте розділ опису змінних: var kurs,suma:real; code : integer; grn:string[10]; 12. Перейдіть на форму і запрограмуйте кнопку «Кінець» так: procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject); begin Close end; 13. Збережіть створену форму (див. пункт 3). 14. Запустіть програму на виконання. 15. Створіть exe-файл програми. Виконайте команду головного меню Project => Build All (Сконструювати Все). 16. Продемонструйте створену форму викладачу. 17. За індивідуальним завданням створіть відповідність між мірами.
№п/п Відповідність між мірами
1 унція =28.353495 г=142 карати
1 драхм = 1.77185 г = 0.06249 унцій;
1 карат = 0.2 г = 2.9412 гран;
1 гран - 0.068 г = 0.038378 драхм;
1 пайп = 54.18 пек = 477.33 л;
1 галон (брит.) = 1.2 галон (СІЛА) = 4.546 л;
1 галон (США) = 0.0347 сак = 3.785 л;
1 фінгер =11.4 см = 4.5 дюймів;
1 сак = 109 л =1.499 страйка;
1 пек = 8.81 л = 0.07929 сака;
1 морська миля = 1.852 км = 6076 футів.
1 ярд = 0.9144 м = 3 фути;
1 кабельт Брит. =0.183 км = 680 футів;
1 дюйм = 2.54 см = 12 ліній;
1 кабельт США =219.5 м = 720 футів;
1 нейл = 5.7 см = 2.25 дюймів;
1 чейн будівельний = 30.48 м = 100 футів;
1 род = 28.3 куб. м = 1000 куб. футів;
1 фут = 0.3048 м = 12 дюймів;
1 стандарт = 4.672 куб. м = 0.165 рода;
1 чарка = 0.0568 л = 0.00012 пайпа;
1 страйк = 72.73 л =1280.46 чарок;
1 корд малий = 3.624 куб. м = 128 куб. футів;
1 челдрон = 1.309 л = 0.149 пека;
1 квартет = 291 л = 5123.24 чарок;

 

18. Створіть власний інтерфейс для своєї форми ( змініть шрифти для заголовків текстових полів та кнопок, розфарбуйте поля редагування на свій смак).

19. Продемонструйте результат викладачу.

20. Передбачте у створеній програмі ще одну кнопку для очистки полів Edit2 і Edit3. Виконайте програму і переконайтесь у правильності її роботи. Підказка: для об’єктів Edit2 і Edit3 у процедурі орпацювання події натискання на цю кнопку використайте команду присвоєння їхнім властивостям Text порожнього рядка (’’).

21. Забезпечте появу підказки «Введіть курс долара» після переміщення вказівника миші до поля Edit1.

22. Оформіть остаточно звіт.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.