Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Японська модель.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Англо-американська модель.

1. Зовнішня сфера регулювання:

- взаємовідносини в галузі корпоративного управління регулюються низкою законів і правил, які регулюють рух корпоративних цінних паперів та діяльність фондових бірж;

- важливу роль відіграють фондові біржі, що визначають лістинг, рівень розкриття інформації тощо.

2. Вимоги щодо розкриття інформації.

У США компанії повинні повідомляти про себе досить багато: фінансову інформацію про корпорацію (щоквартально); дані про структуру капіталу; інформацію про попередню діяльність директорів, що призначаються; розміри сукупної винагороди для працівників; дати виплати винагороди кожному з п’яти вищих чинів корпорації поіменно; дані про акціонерів, що володіють пакетами акцій понад 5% акціонерного капіталу; інформацію про можливе злиття чи реорганізацію; про поправки, що вносяться до статуту; імена осіб чи компаній, що запрошуються до аудиторської перевірки. Ця інформація включається або до річного звіту, або до порядку денного зборів акціонерів.

У Великобританії та інших країнах, де використовується англо-американська модель, вимоги до розкриття інформації аналогічні, але не такі суворі, звітність надається кожні півроку. Механізм корпоративного управління передбачає активну участь консалтингових фірм, урядових агентств, що надають консультації корпораціям і акціонерам з питань корпоративного управління. Надзвичайну роль у корпоративному регулюванні відіграють громадська думка, преса та телебачення.

3. Внутрішня сфера корпоративного управління.

Інвестори, які вкладають свої кошти і володіють підприємством, звичайно не несуть відповідальності за дії корпорації. Вони передають керівництво менеджерам і платять їм як агентам.

Координація інтересів акціонерів і керівництва вирішується за допомогою ради директорів, яка обирається акціонерами і виступає їх представниками.

Вищим органом внутрішньокорпоративного управління є загальні збори акціонерів, які збираються раз на рік.

Керівництво здійснює унітарна рада директорів, яка керує всією діяльністю корпорації та відповідає за її загальний стан. До цього органу входять як виконавчі, так і незалежні директори з повноваженнями контролю. Так, при загальному складі 13 осіб незалежні директори становлять 9 осіб.

Японська модель.

1. Зовнішня сфера корпоративного регулювання.

База японського корпоративного законодавства майже збігається з американським законодавством. Громадськість Японії має дещо менший вплив на корпоративний сектор, ніж у США.

Японська модель характеризується високим відсотком афілійованих банків, компаній у складі акціонерів, які мають спільну власність і управління (Кейрецу – група компаній, об’єднаних спільною власністю і управлінням).

2. Вимоги щодо розкриття інформації аналогічні англо-американській моделі.

3. Внутрішня сфера корпоративного управління.

Японська модель корпоративного управління базується навколо ключового банку і фінансово-промислової мережі, чи кейрецу. Ключовий банк і кейрецу – два різні елементи японської моделі, які одночасно дублюють і доповнюють одне одного. Банк надає своїм корпоративним клієнтам кредити і послуги щодо випуску облігацій, акцій, ведення розрахункових і консалтингові послуги. Звичайно, ключовий банк є основним власником акцій корпорацій. Основними є чотири учасники: ключовий банк, афілійована компанія, менеджери, уряд. Банки розвивають міцні відносини з корпораціями.

Незалежні (не афілійовані) акціонери практично не в змозі впливати на справи корпорації. Незалежних директорів в раді директорів незначна кількість. Загальні збори акціонерів не відіграють значну роль в управлінні.

Японськамодель також передбачає унітарну раду директорів. Рада директорів більша, ніж у США – 50 членів. Значну роль відіграють представники афілійованих акціонерів.

Німецька модель.

1. Зовнішня сфера корпоративного регулювання.

Статути акціонерних товариств і фондових бірж, комерційні правила, а також правила, в яких обговорюється склад спостережної ради, становлять компетенцію федерального законодавства.

Значну роль у корпоративному регулюванні відіграє громадськість країни. Преса, телебачення – активні учасники корпоративного регулювання і безпосередньо на нього впливають.

2. Вимоги щодо розкриття інформації вважаються менш суровими, ніж у США. (раз на півроку).

3. Внутрішня сфера корпоративного управління.

Велика роль банків, які є довгостроковими акціонерами корпорацій. Представники банків обираються до ради директорів. Більшість акціонерів купують акції через банки, які є депозитаріями і мають право голосувати.

Двопалатне правління, що складається з виконавчої (менеджмент корпорації) і наглядової (працівники компанії і акціонери) рад.

Узаконені обмеження прав акціонерів щодо голосування, тобто, статут підприємства обмежує число голосів, які акціонер має на зборах, і може не збігатися з числом акцій, якими він володіє.

«Німецька» модель передбачає трирівневу систему управління, яка містить у собі три управлінські структури: загальні збори акціонерів; наглядова рада; виконавча рада.

2.2. Господарські товариства як об’єкт корпоративного

управління

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.