Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальна характеристика господарських товариств

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Корпоративне управління передбачає управління підприємствами, які виступають переважно в організаційно-економічній формі господарських товариств. До корпоративних відносяться акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю (там, де власність відокремлена від управління).

У цілому господарські товариства визначаються як підприємства, установи та організації, створені об’єднанням капіталів та підприємницької діяльності групи осіб (фізичних, юридичних, державних органів) для спільного господарювання.

Ознаки господарських товариств:

- об'єднання капіталів;

- статус юридичної особи;

- централізоване управління цією юридичною особою;

- обмежена (крім повного і командитного товариства) відповідальність;

- можливість уступки корпоративних прав та їх переміщення.

Передумови виникнення товариств:

- нагромадження лихварського капіталу;

- розвиток торгівлі;

- необхідність переростання ремісничими цехами об'єктивних обмежень за масштабами виробництва;

- необхідність зменшення економічних ризиків для учасників товариств.

В Українігосподарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені у формі юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки між учасниками.

Основа для формування системи корпоративного управління – основний установчий документстатут(дляакціонерного товариства, товариства з обмеженою і товариства з додатковою відповідальністю), засновницький договір(для повного і командитного товариства).

Організаційно-правові форми господарських товариств в Україні.

Відповідно до чинного законодавства України (Закон України «Про господарські товариства», ст.1), господарські товариства можуть існувати в таких організаційно-правових формах:

- акціонерне товариство (товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм майном; акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства лише в межах належних їм акцій);

- товариство з обмеженою відповідальністю (товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами; учасники товариства несуть відповідальність в межах своїх внесків);

- повне товариство (товариство, усі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном);

- товариство з додатковою відповідальністю (товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається в установчих документах; учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а у разі їх недостатності - додатково майном, що їм належить, пропорційно до розміру внеску кожного учасника до статутного фонду; максимальний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах);

- командитне товариство (товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.