Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інформаційні технології — нова галузь знань

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1.1 Основні визначення 2

1.2 Виникнення інформаційних технологій 5

1.3 Інформаційні системи 6

1.4 Інформаційні технології проектування РЕС 9

 

Людство вступило в еру інформатизації, і це виявляється в слідуючому[79]:

 • інформація і інформаційні ресурси на світовому ринку стають найважливішим високотехнологічним продуктом;
 • фірми, що розробляють автоматизовані інформаційні технології, займають ведучі позиції в світовій економіці, визначають подальші напрями розвитку конкурентоздатної продукції;
 • без інформатизації неможливе створення високих технологій;
 • інформаційні технології (ІТ) відкривають нові можливості в підвищенні ефективності виробничих процесів, у сфері освіти і побуту, вони виводять на новий рівень автоматизацію технологічних процесів і управлінську працю, забезпечують групове ведення проектних робіт, Інтернет-технології, CALS-технології, дистанційна освіта і т. д.;
 • інформатизація суспільства веде до інтернаціоналізації виробництва [68,109].

Показником науково-технічної потужності країни стає зовнішньоторговельний баланс професійних знань, який реалізується ринком ліцензій виробничих процесів, "ноу-хау" і консультації по застосуванню наукоємких виробів. Наприклад, США близько 80% нововведень передають дочірнім підприємствам в інших країнах. Поки ці підприємства освоюють запропоновану технологію, в США готують нові, тобто реалізується випереджаючий технологічний цикл високорозвинутої країни. До числа найважливіших компонентів інформаційної потужності США відноситься глобальне лідерство в розробці, виробництві і використовуванні інформаційних технологій.

Таким чином, еволюція світового ринку дає переваги країні, що створює у себе і передаючої для виробництва іншим країнам наукоємкі вироби. Останні повинні включати нові технології і сучасні професійні знання. Йде торгівля невидимим продуктом: знаннями, культурою; відбувається нав'язування високорозвинутими країнами стереотипу поведінки. Саме тому в інформаційному суспільстві стратегічним ресурсом стають інформація, знання, творчість. За допомогою дистанційного навчання, комп'ютерних ігор, комп'ютерних відеофільмів і інших ІТ комп'ютерні технології роблять величезний вплив на формування умов і середовища, в яких розвиваються і процвітають таланти. Передбачається, що соціальний вплив інформаційної революції полягатиме в синтезі західної і східної думки.

ІТ грають серйозну стратегічну роль в розвитку кожної країни. Їх значення швидко збільшується за рахунок того, що ІТ:

 • активізують і підвищують ефективність використовування інформаційних ресурсів, забезпечують економію сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів і устаткування, людських ресурсів, соціального часу;
 • реалізують найважливіші і інтелектуальні функції соціальних процесів;
 • займають центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, в розвитку системи освіти, культури, нових (екранних) форм мистецтва, популяризації шедеврів світової культури і історії розвитку людства;
 • забезпечують інформаційну взаємодію людей, сприяють розповсюдженню масової інформації;
 • швидко асимілюються культурою суспільства, знімають багато соціальних, побутових і виробничих проблем, розширюють внутрішні і міжнародні економічні і культурні зв'язки, впливають на міграцію населення по планеті;— оптимізують і автоматизують інформаційні процеси в період становлення інформаційного суспільства;
 • грають ключову роль в процесах отримання, накопичення, розповсюдження нових знань по трьох напрямах.

Перше з них — інформаційне моделювання, що дозволяє проводити "обчислювальний експеримент" навіть в умовах, які неможливі при натуральному експерименті через небезпеку, складність і дорожнечу.

Другий напрям заснований на методах штучного інтелекту, воно дозволяє знаходити рішення задач, що погано формалізуються, задач з неповною інформацією і нечіткими початковими даними по аналогії із створенням метапроцедур, що використовуються людським мозком.

Третій напрям базується на методах когнітивної графіки, тобто сукупності прийомів і методів образного представлення умов задачі, які дозволяють відразу побачити рішення або отримати підказку для його знаходження. Воно відкриває можливості пізнання людиною самого себе, принципів функціонування своєї свідомості. Крім того, в цьому випадку стає можливим реалізувати методи інформаційного моделювання глобальних процесів, що забезпечує можливість прогнозування багатьох природних ситуацій в регіонах підвищеної соціальної і політичної напруженості, екологічних катастроф, крупних техногенних аварій.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.