Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інформаційні технології проектування РЕС

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Виключно важливу роль ІТ надають на розвиток радіоелектронних засобів (РЕС), які забезпечують всі види зв'язку, обчислювальні засоби, продукцію оборонних промислових комплексів і інших галузей промисловості. В даний час практично немає продукції або послуги, яка б не містила або не використовувала електроніки. ІТ і електроніка разом з обчислювальною технікою є основою створення високих технологій.

Необхідність упровадження ІТ для розвитку РЕС пояснюється вимогами до скорочення термінів проектування і підготовки виробництва для випуску нових і модернізуються виробів, витрат на проектування і виробництво, вартості довготривалого післяпродажного обслуговування [7]. Крім того, ІТ необхідні для перебудови (реінжиніринга) підприємств відповідно до сучасних вимог підвищення якості і конкурентоспроможності виробів, відновлення старих ринків збуту і виходу на нові ринки.

Оновлення або реінжиніринг (Reengineering) бізнес-процесів з позицій менеджменту визначається як "фундаментальне переосмислення і радикальна перебудова бізнес-процесів компаній з метою досягнення корених поліпшень актуальних показників їх діяльності: вартості, якості, послуг і темпів" [85].

На етапах життєвого циклу електронних засобів широко застосовуються наступні ІТ [37]:

  • "електронні" САПР, що забезпечують моделювання аналогових (у тому числі СВЧ) і цифрових пристроїв, розробку програмованих логічних інтегральних схем, автотрассировку друкарської платні, комплексний опис компонентів проектованих пристроїв, моделювання електромагнітних полів тривимірних структур і т.д. Тут виділяють "легкі" (з меншим числом функцій і більш дешеві), "середні" і "важкі" САПР (з розширеними можливостями і більш дорогі).
  • спеціалізовані інформаційні технології і системи, наприклад, CASE (Computer-Aided Software / System Еngineering)- технології, SCADA (Supervisor Control And Date Acquisition) системи, системи моделювання і аналізу електронних схем і т.д.
  • технології класу MRPII(Manufacturing Resource Planning) і ERP (Enterprise Resource Planning), що забезпечують рішення широкого спектру задач планування ресурсів і управління діяльністю підприємств. Останніми роками, що характеризуються озлобленням конкуренція, інтенсивно розвиваються CRM (Customer Relationship Management) системи як набір додатків або у вигляді надбудови над ERP. В CRM-системах акцент робиться на взаємостосунки "компанія—клієнт і, перш за все, утримання старих клієнтів за рахунок обліку їх індивідуальних потреб і особливостей. Основними розробниками ERP-систем є фірми Oracle, Microsoft, SAP, BAAN, People Soft і багато інших. До провідних вітчизняних компаній на ринку EPR-систем відносяться "Вітрило", "Галактика", "АйТі", "Цефей" [66].

Розширяється застосування технології XML (eХtensible Markup Language), яка охоплює найважливіші задачі бізнес-додатків: обмін даними між системами різних виробників, обмін документами між підприємствами (В2В — Business-to-Business), збір звітності державними організаціями, поставка даних Інтернет-клієнтами і інші.

Без використовування ІТ неможливе функціонування багатьох сучасних систем, наприклад САПР, АСУ, CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support), логістики і т.д. [95, 89].

Грамотне використовування ІТ і ІС дозволяє витягувати максимум користі зі всієї є на підприємстві інформації і завдяки цьому робити більш точні прогнози, уникати можливих помилок при ухваленні управлінських і проектних рішень в умовах невизначеності і ризику. Жорстка конкурентна боротьба робить підприємства украй чутливими до щонайменших прорахунків в управлінні, переваги мають підприємства, використовуючі сучасні інформаційні технології.

Разом з очевидними благами некваліфікований підхід до використовування ІТ таїть в собі певні небезпеки. До них можна віднести наступні:

  • менше часу уділяється вивченню безпосередньо вживаних математичних методів, фізичному значенню модельованих явищ і іншим теоретичним аспектам;
  • підвищується безпека розголошування конфіденційної інформації, з'являються нові види злочинів;
  • полегшується реклама неякісної продукції;
  • можливі значні матеріальні витрати при невдалому ІТ-проекті і ін.

Наприклад, в 2001 році помилки в програмному забезпеченні принесли збиток світовій економіці на суму 175 млрд доларів. Ризики упровадження крупних програмних систем в даний час досягають 70% [68].

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.