Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СЛОВО І РЕЧЕННЯ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ СЛОВА ВІД КОНТЕКСТУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Лекція 3. ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

.

3.1 Слово і речення. Залежність перекладу слова від контексту.

3.2 Види значення слова та вибір слова із синонімічного ряду при перекладі.

3.3 Закономірності пропусків та включень при перекладі.

СЛОВО І РЕЧЕННЯ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ СЛОВА ВІД КОНТЕКСТУ

У процесі перекладу граматичні і лексичні форми сприймаються у нерозривному зв'язку і постійній взаємодії. Тільки у складі речення розкриваються функції слова і встановлюється його конкретне значення. Але було б невірно робити звідси висновок, що проблема перекладу окремо взятого слова чи окремо взятого словосполучення не повинна ставитися у теорії перекладу. Так само, як структура речення визначає функцію слова, так і слово, особливо його характер і спосіб його сполучення з іншими словами, впливає на структуру речення. Це особливо важливо враховувати при перекладі з англійської мови, де слова не мають таких чітко виражених морфологічних характеристик, як в українській мові. Розглянемо такий приклад:

The church stands by itself, with the houses pulled down or gone to ruin all about it.

Значення смислової групи, якою керує прийменник with, може бути розкритим тільки при допомозі аналізу всієї структури речення. Дослівний переклад фрази, без урахування коми, приводить до абсурду:

*Церква стоїть окремо з будинками, знесеними або перетвореними у руїни навколо неї.

Правильний переклад є можливим лише за умови правильного розуміння всієї конструкції. У даному випадку прийменник with вводить відокремлений абсолютний зворот з дієприкметником минулого часу у функції попередності:

Церква стоїть окремо посеред великого пустиря. Будинки, що її колись оточували, або були знесені, або перетворилися у руїни.

Проблема взаємодії слова і речення у процесі перекладу ускладнюється ще й тим, що тут доводиться мати справу з двома мовами. Так, основна різниця між наступними прикладами:

She did not like his writing.

She did not like his writings.

полягає не у формі слова (однина чи множина) а в структурі цих простих речень. У першому випадку герундіальна конструкція виражає дію, а в другому − результат. Якщо перше речення перекласти: Їй не подобалося те, що він писав.

то у зв'язку з подвійною функцією вказівного займенника те в українській мові створюється небажана двозначність, котра зникає при відсутності цього займенника:

Їй не подобалося, що він писав.

тобто його літературна творчість. У другому випадку йдеться про те, що їй не подобалися його твори.

У процесі перекладу слово не сприймається ізольовано. Воно живе своїм життям тільки в мовленні, у контексті висловлювання. Цей контекст, що розкриває справжнє значення слова, може бути вузьким (контекст словосполучення, смислової групи, речення) або широким - контекст абзацу або всього тексту, що перекладається. Деколи для правильного перекладу одного слова необхідно ознайомитися із всім напрямом творчості письменника в цілому.

Однак, не всі слова в реченні рівноправні у смисловому відношенні і не всі вони в однаковій мірі залежать від контексту. Є одна категорія слів, які майже не залежать від контексту речення і, навпаки, самі є визначальними елементами тексту. Це слова, представлені у двомовних словниках постійними рівнозначними відповідниками - еквівалентами. Це назви реалій, власні імена, географічні назви, терміни. Саме ці слова перш за все доходять до свідомості перекладача і допомагають йому визначити ситуацію або обстановку.

Величезне значення для перекладу слова має характер тексту, який перекладається. У будь-якому спеціальному тексті з якоїсь області науки і техніки вирішальне значення для точності перекладу має правильна передача термінів. Тому в таких текстах відповідальність перекладача за точність передачі кожного повнозначного слова є особливо великою. При перекладі ж літературного тексту основне завдання перекладача - точна передача ідейно-художнього змісту твору. Тому в художньому перекладі роль контексту більша, ніж у всіх інших видах перекладу.

У залежності у контексту окреме слово може перекладатися словосполученням, смисловою групою і навіть цілим реченням. У той же час деякі слова можуть при перекладі взагалі пропускатися.

Одна із найбільш поширених проблем при перекладі слів у контексті є розкриття значення багатозначних слів у залежності від контексту. Візьмемо для прикладу іменник record, який представлений в Англо-українському словнику М.І.Балла такими значеннями:

record n 1) запис, записування; письмова згадка, письмовий слід (чогось); 2) реєстрація, облік; 3) pl документація; звітні матеріали (документи); дані; 4) протокол; стенограма; офіційний документ; 5) pl юр. матеріали судової справи; 6) pl архів; 7) характеристика, репутація; факти (про когось); 8) досягнення; результати діяльності; 9) спорт. рекорд; 10) звукозапис; запис (на магнітну стрічку тощо); фонограма; фотограма; кінограма; 11) грамофонна платівка (пластинка); 12) амер. перфорований нотний ролик (для механічного фортепіано); 13) історична пам’ятка; 14) (the ~) юр. суть справи; 15) юр., бібл. показання свідка; свідок; 16) поет. пам’ять

Спробуємо перекласти з допомогою цієї виписки із словника такі речення:

1. There are few records left of Thackeray's life at Cambridge.

2. He was a criminal with an exceedingly black record.

3. The English primer consists of 12 records.

4. Truman's opponent was heavily handicapped by the record of the Republican Congress (Daily Worker, Nov 4, 1948).

У першому прикладі слово record вжите у першому значенні. Однак замість запропонованих словником варіантів перекладу запис, записування; письмова згадка, письмовий слід (чогось) краще вжити варіанти перекладу свідоцтво, свідчення, сліди перебування.

У другому випадку recordвзагалі вжите у значенні, не зафіксованому у словнику: Це злочинець із надзвичайно темним минулим.

Подібне ж значення прослідковується і в останньому реченні. Однак, тут треба врахувати такі факти:

1) дата опублікування даної замітки,

2) той факт, що Конгрес із переважною більшістю республіканців був обраний у 1946 році,

3) Президент США Гаррі Трумен був членом Демократичної партії.

Враховуючи все це, особливо другу обставину, нелогічно говорити про минуле Конгресу, а краще сказати, що: Конкурент Трумена був поставлений у невигідне становище діяльністю республіканського Конгресу.

Так ми підійшли до досить віддаленого синоніма восьмого значення досягнення; результати діяльності.

У третьому реченні, виходячи з того, що primerкурс для початківців ми вибираємо для перекладу слова recordодинадцяте значення: Курс англійської мови для початківців складається з 12 пластинок.

Як бачимо, при перекладі фактор словникового варіанту та фактор контексту відіграють однаково важливу роль. У процесі перекладу перекладач відштовхується від словникового варіанту і з врахуванням контексту вибирає варіант перекладу, який найкраще підходить до конкретного випадку. При цьому часто доводиться враховувати не тільки контекст лінгвістичний, але й ситуативний, як це ми бачили на прикладі перекладу речення 4.

Ще один приклад. У романі Дж.Голсуорсі "Over the River" є така фраза: The snap was one of her a little older but still with her hair uncut.

Українсько-англійський словник М.І.Балла дає такі значення іменника snap:

snap n 1) хватка, захват (зубами); укус; 2) різкий звук; тріск; клацання, брязкання; 3) різке слово; різка мова; 4) застібка; замочок; кнопка (для одягу); 5) засувка; клямка; 6) моментальний знімок, моментальна фотографія; 7) різке раптове похолодання; 8) розм. жвавість, енергія; заповзятливість; 9) розм. вогник, живинка; 10) розм. яскравість; виразність; 11) розм. частка; 12) розм. несподівана удача; 13) розм. хороше місце; гарна робота; 14) театр. розм. короткочасний контракт; тимчасова робота; 15) розм. поступлива людина; 16) розм. іграшка в чиїхось руках; 17) діал. шматочок; 18) діал. легка закуска; 19) сухе хрумке печиво; 20) тех. Обтискач.

Враховуючи зв'язки слова snap з іншими словами в речення, зокрема з фразою of her a little older зразу ж стає зрозумілим, що єдиним можливим значенням із двадцяти пропонованих словником є шосте, тобто моментальний знімок, моментальна фотографія: (моментальний) знімок, на якому вона вже трохи старша, але все ще з довгим волоссям.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.