Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Характеристика гімнастичної термінології

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ЛЕКЦІЯ № 2

Гімнастична термінологія

для студентів 1 курсу (стаціонар) та 2 курсу (ВЗН)

Мета – вивчити особливості використання гімнастичної термінології на заняттях з гімнастики.

Завдання: 1) описати і пояснити значення гімнастичної термінології; 2) описати і пояснити вимоги до гімнастичної термінології; 3) описати і пояснити правила гімнастичної термінології; 4) описати і пояснити терміни і їх запис: ЗРВ і вільних вправ, гімнастичних приладах, акробатичних вправ; 5) описати і пояснити форми і правила запису вправ; 6) описати і пояснити методику використання термінології на заняттях гімнастикою.

План

 1. Характеристика гімнастичної термінології
 2. Вимоги до гімнастичної термінології.
 3. Правила гімнастичної термінології.
 4. Терміни З.Р.В. і вільних вправ.
 5. Терміни та їх запис на гімнастичних приладах.
 6. Терміни та їх запис акробатичних вправ
 7. Форми і правила запису вправ.
 8. Методика використання термінології на заняттях гімнастикою.

 

Література:

 1. Гимнастика и методика преподавания под ред. В.М.Смолевского.М.ФИС,1987,с.28-45.
 2. Гімнастика под ред. А.А.Жалія. К.: Вища школа, 1979, с. 63-79.
 3. Малець В.І. Гімнастична термінологія: [навч. посіб.] / В.І. Малець, М.М. Желізний, Т.І. Харченко, В.В. Черняков. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – 68 с.

4. Методика преподавания гимнастики в школе: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / П.К. Петров. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с.

 1. Палыга В.Д. Гимнастика. – М.: "Просвещение", 1982, с. 60-84.
 2. Теория и методика гимнастики. Под ред. В.И.Филипповича. М.: Просвещение, 1971, с. 19-25.

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання студентів

1. Значення термінології.

2. Джерела формування термінології.

 

Характеристика гімнастичної термінології

Спеціальною гімнастичною термінологією користуються у багатьох сферах знань у виробничій, руховій діяльності з метою короткого стислого визначення предметів, явищ, понять, процесів. У фізичному вихованні в тому числі і в гімнастиці, використовується велика кількість вправ, без термінів яких неможливо вивчати будь-який рух. Знання термінології спрощує та полегшує спілкування між викладачем і учнями під час занять допомагає спрощувати опис гімнастичних вправ під час видання літератури з гімнастики.

Гімнастична термінологія використовується не тільки на гімнастиці , але і на інших дисциплінах. Найбільш ефективніше термінологія використовується під час навчання гімнастичним вправам. Терміни гімнастичних вправ спростовуються, які надають можливості набагато швидше формувати рухові уміння і навички в процесі навчання, сприяють кращому настрою на виконання вправ, роблять навчальний процес більш компактним і цілеспрямованим. Так що ж таке гімнастична термінологія?

Гімнастична термінологія – це система спеціальних термінів, які використовуються для стислого визначення гімнастичних вправ, загальних понять, назв приладів, обладнання, а також правила утворення і використання термінів умовних скорочень в форми запису вправ.

Термін – стисла умовна назва якої-небудь рухової дії або поняття.

Гімнастична термінологія – як розділ лексики, постійно удосконалюється паралельно з розвитком фізичного виховання. Такий розвиток впливає на мову, яка збагачується новими термінами.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.