Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТИ

Складові частини латинських слів можуть вживатися у словотворі як терміноелементи. Терміноелемент - це стійкий кінцевий компонент терміна, що вживається в клінічній лексиці.

Терміноелемент Значення Приклад

-algia біль без обмеженої gastralgia - біль у шлунку

причини bronchalgia - біль у бронхах

myalgia - біль у м'язах

-аеmіа кров haematologia гематологія

аnаеmіа анемія, недокрів'я

hydraemiaрозрідження крові

NB! В похідних словах вказує на відношення до крові. Якщо слово кров є першою частиною складного слова, то пишеться hаеmа, якщо другою, то вживається написання -аеmіа.

-logia наука, розділ cytologia наука про клітини.

oncologiaвчення про пухлини

myologia вчення про м 'язи

-metriaвимірювання thoracometriaвимірювання грудної клітки

*Дозиметр, dosimeter – (лат. dosis доза + гр. metreo міряю, визначаю) – у радіології, прилад, який використовують для виявлення і вимірювання рівня опромінення працівників або хворих при радіотерапії.

*Денситометр – (лат. densus щільний + гр. metreo міряю, визначаю) – фотометричний прилад для вимірювання оптичної щільності забарвлених препаратів, фотоматеріалів, паперу тощо.

*Нефелометр, nephelometer – (гр. nephele хмара або туман + гр. metreo міряю) – прилад, який визначає мутність розчину шляхом вимірювання кількості світла, що розсіюється під кутом до пучка світла, яке пропускають через розчин. Пор. turbidimeter.

-pathiaхвороба mastopathia захворювання страждання молочної залози

мyelopathia захворювання кісткового спинного мозку

nephropathiaзахворювання нирок

psychopathiaпсихічне захворювання

-рhilіасхильність hаеmорhіlіакровоточивість

spasmophiliaсхильність до спазмів

-graphiaзапис ptyalographia дослідження слинних залоз

cardiographia реєстрація скорочень серця

*Міограф, myograph – (гр. mys м’яз + гр. grapho пишу) – прилад для записування результатів м’язової скоротливості.

*Плетизмограф, plethysmograph – (гр. plethysmos той, який підсилює + гр. grapho пишу) – прилад для визначення та реєстрації змін у кількості крові, що проходить через орган, частину тіла або кінцівку; також використовується для реєстрації змін розмірів частини тіла та кровопостачання.

-phobia страх, боязнь hydrophobia боязнь води

мonophobia боязнь самотності

-plegia удар, параліч blepharoplegia параліч повіки

hemiplegia односторонній параліч м'язів

-rrhagia кровотеча haemorrhagiaкровотеча

gastrorrhagiaшлункова кровотеча

-scоріа огляд, обстеження rectoscopia інструментальний

за допомогою огляд прямої кишки

інструмента bronchoscopia інструментальний огляд бронхів

Приставка –scop часто використовується для найменування медичних приладів:

*Бронхоскоп, bronchoscope – (лат. вronchium (від гр. bronchos дихальне горло) – бронх + гр. skopeo дивлюся, розглядаю) – інструмент для обстеження зсередини трахеобронхіального дерева та виконання ендобронхіальних діагностичних і лікувальних маніпуляцій, напр., усунення сторонніх тіл.

*Фіброскоп, fiberscope – (лат. fibra волокно + гр. scopeo розглядаю, досліджую) – гнучкий оптично-волоконний ендоскоп.

1)Фіброгастроскоп, fibergastroscope – (лат. fibra волокно + гр. gaster шлунок + гр. scopeo розглядаю, досліджую) - оптично-волоконний пристрій для огляду шлунка.

2)Фіброколоноскоп, fibercolonoscope – (лат. fibra волокно + лат. columna колона + гр. scopeo розглядаю, досліджую) – оптично-волоконний пристрій для огляду ободової кишки.

-sthenia сила cardiosteniaзвуження судин серця

asthenia безсилля, загальна слабість

-tomia розтин salpingotomia розтин маткової труби

операція spondilotomia розтин хребця

phlebotomia оперативний розтин вен

Цей терміноелемент часто зустрічається для найменування приладів:

*Мікротом, microtome – (лат. mikros малий + гр. tome розтин) – апарат для одержання тонких зрізів тканини з метою гістологічного дослідження.

*Трахеотом, tracheotome – (лат. trachea трахея + гр. tome розтин) –інструмент, який використовується для розтину трахеї.

*Синехотом, synechotome – (гр. synecheia неперервність + гр. tome розтин) – ріжучий інструмент, який використовується для хірургічного розрізу спайок райдужної оболонки.

-ectomia вирізання adenectomia видалення залози

видалення appendectomia оперативне видалення відростка сліпої кишки

tonsillectomiaоперативне видалення мигдаликів з ложа разом з капсулою

-toniaнапруження hypertonia підвищений артеріальний тиск крові

hypotonia понижений артеріальний тиск крові

-trophia живлення hypertrophia надмірний розвиток тканини (тканин, органів)

dystrophia розлад живлення

-urіасеча dуsurіа утруднене сечовипускання

аnurіа припинення сечовиділення

-therapiaлікування phisiotherapia галузь, яка лікує людей природними засобами

-poesisутворення uropoesisутворення сечі

-mania схильність pyromania пристрасть до підпалювання

-opsia зір, бачення biopsia розгляд живої тканини

-penia бідність lympho(cyto)penia зменшення

зменшення кількості лімфоцитів у крові

-lўsis розпад haemolўsis процес розкладу крові

відкріплення neurolўsis відкріплення нерва

-ptosis опущення органа nephroptosis опущення нирки

gastroptosis опущення шлунка

-stenosis звуження cardiostenosis звуження судин серця

ВПРАВИ

1. Зробіть аналіз термінів за терміноелементами.

І. Osteologia, osteoarthropathia, somatologia, somatoscopia, acroalgia, arthropathia, stomatologia, pathologia, stethometria, cardiographia, hormonotherapia, nosologia, brachialgia, logopathia, spondylographia, rhinologia, periosteum, osteogenus, hepatogenus, glossalgia, odontalgia, neuroma, neurolўsis, angioneurosis, adenotomia, lymphadenitis, lymphangitis, hyperaemia, lymphadenoma, lymphangioadenographia, hydradenitis, aesthesiologia, angiectasia, phlebectasia, anaesthesia, hypaesthesia, phlebosclerosis, erythroblastus, ovocytus, dermatosys, dermographia, mesoderma, periderma, dermatitis, dermatostomatitis, sphygmographia, ureterólўsis, pneumólўsis, pneumomalacia, lithotomia, bronchólithus, dysfunctio, chylothorax, chyluria, chylocele.

ІІ. Podalgia, acheiria, chiroscopia, gonalgia, apodia, chirospasmus, macropodia, brachicephalicus, haemolўsis, haemotherapia, haemostasis, empyema, haemangioma, haemarthrosis, haematologia, haematoma, haematonephrosis, azotaemia, cholaemia, uraemia, haematuria, urohaematoma, urethritis, vasotoma, ectopia, vasoconstrictio, myoma, myoblastus, myoblastoma, acrohydrosis, myocardium, myometrium, carcinosarcoma, cytopenia, hydraemia, lymphocytus, lympho(cyto)penia, hydrarthrosis, lymphorrhoea, chondroblastus, chondroblastoma, chondrogenesis, herniorrhaphia, perivasculitis, epicranium, epipharynx, gastrocēle, meningocēle, anaemia, toxaemia, myasthenia.

ІІІ. Gnathodynia, meloplastica, lymphologia, lymphocytoma, lymphoma, myocardiosclerosis, myoma, thrombocytus, splanchnologia, gastroenterologia, intestinoplastica, splenorraphia, pyodermia, pyaemia, pyorrhoea, pyothorax, pyuria, dyscrinia, secretio, endocrinologia, haemorrhagia, gastrorrhagia, odontorrhagia, oncogenesis, oncogramma (об‘єм), synostosis, myelopathia, aplasia, hyperplasia, dysplasia, metaplasia, myelodysplasia, mesoduodēnum, myelosis, osteomyelitis, mastoptosis, otoneurologia, otitis, ophtalmologia, cholekinēsis, ductus bilĭfer, gynaecologia, paediatria, logopaedia, chondrocytus, haemocyti, gerontologia, hydrophilia, hydrophobia, geriatria, anergia, pneumocephalia, hypopnoë, apnoë, tenorrhaphia, aërohaemotherapia, pneumographia, respiratio, inspiratio, pneumarthrosis, sphygmogramma, atrophia, dystrophia, hypertrophia, hypotrophya, anoxia, hypoxia, haemophilia, aërophagia, aërotherapia, ophtalmorheographia.

ІV. Synergia, hypergia, chirurgia, chondrodysplasia, tenodesis, atrichia, anonychia, dacryoadenitis, hyperdynamia, hypodynamia, amnesia, corpostăsis, galactostăsis, lipoma, dysmorphosis, pyophoritis, pyosalpinx, pyoovarium, morphologia, blepharitis, keratoma (на шкірі), keratosis (на шкірі), keratitis (про око), biopsia, cardioplegia, ophtalmoplegia, aphonia, sphygmophonia, aethiologia, aethiopathogenesis, phrenicotomia, paraphrenia, cotomia, phacoma, phacomatosis, lipodystrophia, dacryocystographia, dacryocystorhinostomia, mesovarium, lipaemia, haemopoësis, uranoplegia, uranorrhaphia, meloplastica, odontogenesis, parodontitis, gnathitis, prognathia, progenia.

2. Записати латинською мовою:

міелографія, аденотомія, міологія, цистографія, флебографія, гістологія, уремія, урологія, патологія, гіпертрофія, апатія, рінорагія, невротомія, цистоскопія, аденопатія.

3. Перекласти терміни:

myelopathia, hydraemia, polyaemia, spondylotomia, haematologia, gingivectomia, neurasthenia (гр. neuron - нерв), psyhopathia, cystoscopia, zoophobia (zoo – тварина), biologia, aetologia (aetia - причина).
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.