Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Регламентне обслуговування випробувального стенду

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В цьому розділі необхідно описати мету проведення регламентних робіт, періодичність їх проведення, навести приклади робіт, які виконуються.

 

 

6. Планування чисельності працюючих

6.1 Розрахунок чисельності виробничих робітників (мотористів Км., прибористів Кпр. Ведеться по нормам обслуговування Но).

Норми обслуговування беруться по заводським даним:

Но.м. – 2 - ві людини на один стенд.

Но.пр. – 1 - на людина на 5 - 6 стендів.

 

Км = Кст. × Но × Ксм;(6.1)

 

Кпр. = (6.2)

Дані по чисельності виробничих робітників зводяться у таблицю № 3.

 

 

Таблиця 3 - Кількість виробничих робітників

№ п/п Професія робітників Загальна кількість У тому числі по розрядам
Мотористи              
Прибористи              
  Разом              

 

6.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників проводяться по нормам обслуговування. (професії допоміжних робітників і їх норми обслуговування див. Додаток Б).

Но.с.л. КИПіА – 1 людина на 4 стенда;

Но.конт – 1 людина на 3 стенда;

Но.сл.р.об. – 1 людина на 3 стенда.

 

Кдоп. = (6.3)

 

Дані по чисельності допоміжних робітників зводяться в таблицю 4.

 

Таблиця 4 - Кількість допоміжних робітників

№ п/п Професія робітників Загальна кількість У тому числі по розрядам
 
Разом

6.3 Чисельність службовців визначається у відповідності зі штатним розкладом.

Дані по службовцям зводяться в таблицю 5.

 

Таблиця 5 - Кількість службовців

№ п/п Професії службовців Загальна кількість
 
Разом  

 

 

7. Планування фонду оплати праці робітників

Фонд оплати праці – це об’єм грошових коштів, необхідних для оплати праці робітників у відповідності з кількістю та якістю випущеної продукції.

Фонд оплати праці робітників цеху випробування двигунів включає:

- основну заробітну плату для виробничих і допоміжних робітників;

- додаткову заробітну плату для виробничих і допоміжних робітників;

- преміальні виплати для службовців.

 

Розрахунок ведеться окремо для виробничих та допоміжних робітників.

 

7.1 Основна заробітна плата виробничих робітників визначається по формулі:

 

п

Зосн = ΣСчасі × Кроб × Фе;(7.1)

і=1

 

де: Счасі година тарифна ставка виробничих працівників, грн./ч.;

Кроб кількість виробничих робітників даного розряду;

Феефективний річний фонд часу, ч.

 

7.2 Додаткова заробітна плата для виробничих робітників визначається по формулі:

 

Здод. = (0,3. . . 0,5) × Зосн;(7.2)

7.3 Фонд оплати праці виробничих робітників визначається по формулі:

ФОТ вир = Зосн + Здод(7.3)

 

7.4 Фонд оплати праці допоміжних робітників розраховується за формулами 7.1, 7.2, 7.3 і оформлюється в таблицю 6.

 

Таблиця 6 - Річний фонд оплати праці допоміжних робітників

№ п / п Наймену вання професії Кіль кість робіт ників Розряд Година тарифна ставка, грн Основний фонд заробітної плати, грн Додатковий фонд заробітної плати, грн Фонд оплати праці, грн Середньо- місячна заробітна плата, грн
 
Разом              
                   

 

7.5 Розрахунок річного фонду оплати праці службовців ведеться на основі штатного розкладу, посадових окладів і чисельності робітників кожної категорії.

п

Зріч.сл. =Σ Оі × Кслі × 12; (7.4)

і=1

 

де: Оі місячний посадовий оклад;

Кслі кількість службовців, які мають даний оклад;

12число місяців роботи.

Премії службовців складає 25. . . 30 % від річного фона заробітної плати.

 

Розрахунок зводиться в таблицю 7.

 

№ п/п Посада Кількість Місячний оклад, грн Річний фонд, грн Премії, грн Фонд оплати праці, грн
             
  Разом          

Таблиця 7 - Річний фонд оплати праці службовців

Усі розрахунки по фонду оплати праці зводяться в таблицю 8.

 

Таблиця 8 - Зведена відомість річного фонду оплати праці працюючих

№ п/п Категорії Кількість Основна зар.плата,грн. Додаткова зар. плата, грн. Премії, грн. Фонд оплати праці, грн. Середньо місячна зар. плата, грн.
Виробничі            
Допоміжні            
Службовці            
  Разом            

8. Розрахунок витрат по утриманню і експлуатації устаткування.

8.1 Витрати на силову електроенергію.

Есил = (8.1)

 

де: Nуст.заг. –загальна потужність усього устаткування, кВт;

Фддійсний річний фонд часу устаткування, ч.;

Кз.сер. –середній коефіцієнт завантаження устаткування;

Кз.сер. =0,7. . . 0,8;

Код.коефіцієнт одночасної роботи устаткування;

Код. =0,7. . . 0,75;

ηскоефіцієнт, який враховує втрати в мережі;

ηс =0,96.

 

Ве.сил. = Це × Есил.;(8.2)

 

де: Це.силвартість 1 кВт × год.;

Есил.річна потреба в силовій електроенергії.

 

8.2 Витрати на стиснуте повітря, яке подається від компресорної станції

Вст.п. = Цст.п. × W ст.п.;(8.3)

 

 

де:Цст.п. –вартість1000 м³ стиснутого повітря, грн./м³;

Wст.прічна витрата стиснутого повітря, м³.

Wст.п = 3600 × Gп × Фд × η; /м³/(8.4)

 

де: Gп –секундна потреба в стиснутому повітрі;

Gп =0,03 м³/сек. (для обдуву);

η коефіцієнт, який враховує витрати;

η =0,7.

 

ПРИМІТКА: Якщо двигун запускається повітряним стартером, то необхідно також розраховувати витрату стиснутого повітря для запуску двигуна.

Gп. =0,4. . . 3м³/сек.

8.3 Витрати на технічну воду для охолодження

Вв = Цв. × Wв(8.5)

 

де:Цв –ціна 1 м² води;

Wв –річна потреба технічній воді, м³.

 

Wв. = Gв × Nгод.(8.6)

 

де: Gв –Витрата води на одне випробування, м³.

=0,125 м³ / хв.

8.4 Витрати пару для технологічних потреб

 

Вп = Цп × Wп;(8.7)

де:Цпвартість 1 тони пару;

Wпрічна витрата пару, т.

 

Wп = ,г.(8.8)

де: година витрати пари.

=5 кг/ год.

ηкоефіцієнт, який ураховує втрати.η =0,7. . . 0,85.

 

8.5 Витрати на інші допоміжні матеріали можна брати у розмірі 2 – 2,5 % від балансової вартості технологічної оснастки

Він.мат. = 0,02 × Восн; (8.9)

 

8.6 Амортизація устаткування, приборів, інструментів, робочих машин визначається по формулі:

А = (8.10)

 

де: Сбалбалансова вартість устаткування, приборів та іншого;

Но– норма амортизації, %.

 

8.7 Витрати на поточний ремонт устаткування, інструментів, приборів складає 4 – 6 % від балансової вартості.

ВРЕМ. = 0, 05 × ВОБЛ (8.11)

8.8 Витрати допоміжних робочих по обслуговуванню обладнання (урахувати основну і додаткову заробітну плату робочих, обслуговуючих обладнання таблиця 9 ).

ВДОП.РОБ. = ФОТСЛ.РЕМ + ФО СЛ.КИП; грн.

8.9 Відрахування на державні соціальне страхування допоміжних робочих, обслуговуючих обладнання.

ВСТР.ДОП.РОБ = 0,375 (ЗОСН. + ЗДОД); грн.

8.10 “Інші витрати”. Включають витрати на утримування і експлуатацію обладнання, не враховані вище. Їх величину можливо брати в розмірі 5 % від суми по попереднім статтям.

n

ВІНШІ = 0,05 ∑ Ві

і-1

Після розрахунку складається таблиця 9

Таблиця 9 - Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання

№ п.п Статті витрат Сума, грн.
Амортизація обладнання, приборів, транспортних засобів, інструменту.  
Експлуатація обладнання, в тому числі:  
  - витрати на силову електроенергію  
  - витрати на стисле повітря  
  - витрати на технічну воду  
  - витрати на пар  
  - витрати на допоміжні матеріали  
  - витрати на поточний ремонт обладнання, приборів, інструменту.  
  - затрати допоміжних робочих по обслуговуванню обладнання.  
  - відрахування на державне соціальне страхування, допоміжних робочих по обслуговуванню обладнання  
Інші витрати  
  Вуео  
 

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.