Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Присвійний відмінок іменника

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Присвійний відмінок відповідає на запитання whose? (чий? чия? чиє? чиї?)

Присвійний відмінок однини утворюється додаванням до іменника апострофа і закінчення -s, яке вимовляється:

[s] - після глухих приголосних, крім [s], [ S ], [ts] our accountant’s work.

[z] – після голосних і дзвінких приголосних, крім [z], [Z], [G]:

our lawyer’s legal papers;

the director’s secretary.

Iz] - після звуків [s], [z], [ S ], [ Z ], [C ], [G].

George’s research.

Якщо іменник в однині закінчується на [-s], [-ss], [-x], то на письмі додається тільки апостроф, хоча позначення –‘s також можливе; в обох випадках закінчення вимовляється [iz].

Charles Dickens’ novel/ Charles Dickens’s novel.

До іменника множини, який закінчується на -s, також додається тільки апостроф:

our researchers’ data;

але: businessmen’s meeting.

У присвійному відмінку вживаються в основному іменники, що означають назви:

1) істот:

dog’s house

the sales manager’s travelling abroad

2) часу і відстані:

last year’s trade fair;

yesterday’s report;

at a mile’s distance – на відстані в одну милю

3) країн, міст, а також слова country, town, city, ocean, sea, river, world:

Ukraine’s relations with other countries;

London’s financial center;

the Dnieper’s water.

Присвійний відмінок може стосуватися також цілих словосполучень. У таких випадках –‘s/-‘ додається тільки до останнього слова:

the Cabinet of Ministers’ report;

John and Tom’s research.

 

Possessive Pronouns

Присвійні займенники

 

В англійській мові присвійні займенники мають дві форми: залежну (conjoint) і незалежну (absolute).

 

Особові займенники Присвійні займенники
залежна форма незалежна форма українські відповідники
I – я he – він she – вона it – воно (він, вона)   we – ми you – ви, ти   they – вони my his her its     our your   their mine his hers -     ours yours   theirs мій, моя, моє, мої його (чоловічий рід) її його (середній рід), її     наш, наша, наше, наші ваш, ваша, ваше, ваші твій, твоя, твоє, твої їхній, їхня, їхнє, їхні

 

Присвійні займенники в залежній формі вживаються перед іменниками в ролі означення:

our annual registration

Присвійні займенники в незалежній формі не вживаються перед іменниками; вони замінюють їх і виконують функції підмета, іменної частини присудка і додатка:

- Where are our papers?

- Mine are here.

- Whose pencil is this?

- It’s yours.

- I don’t like our report. Show me hers, please.

У функції означення присвійний займенник у незалежній формі вживається з прийменником of після означуваного іменника:

It’s no business of yours - Це не ваша справа.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.