Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПОСОБИ ВІДБОРУ ПРОБ ВІД МАС, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Звичайно маса, що випробується на збагачувальній фабриці, обробляється відповідно до прийнятої технології і вся цілком проходить через визначені точки схеми, у яких зручно відібрати від її пробу. Така маса доступна випробуванню цілком, У пробу відбирається поперечна смуга потоку, яка навмисно вирізується . У пробу відбирається подовжня смуга потоку, яка навмисно вирізується .В пробу відбирається частина потоку, відсічена й у подовжньому й у поперечному напрямках.

Спосіб поперечних переріз розповсюджений винятково широко. Полягає він у тім, що за допомогою пристрою, основним елементом якого є щілина, що відбирає пробу, вирізує поперечна смуга з потоку матеріалу (рис. 34, а), що і складає точкову пробу.


Основна вимога до смуги

,

де Lj — сумарна довжина N відрізків для /-й лінії за період відбору проби; i — номер смуги; j — номер будь-якої лінії уздовж потоку; lij — довжина j-й лінії в i-й смузі.

На рис. 34 представлені «правильні» (а, б) і «неправильні» (в) варіанти розташування смуг, що вирізуються при відборі проб.

 

Рис. 34. Способи відбору проб: ;

а – б – правильні поперечні, у – неправильний поперечний, м – подовжній, д – витяг елементів потоку (v – швидкість потоку).

 

Можна винайти багато як правильних, так і неправильних варіантів відбору проб способом поперечних переріз. Усі неправильні варіанти відбору характерні тим, що відбирається відносно велика частина проби від якої-небудь частини перетину потоку.

При наявності сегрегації це приводить до систематичної погрішності.

Важливим достоїнством способу поперечних переріз є можливість відбору щодо малої точкової проби і повний облік поперечної сегрегації матеріалу в потоці. Недоліком є складність пристроїв, що відбирають пробу, і вимога наявності перепаду тиску у потоку.

Упровадження на збагачувальних фабриках рентгеноспектральних аналізаторів відкриває великі можливості для оперативного контролю і керування. При цьому виникає необхідність відбору проб у таких точках процесу, де установка пробовідбірників з поперечним перерізом потоку скрутна або неможлива. Спосіб поздовжніх перетинів при цьому знаходить широке застосування. Це можли-


во завдяки організації сильного перемішування потоку перед його поділом чи такому розташуванню добірних щілин, при якому враховується можлива сегрегація.

Спосіб поздовжніх перетинів полягає в тому, що за допомогою пристрою, що містить щілину, вирізується з потоку подовжня смуга (див. рис. 34, г), матеріал якої і складає пробу, яку можна розглядати і як точкову, і як об'єднану в залежності від того, дискретно чи безупинно відбирається в такий спосіб проба.

Основна вимога до подовжнього способу: середнє значення обумовленого показника в частині потоку, що вирізується щілиною пробовідбірника, повинне бути рівним середньому значенню цього показника у всьому перетині потоку (це забезпечується при інтенсивній турбулізації потоку). Можливе застосування способу і без виконання цієї вимоги.

Достоїнством способу поздовжніх перетинів є простота конструкції пробовідбірників і забезпечення максимально можливої відповідності неоднорідності проби й масиву, що випробується уздовж потоку, що еквівалентно умові кількість точкових проб надзвичайно велика. Недоліком способу є відбір досить великої по масі проби, що звичайно складає від декількох відсотків до половини маси потоку. Тому поширене комбінування подовжнього способу відбору з вторинним поперечним відбором. Часто подовжній спосіб відбору використовується при обробці проб при їхньому скороченні.

Можливий спосіб відбору точкових проб, при якому точкову пробу не утворить ні поперечна, ні подовжня смуги матеріалу, що випробується, а елемент, поперечні і подовжні розміри якого порівнянні (див. рис. 34, д).

Такий спосіб дозволяє в максимальній мері використовувати достоїнства обох раніше розглянутих методів: за рахунок відповідного вибору точок відбору в поперечному перерізі забезпечити ліквідацію впливу поперечної сегрегації. Це робить його еквівалентним поперечному способу, а за рахунок відбору великого числа таких елементів, що послідовно випливають друг за другом, забезпечити ліквідацію просторової (тимчасовий) неоднорідності потоку, що робить його еквівалентним подовжньому способу пробовідбору. Недоліком такого способу відбору проб є складність його технічної реалізації.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.