Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Аналіз впливу основних факторів на собівартість зернових культур в підприємствах Коростенського району.





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Групування в основі яких покладені фактичні ознаки, які являються причиною зміни результативних показників, називаються факторними. При групуванні груп по факторній ознаці повністю були охарактеризовані комплексом найважливіших результативних показників, а також факторними. Розглянуті вище групування по собівартості дозволили виявити основні фактори собівартості і ви значити їх спільний комплексний вплив. З метою оцінки степені впливу окремих факторів на собівартість потрібно провести факторне групування по якості ґрунту, як одному із найбільших факторів по типовим групам. По цим групам вивчити вплив якості ґрунту на собівартість і урожайність зернових культур.

Таблиця 2.7. Вплив окремих видів затрат на собівартість 1 ц зерна в господарствах  
Статті затрат Групи господарств за собівартістю 1 ц зерна, грн. Абсолютна різниця, грн. Абсолютна різниця в % до підсумку I групи Коефіцієнт зміни даного виду  
 
I до 35,91 IIІ понад 58,29  
Оплата праці 5,96 22,12 16,16 61,56 3,71  
Насіння та посівний матеріал 3,99 11,36 7,37 28,08 2,85  
Добрива 4,88 13,64 8,76 33,37 2,8  
Поточний ремонт основаних засобів 2,47 8,26 5,79 22,06 3,34  
Амортизація 5,62 11,43 5,81 22,13 2,03  
Інші затрати 3,33 6,93 3,6 13,71 2,08  
Всього 26,25 73,74 47,49 180,91 16,81  

 

Побудуємо ранжируваний ряд розподілу 24 підприємств по якості ґрунту в зростаючому порядку, розклавши фішки по показнику №16.

Ранжируваний ряд розподілу 28 підприємств по якості ґрунту:

31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 39 42 43 46

Визначимо межі інтервалів і число одиниць в кожному інтервалі:

1. до 33 – 6 підприємств;

2. 34-37 – 14 підприємств;

3. понад 37– 4 підприємств.

Намітимо статистичні показники, які охарактеризовують по виділених типових групах по якості ґрунту, різницю в собівартості, її фактори і економічну ефективність виробництва зерна. Отримані дані запишемо в таблицю № 2.8.

 

Таблиця 2.8.

Вплив якості ґрунту на собівартість і рентабельність виробництва зерна в господарствах

 

Показники Групи господарств за якістю ґрунту В середньому
І до 33 ІІ 33-37 ІІІ понад 37
Кількість господарств
Якість ґрунту балів 32,5 35,43 42,5
Собівартість 1 ц,грн 61,92 34,84 38,52 38,94
Затрати праці на 1 ц, люд-год 7,09 9,78 5,29 6,62
Урожайність, ц/га 5,5 6,78 10,19 7,26
Рентабельність % 61,51

 

 

Проведемо аналіз таблиці. Із даних таблиці видно, що з покращенням якості ґрунту (в 3 групі) 42,5 підвищується економічна ефективність виробництво зернових культур. Порівняємо 1 і 3 групи, де якість ґрунту складає в 1 – 32,5 а в 3 – 42,5 балів, показує, що чим більша якість ґрунту(3 група), тим вища урожайність(10,19) і менша собівартість, і менші затрати праці, ніж у першій групі.

З метою оцінки степені впливу окремих факторів на собівартість потрібно провести факторне групування тепер вже по кількості внесених добрив, як одному із найбільш важливіших факторів по типовим групам. По цим групам вивчити вплив якості ґрунту на собівартість і урожайність зернових культур.

Побудуємо ранжируваний ряд розподілу 24 підприємств по кількості внесених добрив в зростаючому порядку, розклавши фішки по показнику №19.

0,05; 0,06; 0,13; 0,16; 0,16; 0,17; 0,19; 0,2; 0,23; 0,25; 0,32; 0,32; 0,37; 0,38; 0,46; 0,53; 0,57; 0,62; 0,66; 0,78; 0,79; 0,88; 0,95; 1,0.

Визначимо границі інтервалів і підрахуємо кількість підприємств в кожному інтервалі:

1. – 8 підприємств;

2. – 12 підприємств;

3. – 4 підприємств.

Розрахуємо показники по виділеним групам підприємств аналогічно таблиці №8 і зведемо в таблицю № 2.9

 

 

Таблиця 2.9. Вплив якості ґрунту на собівартість і рентабельність виробництва зерна в господарствах
Показники Групи господарств по кількості внесених добрив ц діючої речовини В середньому
І до 0,2 ІІ 0,2-0,78 ІІІ понад 0,78
Кількість господарств
Внесено добрив, ц діючої речовини 0,14 0,46 0,91 0,06
Собівартість 1 ц,грн 6,98 3,04 8,73 0,04
Затрати праці на 1 ц, люд-год 0,97 0,53 1,47 0,01
Урожайність, ц/га 0,71 0,63 2,34 7,3
Рентабельність %   61,51

 

 

Якщо проаналізувати дану таблицю, то можна зробити такий висновок: при збільшення норми внесення добрив на 1га зернових культур призвело до зниження собівартості в 3 групі в порівнянні з 1 групою господарств на 20,9 грн. і до збільшення урожайності на 3,67 ц/га в тих групах господарств де краща якість ґрунту. В результаті із даних таблиці видно, що рентабельність по мірі знижує собівартість і збільшує норми внесення добрив.

Зараз ми вже можемо проаналізувати комбінаційне групування по двох факторах: якостях ґрунту і дозах внесення мінеральних добрив. Оскільки чисельність вивченої сукупності невелика виділимо 3 групи і дві підгрупи(внесення добрив: до 0,5 і понад).

Необхідні дані зведемо в таблицю № 2.10.

 

 

Таблиця 2.10.

Вплив якості ґрунту і різної кількості внесених добрив на економічну ефективність виробництва зернових культур в господарствах

Групи господарств за якість ґрунту, балів Підгрупи за кількістю внесених добрив на 1 га, ц діючої речовини Кількість господарств Якість ґрунту, балів Урожай- ність, ц/га Собівар- тість, 1 ц грн Затрати праці на 1 ц люд-год Рентабельність, %
І до 33 а)до 0,36 5,88 67,1 6,4 37,81
б)понад 0,36 5,13 54,36 7,45 29,95
В середньому по І гр. 32,5 5,55 61,92 6,83 33,91
ІІ 33 - 37 а)до 0,36 35,6 5,54 50,61 7,56 56,46
б)понад 0,36 35,3 8,63 25,24 8,31 88,43
В середньому по ІІ гр. 35,45 6,78 37,64 7,95 68,16
ІІІ понад 37 а)до 0,36 13,81 30,4 2,02 73,89
б)понад 0,36 42,7 8,38 32,72 4,98 75,89
В середньому по ІІІ гр. 42,3 10,19 31,68 3,65 75,48
Разом а)до 0,36 35,5 6,6 47,97 5,98 53,5
б)понад 0,36 36,3 8,02 30,27 7,23 71,02
Всього   7,26 38,94 6,62 61,51

 

 

Із даних таблиці чітко видно закономірність, із покращенням якості ґрунту і збільшенням дози добрив, економічна ефективність виробництва в зернових культурах підвищується з групи в групу і від підгрупи до підгрупи(урожайність підвищується, а собівартість і затрати праці на 1ц знижуються).

Проведемо аналіз взаємозв’язку групувальних ознак з собівартістю 1ц зернових культур. Для цього на основі таблиці №2.10 складемо таблицю №2.11

Таблиця 2.11. Вплив якості ґрунту і добрив на собівартість 1ц зернових культур в господарствах  
Групи господарств по якості ґрунту, балів Групи господарств за кількістю внесених добрив на 1га, ц діючої речовини В середньому
а)до 0,36 б)понад 0,36
І до 33 0,16 0,7 0,4
ІІ 33-37 0,19 0,69 0,39
ІІІ понад 37 0,32 0,65 0,54
В середньому 0,2 0,68 0,42

 

Дана таблиця характеризує зміни собівартості 1ц зернових. Розглянемо, що дало збільшення доз добрив на 1га зернових культур при вирівнянні значення якості ґрунту. Так в 1 групі з якістю ґрунту до 33 балів, собівартість 1ц зернових за рахунок збільшення доз добрив складає 61,92 грн. В 3 групі, де якість ґрунту вища(понад 37 балів), то собівартість складає 31,68 грн.

З даної таблиці можна зробити такий висновок, щодо впливу якості ґрунту і добрив на урожайність. Розглянемо, що дало збільшення доз добрив на 1га зернових культур при вирівнянні значення якості ґрунту. Так в 1 групі з якістю ґрунту до 33 балів, урожайність за рахунок збільшення доз добрив складає 5,55 ц/га. В 3 групі, де якість ґрунту вища(понад 37 балів), то урожайність складає 10,19 ц/га.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.