Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Обґрунтування перспективного рівня інтенсифікації виробництва.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інтенсифікація виробництва (лат. intensio – напруження, посилення і лат. facio - роблю)– такий розвиток (процес) суспільного виробництва, що ґрунтується на найбільш повному та раціональному використанні технічних, матеріальних, природних, фінансових і трудових ресурсів на базі науково-технічного прогресу. Інтенсифікації виробництва досягають удосконаленням функціонування всіх основних процесів, що беруть участь у відтворенні сукупного суспільного продукту. Інтенсифікація виробництва є поєднання передових методів господарювання та досягнень науково-технічної революції; вдосконалення структури, галузевих, міжгалузевих і територіальних пропорцій виробництва. Дальше піднесення зрослих масштабів виробництва відбувається в основному внаслідок використання інтенсивних факторів (зростання продуктивності суспільної праці, економія сировини й матеріалів, краще використання виробничих фондів, підвищення ефективності капітальних вкладень і нової техніки, наукової організації виробництва і праці, вдосконалення методів управління народним господарством тощо).

Основним завданням розвитку сільськогосподарського виробництва є його подальша інтенсифікація, суть якої полягає у збільшенні виробництва продукції в розрахунку на одиницю ресурсів. Це означає підвищення ефективності всіх структурних підрозділів АПК, переведення виробничого процесу на більш ефективні, потужні індустріальні методи виробництва.

Інтенсифікація передбачає використання досягнень науково-технічного прогресу, активне впровадження всіх заходів науково-технічного характеру та прогресивних індустріальних технологій в усіх галузях сільського господарства, а також меліорацію земель, хімізацію сільськогосподарського виробництва. Інтенсифікація веде до підвищення і раціонального використання родючості землі, збільшення її продуктивної сили.

У справі інтенсифікації виробництва найважливішими є заходи науково-технічного характеру, спрямовані на перехід від випуску окремих механізмів до комплексу машин, що уможливлять впровадження поточної технології. Важливе місце в системі заходів належить прогресивним індустріальним технологіям вирощування окремих культур.

Розвиток сільськогосподарського виробництва повинен супроводжуватися зниженням затрат живої праці на виробництво одиниці продукції. Однак формування і функціонування АПК відбувається в умовах загострення проблеми трудових ресурсів, оскільки в колгоспах та радгоспах окремих областей, особливо низових адміністративних районів, збільшується дефіцит робочої сили. Агропромисловий комплекс України - складна виробничо-економічна система ,яка становить групу технологічно й економічно взаємозв’язаних галузей народного господарства, промисловості. В його складі три основні сфери. Перша забезпечує сільське господарство різним устаткуванням і засобами виробництва; друга-сільське господарство; до третьої входять заготівля, збереження й переробка сільськогосподарської продукції. Центральна ланка АПК - сільське господарство.

Таблиця 3.1

Розрахунок показників рівня інтенсифікації виробництва продукції рослинництва на ТОВ „ Дзензелівське ” в 2006-2008 роках

Показники 2006р 2007р 2008р 2008р/2006р, %
Річні виробничі витрати на 1 га посіву, тис. грн. 1,55 2,13 2,73
Затрати праці на 1 га посіву, люд-год 23,95 23,79 21,71 90,7
Внесення добрив на 1 га посіву, грн 85,87

 

 

Отже, за даними таблиці можна зробити висновок, що рівень інтенсивності зростає, оскільки затрати праці на 1 га посіву зменшилися на 9,3 % і зменшилися витрати на мінеральні добрива.

Впровадження прогресивних технологій, спеціалізація та концентрація виробництва також сприяють зниженню затрат живої праці.

Наступним етапом у схемі дослідження процесу інтенсифікації є знаходження результату інтенсифікації. Для цього знайдемо декілька показників результату інтенсифікації.

Таблиця 3.2

Показники результату інтенсифікації виробництва продукції рослинництва на ТОВ „ Дзензелівське ” в 2006-2008 роках

 

 

Показники 2006р 2007р 2008р 2008р/2006р, %
Врожайність, ц/га - зернові 41,14 21,7 50,7
- соняшник 18,7 - 20,5
- соя 1,9 - 6,69
- ріпак 11,66 31,45
- цукрові буряки 300,7 179,96 299,07
Вартість валової продукції: - на 1 га посіву, тис грн 1,55 1,94 2,821 181,8

 

За даними цієї таблиці можна також сказати, що результат інтенсифікації на підприємстві позитивним – відбулося зростання врожайності основних культур, а також зросла на 81,8 % вартість валової продукції рослинництва.

 

Останнім етапом у дослідженні процесу інтенсифікації є визначення економічної ефективності інтенсифікації. На цьому етапі виникає необхідність у порівнянні результату (ефекту) виробництва із витратами на його досягнення.

Таблиця 3.3

Показники економічної ефективності інтенсифікації галузі рослинництва на ТОВ „ Дзензелівське ” в 2006-2008 роках

Показники 2006р 2007р 2008р 2008р/2006 р%
Повна собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн. - зернові 49,17 94,6 102,3
- соя 121,44 -
- ріпак 186,52 176,2 120,32
- соняшник 87,84 - 151,2
Ціна реалізації 1 ц продукції, грн. - зернові 58,96 94,58 104,6
- соя 91,59 76,74 133,6
- ріпак 167,48 174,4 204,6
- соняшник 91,41 - 98,3
Прибуток на 1 га посіву, грн. 68,95 -223 297,8
Рівень рентабельності, % 6,7 -23  
Окупність витрат 1,02 1,01 1,63
Окупність витрат додат. продукції 0,5 0,7    

 

Отже, за зростання повної собівартості продукції, відбулося більш значне зростання ціни реалізації, що дало змогу підприємству отримати прибутки у 2008 році. Окупність витрат зростає на 59 %, що є позитивною тенденцією у розвитку господарства.

 

 

Таблиця 3.4

Обґрунтування проектного рівня інтенсивності виробництва (для дослідження даного проекту розглянемо виробництво зернових) ТОВ „ Дзензелівське ” в 2008-2011 роках

Показники од. виміру 2008р 2011р
Врожайність зернових Ц/га 50,7
Обсяг реалізованої продукції ц 58313,8
Постійні витрати на виробництво продукції тис. грн. 1670,34 1670,34
Повна собівартість 1 ц товарної продукції грн. 102,3 95,15
Змінні витрати у повній собівартості одиниці продукції грн. 66,5 66,5
Маржинальний дохід від одиниці продукції грн. 38,1 38,1
Ціна реалізації 1 ц Грн. 104,6 104,6
Розмір прибутку Тис грн. 107,3 551,07
Рентабельність товарної продукції % 2,5 9,7

 

Отже, ми спроектували підвищення врожайності культур на 25 % (до 60 ц/га), внаслідок чого послідовно зростає обсяг виробництва продукції. Таким чином обсяг товарної продукції становитиме на рівні 58313,8 ц в рік. Отже, прибуток за даних умов становитиме 551,07 тис грн., рівень рентабельності становить 9,7%.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.