Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальний індекс динаміки собівартості порівняної продукції

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

∑ z1q1

Ід = ———— · 100 %

∑ z0q1

 

Взаємозв’язок загальних індексів : Ід = Іпл.з. · Ів.пл.

 

 

Зміна собівартості порівняної продукції характеризується не лише відносними , а й абсолютними показниками , які характеризують економію витрат або перевитрати . Різниця між чисельником та знаменником відповідного індексу характеризує :

- планову суму економії (перевитрати) ∑zплqпл - ∑ z0qпл = ∑(zпл – z0) · qпл

- сума економії від надпланового зниження ∑z1q1- ∑zплq1 = ∑(z1 – zпл) · q1

- сума фактичної економії ∑ z1q1 - ∑ z0q1 = ∑(z1 – z0) · q1

 

При вивченні собівартості галузевим методом до порівняльної товарної продукції належать всі ті види виробів, які вироблялись у базисному періоді в масовому чи серійному порядку хоча б на одному з підприємств даної галузі . Галузевий метод застосовується лише в тих галузях, які виробляють однойменну продукцію (нафтова, вугільна, цегельна, цементна та ряд галузей харчової промисловості). План зниження собівартості для цих галузей визначається за галузевим методом, для підприємств – за заводським.

При обчисленні індексів собівартості за галузевим методом замість даних окремих підприємств ∑z0q використовується середньо галузева собівартість одиниці кожного виду продукції, яка склалась у попередньому році. Середній рівень собівартості одиниці виробу по групі підприємств за базисний рік визначають за формулою середньоарифметичної зваженої :

∑ z0q0

Z = ———

∑ q0

Зміну собівартості порівняльної продукції визначають за галузевим методом на основі системи індексів :

1. індекс планового завдання

∑ zпл qпл

I пл.з. = ————

∑ z0 qпл

 

∑ z0qпл – середньогалузева собівартість планового обсягу порівняльної товарної продукції .

 

2. індекс динаміки фактичної собівартості порівняльної продукції :

∑ z1q1

Iд = —————

∑ z0q1

 

∑ z0q1 – середньо галузева собівартість фактичного обсягу порівняльної товарної продукції.

4.Протягом тривалого часу планове завдання по собівартості промислової продукції визначалось у вигляді показника зниження собівартості порівняльної товарної продукції (тобто тієї , що вироблялась у звітному та базисному періодах) у процентах до попереднього року . Порівняння фактично досягнутого рівня собівартості продукції з планом і середньорічним рівнем за минулий рік проводилось на основі розрахунків індивідуальних та загальних індексів собівартості порівняної товарної продукції. Однак порівняна продукція – це , як правило, лише частина продукції підприємства, об’єднання чи галузі.

За умов науково-технічного прогресу швидко оновлюється промислова продукція, змінюється її склад. При низькій питомій вазі порівняльної продукції розрахований за нею індекс собівартості значною мірою втрачає свою практичну значущість. Він не ув’язаний з такими показниками, як індекси обсягу продукції, продуктивності праці, показниками рентабельності та іншими , що охоплюють порівняльну та не порівняльну продукцію підприємства, галузі чи промисловості загалом.

Ця обставина викликала потребу у побудові зведеного показника, який дозволяв би вимірювати рівень і динаміку собівартості всієї (порівняльної та не порівняльної) продукції підприємства, об’єднання чи галузі промисловості. Тому у 1958 році у практику статистики був впроваджений показник витрат на 1 гривню виробленої продукції.Він розраховується як відношення повної собівартості виробленої продукції до обсягу продукції в оптових цінах підприємства (без податку на додану вартість). Його можна виразити за допомогою формули :

Zq

h = ———

Pq

h – рівень витрат на 1 грн. виробленої продукції, коп.. ;

z – собівартості одиниці продукції ;

q - кількість одиниць кожного виду продукції ;

р – оптова ціна за одиницю виробу.

 

На показник витрат на 1 грн виробленої продукції впливають внутрішньовиробничі та зовнішні фактори. До найважливіших зовнішніх відносять – зміна ціни на сировину та матеріали, зміна ціни на продукцію, що виробляється.

 

Джерелом одержання даних для проведення аналізувиконання плану та динаміки витрат на 1 грн. товарної продукції ї квартальні звіти про виконання плану по собівартості товарної продукції (ф. № 1) та річні звіти про собівартість товарної продукції (ф. № 6). Показник витрат на 1 грн. товарної продукції наводиться в статистичній звітності всіма промисловими підприємствами незалежно від того, який показник прийнято при складанні плану по собівартості – чи собівартість 1 виробу, чи собівартості порівняної товарної продукції, чи витрати на 1 грн. товарної продукції.

 

Розрізняють два основні показники рівня витрат на 1 грн. виробленої (реалізованої) продукції :

- плановий рівень витрат на 1 грн. виробленої продукції :

∑ zпл qпл - планова повна собівартість виробленої продукції

h = ————

∑ pпл qпл - плановий обсяг продукції у вартісному вираженні

- фактичні витрати на 1 грн. виробленої продукції :

∑ z1q1 - фактична повна собівартість виробленої продукції ;

h = ———

∑ p1q1 - фактичний обсяг виробництва у вартісному вираженні

 

Зіставляючи планові та фактичні витрати на 1 грн товарної продукції, одержимо індекс виконання плану : І в.пл. = h1 / hпл

На величину цього індексу впливають наступні фактори :

- зміна оптових цін на продукцію ;

- зміна собівартості 1 продукції ;

- зміна обсягу та асортименту виробляємої продукції.

 

Вплив зміни цінина загальну динаміку фактичних витрат на 1 грн. виробленої продукції порівняно з розрахунками (планом) :

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.