Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Матеріали доаудиторної самостійної роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

І. Актуальність теми.

Особливе місце відводиться вивченню стоматологічної термінології як важливої складової професійної мови майбутніх зубних гігієністів. Тому окреме місце у вивченні курсу посідають анатомо-гістологічні та клінічні терміни терапевтичної, хірургічної та ортопедичної стоматології (хвороби твердих тканин зуба, запалення пульпи та парадонту, хвороби парадонту, хвороби слизової порожнини рота, патологія язика та губ тощо).

ІІ. Навчальні цілі заняття

1 .Мати уявлення про захворювання ротової порожнини, методи їх лікування та хірургічного втручання.

Знати:

1. Знати назви захворювань ротової порожнини, що потребують хірургічного втручання.

2. Знати хірургічні методи лікування захворювань ротової порожнини.

3. Знати греко-латинські терміноелементи, що вживаються в хірургічній та ортопедичній стоматології.

4. Принципи утворення стоматологічних термінів та їх тлумачення;

5. Терміни хірургічної та ортопедичної стоматології;

6. Найбільш уживані стоматологічні терміни та їх тлумачення.

Вміти:

1. Володіти професійною лексикою зубного спеціаліста

2. Утворювати і розуміти значення термінів латино-грецького походження за значенням окремих терміноелементів.

3. Вміти розпізнавати терміноелементи в термінах хірургічної та ортопедичної стоматології та пояснювати їх значення.

 

 

Матеріали доаудиторної самостійної роботи

Базові знання або вміння необхідні для вивчення теми

 

Дисципліни Знати Вміти
Попередні: Українська мова Біологія     Наступні: а)анатомія б) фармакологія в)клінічні терміни   Принципи утворення стоматологічних термінів.   Найбільш уживані стоматологічні терміни і терміноелементи. Анатомічні терміни ротової порожнини є іменниками всіх відмін.   Будувати і перекладати стоматологічні терміни. Конструювати і перекладати з української мови на латинську і навпаки клінічні терміни.
Латинська мова    
  Іменники усіх відмін. Перекладати латинські іменники усіх відмін. Утворювати медичні терміни.
Терапія Назви та симптоми хвороб, методи їх лікування. Вести бесіду по темі

Зміст теми:

1. Лексичний матеріал по даній темі.

2. Захворювання ротової порожнини, що потребують хірургічного втручання.

3. Хірургічні методи лікування захворювань ротової порожнини.

3. Греко-латинські терміноелементи, що вживаються в хірургічній та ортопедичній стоматології.

4. Греко-латинські дублети та кінцеві терміноелементи.

 

 

Рекомендована література:

Основна література:

1. Закалюжний М.М., Янков.А.В. „ Латинська мова і основи медичної термінології.”- Тернопіль, „Укрмедкнига”, 1999

2. Городкова Ю.И. „Латинський язык”,-Москва, „Медицина’’ 1988

3. Олійник Р., Кінаш.В. „Латинська мова” – Львів, „Дивосвіт”, 2001

Додаткова література:

1. Шевченко Є.М. „Латинська мова і основи медичної термінології.”

- Київ, „ Вища школа”, 1992

2. Козовик І.Й., Шипайло Л.Д. ”Латинська мова”–Київ. „Вища школа”, 1993

 

Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою:

№ п/п Основні завдання Вказівки
1. Знати назви захворювань ротової порожнини, що потребують хірургічного втручання.   Вивчити терміни хірургічної та ортопедичної стоматології.
2. Знати хірургічні методи лікування захворювань ротової порожнини.   Запам’ятати хірургічні методи лікування захворювань ротової порожнини.  
3. Знати греко-латинські терміноелементи, що вживаються в хірургічній та ортопедичній стоматології.   Вивчити терміноелементи по темі.
4. Вміти розпізнавати терміноелементи в термінах хірургічної та ортопедичної стоматології та пояснювати їх значення.   Вміти поділити термін на терміноелементи і пояснити їх значення.

Матеріали для самоконтролю :

Зробити граматичний аналіз слів:

caries acutissima — карієс найгостріший

caries chronica - карієс хронічний

caries florida - карієс квітучий

caries recidiva - карієс рецедивний

caries secundaria — карієс вторинний

caries enameli - карієс емалі

caries dentini - карієс дентину

caries cementi - карієс цементу

caries simplex - карієс простий

caries complicata - карієс складний

caries suprficialis - карієс поверхневий

caries cervicalis — карієс круговий

caries aproximalis — карієс контактний

caries fissuralis - карієс щілинний

caries maculosa - карієс у вигляді плями

caries media - карієс середній

caries profunda - карієс глибокий

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.