Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Повну (сукупність виробничої собівартості і поза виробничих витрат ).

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема : Собівартість, кошторис, калькуляція.

ПЛАН

1.Поняття і види собівартості продукції.

2.Показники собівартості продукції.

3.Групування витрат, що формують собівартість продукції.

4.Класифікація витрат за економічними елементами.

5.Класифікація витрат за статтями калькуляції.

6.Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.

7.Планування собівартості продукції.

8.Кошторис витрат і калькуляція собівартості продукції.

 

Основні теоретично-розрахункові положення теми

Собівартість продукціїце грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві, постільки у ній відображаються рівень організації виробничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та інше.

Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва, визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів, встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є основним джерелом зростання прибутку підприємства.

В залежності від часу формування затрат розрізняють:

планову собівартість ( визначають перед початком планового періоду на основі прогресивних норм витрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану);

фактичну собівартість ( відображає фактичні витрати на виробництво і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку);

нормативну собівартість (затрати на виробництво і реалізацію продукції розраховують на основі поточних норм витрат ресурсів);

кошторисну собівартість (характеризує затрати на виріб або замовлення, які виконуються в разовому порядку).

Собівартість поділяють в залежності від міcця формування затрат на:

цехову (сума витрат на виробництво продукції в межах всього підприємства );

виробничу (грошові витрати на виробництво продукції в межах всього підприємства );

повну (сукупність виробничої собівартості і поза виробничих витрат ).

За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість:

– місячну;

– квартальну;

– річну.

За складом продукції собівартість буває: собівартість товарної; валової; реалізованої продукції; незавершеного виробництва.

У промисловості розрізняють собівартість: індивідуальну, галузеву.

Індивідуальна собівартість характеризує витрати окремого підприємства на виробництво і реалізацію продукцію, а галузева (Сср) - показує середні у галузі витрати на виробництво і реалізацію продукції, вона визначається за формулою:

 

грн,

де Сі– собівартість певного виду продукції на і-ому підприємстві, грн;

– кількість виготовленої продукції певного виду на і-ому підприємстві, натур.один;

п – кількість підприємств у галузі, що виготовляють даний вид продукції.

Показниками собівартості продукції, що використовуються в господарській практиці,є:

1. Затрати на 1 грн. товарної продукції ( В1 грн.тп ),

 

, коп./грн,

де Стп– вартість всієї товарної продукції підприємства, грн;

Qт– обсяг товарної продукції підприємства, грн.

2. Собівартість окремих видів продукції (визначається на основі калькуляцій собівартості окремих видів продукції);

3. Зниження собівартості порівняльної товарної продукції (використовується на підприємствах зі сталим асортиментом продукції).

В основігрупування витрат, що формують собівартість продукції, лежать такі ознаки:

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.