Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Номенклатурні назви та професіоналізми

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Від термінів слід відрізняти номенклатурні назви (від лат. nomenclatura - перелік, список імен)– своєрідні «етикетки» предметів, явищ, понять. Номенклатура (від лат. nomenclatura – перелік, список імен) – сукупність назв конкретних об’єктів певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Якщо в основі терміна лежить загальне поняття, то в основі номенклатурної назви – одиничне. До номенклатури входять серійні марки машин, приладів, верстатів, найменування підприємств, установ, організацій, географічні назви та назви рослин, звірів тощо.

О. Реформатський, диференціюючи терміни і номенклатурні назви (номени), зауважує, що номенклатурні найменування пов’язані з поняттями, але є незчисленними і більш номінативними, а терміни «пов’язані з поняттями науки (в якомусь єдиному її напрямку), можуть бути перелічені, і вони примусово пов’язані з поняттями відповідної науки, тому що словесно відображають систему понять відповідної науки».

Значення номенклатурних слів конкретніше й точніше значення термінів, ці назви можуть позначати одиничні предмети, і тому можуть бути власними іменами. Наприклад, нові номенклатурні назви астрономічної номенклатури (екзопланети 51 Пегаса b або Беллерофонт, HD 188753A b, HD 189733 b, HD 209458 b або Осіріс, WASP-1b), фармацевтичної (Стопангін, Стопгрипін, Стоптусин, Стоп-Флю) або такі, що позначають бізнес-заклади, фірми, товари, фінансові інструменти тощо – World Trade Organization, Investor in Industry, World Equity Benchmark Shares, Emerging Market Traders Association неможливо перелічити у зв’язку зі швидким розвитком технологій, економічних відносин, комп’ютеризацією, глобалізацією. При цьому деякі мовознавці розглядають номенклатурні одиниці як особливий тип термінів, що співвідносяться з одиничними поняттями й актуалізують предметні зв’язки.

Номенклатуру становлять іменники та словосполучення, що передають як систему назв об’єктів певної науки, так і сукупність назв одиничних об’єктів, наприклад: у географічній номенклатурі – Чорне море, Шацькі озера, річка Десна, видові назви – у ботанічній лексиці назви дерев дуб, смерека, ялина. Існує номенклатура медична, мовознавча, хімічна, економічна (пор. термін валюта і номенклатурні назви долар, євро, крона, песо і т. д.), технічна (пор. термін борознороб-щілиноріз і номенклатурні назви ДЩН-1, ДЩН-2, ДЩН-3).

Професіоналізми – слова й мовні звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення певних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі. Вони доволі різноманітні щодо семантичних характеристик. На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи. Якщо терміни – це, як правило, абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, тому що детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності відповідної професії, наприклад:

Слова та словосполучення, притаманні мові моряків: кок – кухар; кубрик – кімната відпочинку екіпажу; ходити в море – плавати тощо. Професіоналізми працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер: зняти касу, підбити, прикинути баланс. Професіоналізм музикантів: фанера – фонограма; розкрутити – розрекламувати.

Суттєва різниця між термінами й професіоналізмами полягає в тому, що терміни - це офіційні наукові назви поняття, а професіоналізми виникають як розмовні, неофіційні замінники термінів (платіжка - платіжне доручення; вишка - вища математика, пара - дві академічні години, заліковка – залікова книжка, шапка – початковий реквізит документів) або коли та чи та професія, рід занять не має розвиненої термінології (наприклад, рибальство, гончарство тощо). Професіоналізми на відміну від термінів, як правило, емоційно забарвлені, є переосмисленими словами загального вжитку. Вони можуть бути незрозумілі людям, які не належать до певної професії, пор.: підвал у мові поліграфістів, бобик, бублик у мові водіїв тощо.

Професіоналізми можуть використовуватися в неофіційному професійному спілкуванні, проте вони є ненормативними в професійних документах, текстах, в офіційному усному мовленні.

Значна частина професіоналізмів з часом стає термінами, однак деякі з них не набувають загального поширення і літературного нормування. Професіоналізми є одним із найважливіших джерел творення термінів.

І терміни, і професіоналізми покликані визначати поняття певної галузі виробництва, культури, науки тощо. Але якщо мета професіоналізмів – спростити спілкування, то терміни відіграють роль передачі досвіду в процесі суспільної діяльності, забезпечують передачу інформації в тому чи тому тексті.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.