Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Змикання

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Команда:

"Дугами (назад)– зім – Кнись!" – "Раз, два, ... вісім" – (підрахунок

 

Розмикання дугами з п’яти ряду .

Команда:

1."До п’яти – Відлічи!"

2. "Дугами (назад) на два кроки – розім – Кнись!" – "Раз, два, ... дванадцять!"– (підрахунок)

Дії: Після виконавчої команди другі та четверті номери виходять дугами вперед назовні і стають на інтервал два кроки з 1 і 5-ми номерами, обличчям в іншу сторону. Далі, починаючи з рахунку “5”, виходять дугами вперед 1 і 5 номера і встають на інтервал у 2 кроки від 2 і 4-х номерів. Далі на рахунок 11-12 номера 1,2,4,5-тий повертаються кругом від крайніх колон.

Змикання

Команда:

"Дугами (назад)– зім – Кнись!" – "Раз, два, ..дванадцять!" – (підрахунок)

 

Розмикання дугами з шести ряду

Команда:

1."До шести – Відлічи!"

2. "Дугами (назад) на два кроки – розім – Кнись!" – "Раз, два, ... дванадцять!"– (підрахунок)

Дії: Після виконавчої команди другі та четверті номери виходять дугами вперед назовні і стають на інтервал одного кроки від 1 і 6 , обличчям в іншу сторону. Далі, починають виходити дугами вперед 1 і 6 номера і встають на інтервал у 2 кроки від 3 і 4-х номерів. Далі на рахунок 19-20 всі, крім номерів 2 і 5-х повертаються кругом.

Змикання

Команда:

"Дугами (назад)– зім – Кнись!" – "Раз, два, ..дванадцять!" – (підрахунок)

 

Розмикання дугами з семи ряду

Команда:

1."До семи – Відлічи!"

2. "Дугами (назад) на два кроки – розім – Кнись!" – "Раз, два, ... дванадцять!"– (підрахунок)

Дії: Після виконавчої команди, аналогічно першим трьом випадкам виконується і розмикання семи ряду. Рахунок кроків виконується так само.

 

 

ЗАГАЛЬНОРОЗВИВАЮЧІ ТА ВІЛЬНІ ВПРАВИ

 

Вихідні положення – положення гімнаста, з якого починається виконання вправи.

Стійки: основна, ноги нарізно (її різновиди), на правому коліні тощо.

Сід: положення сидячи на підлозі чи приладі, руки вільно торкаються опори.

Присід, випад, упор, коло, дуга, мах, нахил, рівновага - пояснення у методичці

При назві вправ з предметами основною ознакою служить положення предмету( м'яч вперед і т.п.).

 

ВПРАВИ НА СНАРЯДАХ

Хват – спосіб, за допомогою якого гімнаст тримається за снаряд (зверху, знизу, зворотній та їх різновиди);

Вис – положення гімнаста на снаряді, коли точка опори вище ЦВТ ( вис присівши, стоячи, змішаний вис і т.п.); коли точка опори вище плечової вісі;

Упор – положення гімнаста на снаряді. Коли точка опори нижче або на рівні з ЦВТ; коли точка опори на рівні або нижче плечової вісі (прості та змішані). Приклади :

Сід – положення гімнаста з додатковою опорою ( сід на стегні, сід ноги нарізно – на колоді, сід ноги нарізно на брусах).

Початок вправи визначається термінами :

Зі стрибка, поштовхом, силою, з упору, з вису і т.п.

Підйом – перехід в упор є вису, або упору, що був нижче;

Спад – перехід з упору у вис, або упор, що нижче. Повільний спад прийнято називати опусканням;

Оберт – коловий обертальний рух навколо вісі снаряда;

Поворот – обертальний рух тіла навколо вертикальної вісі. Розрізняють повороти : махом вперед, назад, в упорі, у стійці та ін.

Стійки – положення, в якому центр ваги тіла вище точки опору (як різновид упору); стійки на плечах, на руках, на одній руці;

Кач – одноразовий маятникоподібний рух гімнаста разом із снарядом; декілька качів – розкачування;

Мах - вільний рух тіла відносно вісі оберту;

Розмахування – мах, виконаний декілька разів; способи – зі стрибка, силою, згинанням – розгинанням;

Мах дугою – перехід з упору у вис дугоподібними рухами;

Викрут – швидкий перехід з вису ззаду у вис і навпаки , внаслідок обертального руху у плечових суглобах; розрізняють викрути вперед, назад;

Махові рухи ногами – перемах, коло, схрещування, зворотнє схрещування; коло двома, поперек, прогнувшись ; вхід, перехід, вихід та їх поєднання;

Переліт – переміщення гімнаста з однієї сторони снаряду на іншу з фазою польоту ( тобто відпускання снаряду);

Зіскок – стрибок зі снаряду;

Стрибок – зліт після відштовхування ногами або руками від точки опору; розрізняють: прості, через снаряди, з трампліну, на батуті.

Назви положення гімнаста визначаються в залежності від його розташування відносно снаряду (його вісі ):

Спереду – обличчям до снаряду;

Ззаду – спиною до снаряду;

Боком – повернутий ( лівим ) правим боком до снаряду;

Поздовжньо – плечова вісь гімнаста паралельна до вісі снаряду;

Поперек – плечова вісь перпендикулярна до вісі снаряду.

АКРОБАТИЧНІ ВПРАВИ.

Групування – зігнуте положення тіла ( коліна до плечей, захват за гомілки, лікті притиснуті до тіла);

Перекат – рух уперед ( назад, в бік ) з послідовним торканням частинами тіла опори, без перевертання через голову.

Приклади.

Перекид – рух уперед, ( назад, вбік ), з послідовним торканням частинами тіла опори, з перевертанням через голову;

Переворот – коловий рух тіла через голову з проміжною опорою; боком, темповий і т.п.;

Переворот назад (фляк) – обертальний рух тіла назад через голову з опорою на руки;

Перекидка – те ж саме, що й переворот, але без фази польоту;

Рондат – переворот з поворотом кругом і приземлення на дві ноги;

Курбет – стрибок назад з рук на ноги;

Підйом розгином – підйом, виконаний з упору зігнувшись ( з лопаток, з голови) на ноги;

Сальто – повний коловий безопорний рух з перевертанням через голову.

“Г”, “С”, “П”, “360°

Міст – дугоподібне, максимально прогнуте положення тіла спиною до опори ( підлоги );

Шпагат – сід з максимально розведеними ногами ( торкаючись опори всією довжиною ніг );

Стійка – вертикальне положення тіла ногами вгору.

 

ВПРАВИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ

 

Кроки – різноманітні види пересувань . Розрізняють: звичайний крок, крок з носка, гострий крок і т. п.;

Біг – пересування кроками з фазою польоту між опорою;

Стрибок – зліт після відштовхування від опори; в залежності від амплітуди та положення частин тіла розрізняють закритий, відкритий, перекидний, прямий, в кільце і т. п.;

Хвиля – складний безперервний рух, що складається з послідовного згинання в одних суглобах й розгинання в інших;

Змах – безперервний рух, який починається з поштовху, який триває за інерцією в інших ланках тіла.

ПРАВИЛА Й ФОРМИ ЗАПИСУ ВПРАВ.

Короткий й точний запис гімнастичних вправ має важливе значення для їх розуміння. В залежності від поставленої мети використовується та чи інша форма запису. Вони розрізняються:

УЗАГАЛЬНЕНА ФОРМА. Використовується у випадках, коли немає потреби конкретизувати матеріал. Ця форма застосовується при складанні програм, деяких розділів навчальних посібників, а іноді й конспектів уроку. Наприклад, вправи на снарядах, ВРЗ для м'язів рук, ніг, тулуба і т.п. це дає можливість зберегти час тих, що займаються цією роботою і тих, для кого вони призначені.

КОНКРЕТНИЙ ЗАПИС. Застосовується у тих випадках, коли повинні бути єдині вимоги й де неприпустимі різні тлумачення. Цю форму зустрічаємо у підручниках, навчальних посібниках, класифікаційних програмах , залікових комбінаціях тощо. Бажано використовувати цю форму при написанні конспектів уроку.

СТИСЛА ФОРМА. У деяких випадках для швидкості запису застосовуються скорочення загальновідомих термінів: основна стійка – О.С., вихідне положення – В.П., руки – р.р., ноги – н.н., вправи для загального розвитку – ВРЗ, і т.п. Ця форма допомагає зберегти час і використовується, в основному, при написанні робочої документації.

ГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. Це система використання графічних позначок для відображення дій гімнаста. Він буває КОНТУРНИМ , який можна зустріти у підручниках , і який використовується фахівцями художньої справи, а й НАПІВКОНТУРНИМ.

СХЕМАТИЧНИЙ (“ чортиками”) – найбільш доступний для всіх.

 

ВПРАВИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Під час запису ВРЗ необхідно дотримуватись таких вимог:

1. Вихідне положення, з якого починається рух.

2. Назва руху ( нахил, поворот, мах, присід, випад ).

3. Напрямок руху (вліво, назад і т.п.).

4. Якщо необхідно, кінцеве положення.

Коли необхідно записати вправу, у якій поєднується декілька рухів одночасно, то спочатку вказується основний рух (частіше за все це рухи тулубом і ногами), а потім записуються всі решта (нахил, рр. в сторони).

Декілька рухів, які виконуються одночасно, записуються у тій послідовності, в якій вони виконувались ( стрибком ноги нарізно, нахил вперед).

Якщо рух поєднується з іншими рухами не протягом всієї вправи, але виконується злито, то вони записуються один за одним та з'єднуються сполучником “і”. ( Нахил прогнувшись з поворотом вліво, руки в сторони).

У випадку, коли рух виконується не у звичайному стилі, це повинно бути відображено у запису. (Руки плавно в сторони, кисті розслаблені).

У випадку, коли два рухи виконуються одночасно, вони записуються через прийменник “з”. (Нахил прогнувшись з поворотом вліво, руки в сторони).

ВІЛЬНІ ВПРАВИ

 

Вільні вправи записуються у такій послідовності:

1. Назва вправи ( на кого розрахована)

2. Музичний супровід

3. Вихідне положення

4. Зміст вправ (записується у відповідності зі структурою музичного твору), по вісімках

Вправи, які виконуються між рахунками, записуються між рахунками та позначаються буквою “і”.

Вільні вправи ІІ юнацького розряду, муз. Липника, 2/4 , В.П. – О.С. у правому верхньому куті.

І – 2 руки повільно вгору ( через сторони)

3 – 4 два кроки

5 – 8 вальсет і рондат – фляк у випад

ВПРАВИ НА СНАРЯДАХ

Запис вправ на снарядах проводиться у такій формі:

1. Вихідне положення

2. Назва руху (підйом, спад)

3. Спосіб виконання ( розгином, силою)

4. Напрямок (вліво, назад)

5. Кінцеве положення ( у вис, в упор ззаду ), якщо сам рух не вказує його.

Рухи окремими частинами тіла відокремлюються комою. При записі у рядок основні елементи відокремлюються рискою.

ФОРМИ ЗАПИСУ:

ЛІНІЙНА. З вису стоячи на кінцях брусів стрибком підйом розгином в упор – кут – силою стійка на плечах – переворотом в сторону зіскок.

У стовпчик: В.П. вис стоячи на кінцях брусів

Стрибком підйом розгином в упор – 2б

Кут (тримати) – 2б

Силою стійка на плечах – 4б

Зіскок переворотом в сторону – 2б

АКРОБАТИЧНІ ВПРАВИ

Запис акробатичних вправ у більшості випадків нагадує запис вправ на снарядах, але має свої особливості:

- при виконанні елементів з неповним перевертанням вказується кінцеве положення ( наприклад, перекид назад у стійку);

- деколи переходи з одного положення у друге не потребують додаткових термінів (зі стійки на руках стійка на голові );

- кінцеве положення записується лише тоді, коли у процесі руху це є незрозумілим.

 

ВПРАВИ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ

 

Для запису вправ художньої гімнастики використовуються правила для вільних вправ. Крім того, враховуючи специфіку художньої гімнастики у запис слід вносити: характер руху, його відтінки, динаміку та виразність.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.