Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 3

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ АТРИБУТИ

ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Суфіксальний спосіб термінотворення. Префіксальний спосіб термінотворення. Префіксально-суфіксальний спосіб термінотворення. Безафіксний спосіб творення термінотворення. Основоскладання. Абревіація. Синтаксичний спосіб термінотворення. Процеси унормування термінології.

 

В історії розвитку й збагачення лексичного складу терміносистеми дисциплін документно-комунікативного циклу використовувалися всі наявні в системі даної мови морфемні ресурси (кореневі і афіксальні). На документознавчу термінологію як підсистему загальнолітературної мови поширюється системний характер словотвірної структури мови, що виявляється у способах та принципах творення слів. Н. Клименко зазначає, що слово, його структура зумовлюється словотворчою системою, тобто вважається, що слово твориться певною сукупністю стосунків його компонентів (кореня, афіксів) і відношенням одного слова - члена словотвірної системи - до іншого слова тієї системи [121, с. 6].

Особливості термінологічного словотворення на відміну від загальномовного полягають у використанні обмеженого набору моделей, які стали цементуючим фактором системної організації термінології [250, с. 167]; в усвідомленості термінотворення, який дає змогу штучно запроваджувати спеціалізовані словотворчі морфеми, які в галузевих терміносистемах є визначниками конкретних значень і виконують класифікаційну функцію [68, с. 58]; при термінологічному словотворенні вільніше і простіше поєднуються запозичені й національні словотворчі засоби [329, с. 92]. Зокрема, за допомогою суфікса -істьутворюються терміни на позначення властивостей (періодичність, дублетність, надійність, примірниковість, інформативність)та відносних показників (обертаність, відвідуваність, читаність).

Українська наукова термінологія обіймає всі структурні типи термінів: терміни-однослови, терміни-композити, терміни-словосполучення.

Найпоширенішим способом творення термінів-однословів досліджуваної терміносистеми є морфологічний словотвір,що полягає у поєднанні афіксальних морфем з кореневою або похідною частиною слова, основоскладанні та абревіації. Смислове значення термінів, утворених морфологічним способом словотвору, виражене переважно мотивувальною основою. Афікси мають узагальнювальне значення, утворюючи загальні моделі однотипних утворень [121, с.7]. Наприклад, суфікси -ння, -ація, -ізація вказують на процеси формування, використання та зберігання чого-небудь (комплектування, систематизація, каталогізація, перереєстрація, ідентифікація, публікація, комунікація, кодування, декодування).

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.