Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Амортизація нематеріальних активів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Правила амортизації нематеріальних активів (далі – НА) містяться в П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». За ними нараховують амортизацію протягом строку корисного використання НА, який встанов­люється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс). При цьому НА, за якими не можна визначити строк корисного використання, амортизації не підлягають.

Кожне підприємство самостійно визначає строк корисного використання НА, враховуючи при цьому: строки корисного використання подібних активів (наприклад, приблизний термін користування комп’ютерними програмами становить п’ять років); передбачуваний моральний знос; правові або інші подібні обмеження щодо строків використання НА та інші фактори.

Строк корисного використання об’єкта НА може переглядатись в разі зміни очікуваних еко­номічних вигод від його використання.

Нарахування амортизації НА у бухобліку проводиться щомісячно. Воно починається з місяця, наступно­го за місяцем, у якому об’єкт НА введено у господарський оборот (експлуатацію). А припиняється — починаючи з мі­сяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта НА.

Підприємства, згідно з п. 27 П(С)БО 8, самостійно обирають метод нарахування амортизації НА з наведених у П(С)БО 7 «Основні засоби», виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигід. У разі, коли такі умови визначити неможливо, використовується прямолінійний метод. За ним річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період використання об’єкту:

А рік = АВ / Т

АВ = ПВ – ЛВ, де

А рік – річна сума амортизації;

АВ – вартість, яка амортизується;

Т – термін корисного використання;

ПВ – первісна вартість;

ЛВ – ліквідаційна вартість.

Місячна сума амортизації при застосу­ванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12.

Особливістю визначення вартості НА, яка амортизується, є те, що ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля, окрім випадків існування невідмовного зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання або якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об’єкта.

Для накопичення інформації про суми нарахованої амортизації нематеріальних активів Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291, передбачено у субрахунок 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.