Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема № 4.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

План

1. Поняття, структура, форми і функції культури.

2. Культура доби кам'яного віку на території України.

3. Мистецтво трипільців.

4. Культура кочових народів в добу заліза.

5. Духовна і матеріальна культура давніх слов'ян.

 

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:

1. Культура грецьких колоній на українських землях.

2. Міфологічний простір слов'янського язичництва.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «культура».

2. Назвіть форми культури.

3. Охарактеризуйте основні функції культури.

4. Проаналізуйте диференціацію суспільства в первісну добу.

5. Дайте оцінку трипільській культурі.

  1. Що Ви знаєте про язичеські вірування слов’ян?
  2. Яким був язичеський культу слов’ян?

8. Роль язичництва у житті слов’ян.

 

Тема № 2.

Культура України в IX-XVIст.

(2 години)

План

1. Культура Київської Русі:

§ дохристиянський період;

§ релігійна реформа 988 р. та її вплив на розвиток культури Княжої доби (архітектура, образотворче мистецтво, музика, ювелірна справа);

§ розвиток освіти. Література.

§ проблема достовірності «Вересової книги»

2. Культура Галицько-Волинського князівства.

3.Особливості розвитку української культури у Литовсько-Польський період.

4. Розвиток освіти і науки в Литовсько-Польський період.

 

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:

1. Зародження книгодрукування на українських землях.

2. Розвиток полемічної літератури на українських землях.

 

Питання для самоконтролю:

  1. У чому особливості релігійної реформи в Київській Русі.
  2. Як ви вважаєте чи зманило християнство світогляд слов’ян.
  3. Проаналізуйте зміни в суспільно-політичному житті після прийняття християнства.
  4. Назвіть провідні жанри оригінальної літератури часів Київської Русі.
  5. Хто є автором першої енциклопедії в Київській Русі.
  6. Назвіть першого лікаря-діагностика в Київській Русі.

 

 

Тема № 3

Культура України XVIІ-XVIІІ ст.

(2 години)

План

1. Українське козацтво та його вплив на розвиток української культури.

2. Розвиток освіти і науки у зазначений період.

3. Особливості козацького бароко у мистецтві.

4. Література. Музика. Театр.

 

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:

1. Козацькі літописи.

2. І. Мазепа та його меценатська діяльність.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть і проаналізуйте зміни в духовній культурі українців після появи козацтва.

2. Назвіть кінофільми в яких відображено матеріальну і духовну культуру козаків.

3. Роль братських шкіл у духовно-культурному житті українського народу?

4. Які ви знаєте твори полемічної літератури?

5. Проаналізуйте становлення вищої освіти в Україні в XVIІ-XVIІІ ст.

6. Як впливала міжнародна спільнота на формування національної ідеї в Україні.

 

 

Тема № 4.

Розвиток української культури у ХІХ- на поч. ХХ ст. (1917 р.)

(2 години)

План

1. Особливості розвитку української культури у ХІХ – на початку ХХ ст. та чинники, що впливали та її формування.

2. Освіта і наука. Освітні реформи та їх значення.

3. Процес формування сучасної української літературної мови у кінці ХVIII – початок ХІХ ст. Література доби модерну.

4. Архітектура. Театр. Живопис. Скульптура. Музичне мистецтво.

Теми доповідей, рефератів, фіксованих виступів:

1. Т.Г. Шевченко – геній українського слова.

2. Формування системи вищої освіти на українських землях.

3. «Вагнерівська примадонна» ХХ століття – Соломія Крушельницька.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте основні чинники, що вплинули на формування української культури в ХІХ – на початку ХХ ст.

2. Проаналізуйте умови розвитку та становлення освіти і науки в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.

3. Що таке модерн.

4. Дайте визначення «імпресіонізм», «експресіонізм», «авангард».

5. Назвіть видатних митців українського театру.

6. Що сприяло формуванню сучасної української літературної мови у кінці ХVIII – початок ХІХ ст.

7. Чому «Енеїду» вважають першим літературним симулякром.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.