Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

АНАЛІЗ ТЕКСТУ !

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Уривок з монографії відображає власне науковий стиль. Багато спеціальної економічної термінології:

вартість, амортизація, засоби виробництва, консервація.

Характерне вживання теперішнього часу дієслів в узагальненому значенні:

існує, відповідає , а також від дієслівних іменників з суфіксом -нн(я):

устаткування, перебування, налагодження, виготовлення, відрахування, руйнування, запобігання, страхування.

Трапляється нагромадження родових відмінків (пор. Руйнування засобів праці). Є книжні слова й звороти: беручи участь у виробничому процесі; специфічні зачини: що стосується ...;використання безособових дієслів ( стосується ;визначається).Переважають складні речення, серед них найчисленнішими є речення з підрядними означальними (1, 2, 4, 5, 6 та ін.), причиновими (7), умовними (2). Є дієприслівникові(беручи участь у виробничому процесі) і дієприкметникові звороти(необхідний для нормального функціонування виробництва, ще не змонтованому і не зданому в експлуатацію). Автор подає побіжне визначення поняття (амортизація), докладний опис амортизаційних відрахувань та їх функцій.

 

НАВЕДЕМО ПРИКЛАД НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ПІДСТИЛЮ

(фрагмент з підручника):ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГРОШІ, ЇХ СУТЬ І ФУНКЦІЇ... Як же можна виміряти величину вартості товару? Відповідь одна – кількістю витраченої праці або кількістю робочого часу, не-обхідного для його виготовлення. Робочий час, який витрачаєтьсяокремим виробником (підприємством) на виготовлення якого-небудь товару, називається індивідуальним робочим часом, а вартість, створена ним, – індивідуальною вартістю.Однак величина вартості товару визначається не індивідуальними витратами робочого часу, а суспільно необхідним робочим часом, тобто часом, витраченим на виготовлення продукту за середніх у суспільстві умов виробництва.Вартість, створена суспільно необхідною працею, називається суспільною вартістю товару. Звідси можна кількісно визначити таку залежність: вартість одного товару відноситься до вартості іншого як робочий час, необхідний для виробництва даного товару, до робочого часу, необхідногодля виробництва іншого:

Вт1/ Вт2= Pz1/Рz2

.Проте робочий час змінюється зі зміною продуктивної сили пра-ці. Тому величина вартості товару змінюється залежно від продуктивності праці.Продуктивність праці визначається кількістю продуктів, виготовлених в одиницю часу, або часом, витраченим на виробництво пр. о д у к т у . Отже, величина вартості товару змінюється прямо пропорційно кількості витраченої на нього праці і обернено пропорційно його продуктивній силі. Праця може бути більш і менш інтенсивною. Інтенсивність праці – це її напруженість, яка визначається ступенем витрачання робочої сили в одиницю часу. Інтенсивніша праця створює в однаковий часбільшу вартість порівняно з працею менш інтенсивною.Слід підкреслити, що протягом нинішнього століття сталася певна еволюція товарного виробництва. Відбулися істотні зміни ухарактері праці, споживної вартості й вартості, викликані усклад-ненням суспільних потреб, еволюцією форм власності, зрушеннямиу науково-технічному прогресі.

Бобров В. Я.

Основи ринкової економіки. – К.: Либідь, 1995. –С. 33 – 34.

 

Зразок аналізу текту:

Уривок з підручника, призначеного для студентів вищих на-вчальних закладів, насичений спеціальною термінологією (індивідуальний робочий час, індивідуальна вартість, величина вартості товару, суспільна вартість товару,продуктивність праці, інтенсивність праці,виробник, підприємствотощо), різними науковимитермінами (еволюція, прогрес, століття), книжними словами,зворотами ,іменними конструкціями (можна кількісно визначити таку залежність, слід підкреслити, відбулися істотні зміни, викликані ускладнення), віддієслівними іменниками на -нн(я) (виготовлення, ускладнення). Терміни, які вводяться в словниковий запас студентів пояснюються, подається визначення виміру величини вартості товару, продуктивності праці,інтенсивності праці, наводиться формула залежності вартості одного товару від вартості іншого.Речення чіткі за будовою, здебільшого прості поширені, ускладнені дієприкметниковими зворотами, багато також складнопідрядних речень (з підрядними означальними, додатковими).Переважають безособові конструкції (визначається, відноситься, називається, можна визначити, а також особовими (інтенсивніша праця створює...).

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.