Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД Загальні вказівки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1 Захисні споруди в мирний час повинні використовуватись для потреб господарювання і обслуговування населення у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-5, при цьому:

-захисні споруди АЕС і в 30-кілометровій зоні від АЕС, а також на хімічно небезпечних об'єктах в мирний час повинні утримуватись у постійній готовності до прийняття переховуваних;

- відповідальність за підтримання захисних споруд в готовності несуть керівники об'єктів промислового, сільськогосподарського виробництв, організацій і установ, незалежно від форм влас­ності і господарювання.

4.2При експлуатації захисних споруд у мирний час повинні бути збережені:


ДБН А.3.1-9-2000 С.10

- захисні властивості як споруди в цілому, так і окремих її елементів: входів і аварійних виходів, захисно-герметичних і герметичних дверей і ставень, противибухових пристроїв;

- герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;

- роботоздатність інженерно-технічного обладнання і можливість переводу його в будь-який час на експлуатацію в режимі воєнного часу.

В захисних спорудах забороняється перепланування приміщень, улаштування отворів або про­різів в огороджувальних конструкціях і не передбачений проектом демонтаж обладнання.

4.3 Підприємства, організації і установи, які експлуатують захисні споруди в мирний час, незалежно від форм власності призначають після прийняття об'єкта в експлуатацію відповідальних осіб, в обов'язки яких входить здійснення систематичного контролю за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисних споруд, а також працюючих, які здійснюють утримання, експлуатацію, поточний і плановий ремонти інже­нерно-технічного обладнання, створюють відповідні умови праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення, поточні і періодичні медогляди, гігієнічне навчання, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту.

4.4 У захисній споруді, що експлуатується, має бути така документація:

- правила утримання і опис обладнання та майна захисної споруди;

- плани зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівками вимикаючих пристроїв;

- паспорт сховища (протирадіаційного укриття), складений за формою додатка Д, журнал перевірки стану захисної споруди, складений за формою додатка Е;

- план захисної споруди з зазначенням пристосувань для сидіння і лежання та шляхів евакуації;

- план приведення захисної споруди в готовність;

- інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС;

- інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами;

- журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання;

- інструкція з обслуговування і журнал обліку роботи ДЕС;

- журнал результатів огляду і контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів ФГ-70, пристроїв регенерації і підпору повітря;

- формуляр фільтровентиляційного агрегату;

- вказівки про порядок провітрювання захисної споруди;

- інструкція з протипожежної безпеки;

- щорічний акт освідчення санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води;

- експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення;

- список сигналів оповіщення цивільної оборони;

- список телефонів.

4.5 Стан захисних споруд перевіряється при комплексних перевірках (один раз на рік) і спе­ціальних (позачергових) оглядах.

Комплексні перевірки і спеціальні огляди проводяться в порядку, що встановлюється керів­никами підприємств, організацій і установ, які експлуатують захисні споруди в мирний час.

Спеціальні огляди проводяться після пожеж, землетрусів, ураганів, злив, повеней тощо.

До складу комісій при комплексній перевірці захисних споруд входять представники органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Результати комплексної перевірки і спеціальних оглядів оформляються актами.

При позачергових оглядах захисних споруд слід перевіряти:

- загальний стан споруди і стан входів, аварійних виходів, повітрозабірних і випускних клапанів;

- стан обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих спорудах, стан покрівлі і бокових поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок;

- справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання;

- справність захисних пристроїв, систем вентиляції, водопостачання, каналізації, електро­постачання, зв'язку, автоматики та іншого інженерного обладнання;

- використання площі приміщень для потреб господарювання і обслуговування населення;


ДБН А.3.1-9-2000 С. 11

- наявність і стан засобів пожежогасіння;

- відсутність протікання і просочування ґрунтових і поверхневих вод;

- температуру і відносну вологість повітря в приміщеннях.

Результати систематичного огляду записуються в журнал перевірки стану споруди за формою додатка Е.

4.6 При комплексній перевірці захисної споруди слід перевіряти:

- герметичність сховища у відповідності з вимогами 2.14;

- роботоздатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв;

- можливість приведення захисної споруди в готовність у відповідності з планом;

- експлуатацію в режимі захисної споруди протягом 6 год з перевіркою роботи за режимами чистої вентиляції і фільтровентиляції.

4.7 Входи в захисні споруди захаращувати не допускається.

Забудова ділянок поблизу входів, аварійних виходів і зовнішніх повітрозабірних і витяжних пристроїв без узгодження з органом, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади роз­в'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області (міста, району) не допускається.

Захисно-герметичні і герметичні двері в період використання споруди в мирний час повинні знаходитися у відкритому стані на підставках і прикриватися легкими знімними екранами. Для зачинення дверних прорізів улаштовуються звичайні двері.

4.8 Приміщення захисних споруд мають бути сухими. Температура в цих приміщеннях у зимовий і літній періоди повинна підтримуватися у відповідності з вимогами щодо експлуатації споруди в мирний час. Підтримання приміщень захисних споруд і їх ремонт проводяться у відповідності з діючими положеннями про проведення планово-попереджувальних ремонтів будинків і споруд за­лежно від їх призначення в мирний час.

Захисні споруди повинні бути обладнані пожежною сигналізацією та технічними засобами пожежогасіння у відповідності з діючими нормативами і проектом.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.