Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Випробування

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

м. ___________ "____"___________ 20__ р.

Робоча комісія, яка призначена ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__ р. №_____

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

членів комісії- представників:

генерального підрядника ____________________________________________________________

(прізвище, їм я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій_______________________________________________

(прізвище, їм я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _________________________________________________________

(прізвище, їм я та по батькові, посада)

 

експлуатаційної о

генерального проектувальника ______________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ____________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _______________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці_________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

Обладнання ____________________________________________________________________

 

(назва обладнання, установки, агрегату (за необхідності вказується в додатку ...до акта)

змонтоване в________________________________________________________________________

(назва споруди, приміщення)

яка входить до складу _______________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)


ДБН А.3.1-9-2000 С. 17

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з "__"_________ 20__ р. по "__"_________ 20__ р. протягом

 

___________________ у відповідності з встановленими замовником порядком за __________

( дні або години)

(назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)

2. Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано

(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)

3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу обладнання (за необхідності вказується в додатку ... до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки: __________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________ усунені.

 

4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи, вказані в додатку ... до акта.

Рішення робочої комісії

Обладнання, яке пройшло комплексне випробування, вважати готовим до експлуатації, пе­редбаченої проектом, і прийнятим з "__"_________ 20__ р. для пред'явлення державній

приймальній комісії для прийняття в експлуатацію.

Голова робочої комісії ________________

(підпис)

Члени робочої комісії __________________

 

__________________

(підписи)

 

 


ДБН А.3.1-9-2000 С.18

Форма З

АКТ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.