Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЦІНА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Положення цього підрозділу встановлюють основні засади визначення ціни тендерної пропозиції.

3.2.1 Ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) згоден виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них.

3.2.2 Для розрахунку ціни пропозиції претендента на будівництво об'єкта замовлення замовник надає претендентові (підрядникові) відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін, або проектно-кошторисну документацію.

3.2.3 У ціні пропозиції претендент (підрядник) визначає вартість підрядних робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.3.1 До складу цієї вартості підрядник включає як безпосередні, так і супутні витрати (прямі і загальновиробничі) на будівництво об'єкту замовлення, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику у випадках, передбачених у п. 3.2.13, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

3.2.3.2 До безпосередніх витрат, як прямих, так і загальновиробничих, належать кошти, які підрядник планує витрачати безпосередньо на спорудження об'єкту замовлення, тобто на трудові та матеріально-технічні ресурси.

3.2.3.3 До супутніх витрат належать кошти, які підрядник планує витрачати на будівництво в цілому, як прямі, так і загальновиробничі витрати на:

- підготовку території будівництва;

- зведення та розбирання (пристосування) титульних тимчасових будівель і споруд;

- додаткові витрати, зв'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди, якщо таке планується проектом організації будівництва.

За необхідності включаються також кошти на:

- перевезення працівників будівельно-монтажної організації автомобільним транспортом;

- відрядження працівників будівельно-монтажної організації на будову;

- перебазування структурного виробничого підрозділу будівельно-монтажної організації;

- доплати працівникам в зв'язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельно-монтажної організації (збірного пункту) до об'єкта будівництва і назад;

- тощо.

3.2.4 У свою чергу безпосередні та супутні витрати поділяються за такими видами робіт і витрат:

- будівельні роботи;

- роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи);

- інші витрати.

За умовами, запропонованими замовником, можуть також включатися витрати з придбання та доставки устаткування на будову.

3.2.5 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки відповідно законодавства.

(абзац перший пункту 3.2.5 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 19.03.2009 р. N 114)

По матеріалах, виробах та конструкціях ціна складається франко-приоб'єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

- відпускну ціну;

- вартість тари, упаковки і реквізиту;

- вартість транспортування і вантажних робіт;

- заготівельно-складські витрати.

При цьому рівень вартості матеріальних ресурсів, як правило, приймається в межах, що склалися в регіоні за цінами виробників.

3.2.5.1 Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та діючих тарифів.

Якщо перевезення планується здійснювати власними транспортними засобами претендента (підрядника) - на підставі розрахунків вартості перевезень за 1 тонно-кілометр відповідними транспортними засобами, складених з використанням Методики визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій.

Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції в цілому по будові і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власного автомобільного транспорту.

(пункт 3.2.5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.5.2 Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на будові, потужності організації та обсягів робіт по цій будові, або за домовленістю сторін за усередненим відсотковим показником, передбаченим в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється контрактом.

3.2.5.3 Якщо для виконання будівельно-монтажних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на допоміжних та другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціна по таких матеріальних ресурсах приймається за відповідною калькуляцією, затвердженою підрядною організацією у встановленому порядку (за виробничою собівартістю).

Прибуток враховується в ціні пропозиції в цілому по будові і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів.

При цьому відповідна загальна вартість таких матеріальних ресурсів разом з прибутком не має перевищувати цін інших виробників на ті ж самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, наведених у пункті 3.3.4.

(підрозділ 3.2 доповнено пунктом 3.2.5.3 згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.6 Заробітна плата в складі прямих витрат претендентом розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середньому нормативному розрядові ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.6.1 Середній нормативний розряд по видах робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників приймається за ресурсними елементними кошторисними нормами, а для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, - за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Проте для розрахунку заробітної плати в складі ціни пропозиції претендента можна приймати також середній розряд по об'єкту в цілому.

3.2.6.2 Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по будові (об'єкту) в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, та показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого Міністерством праці, і розраховується за формулою:

    ЗПп  
Вп.г. = -------------- ,
    ПСНТРЧ  


де Вп.г. - вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт, грн.;
  ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.;
ПСНТРЧ - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановлений Міністерством праці, люд.-год.


Визначена таким чином вартість людино-години відповідає певному середньому нормативному розрядові робіт. Задля визначення вартості людино-години, яка відповідає будь-якому іншому розрядові робіт, що передбачені проектом, до цієї вартості застосовуються міжрозрядні коефіцієнти, враховані у рекомендованих Держбудом показниках усередненої вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві.

3.2.6.3 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість людино-години відповідного розряду робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається з урахуванням показників, рекомендованих Держбудом.

3.2.6.4 Задля проведення експрес-розрахунку витрат на оплату праці в складі ціни своєї пропозиції претендент (підрядник) може використовувати таку формулу:

Тк
ВОП = ------------ х ЗПп ,
ПСНТРЧ  


де ВОП - витрати на оплату праці в складі ціни пропозиції, претендента, грн.;
  Тк - кошторисна трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих та загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, додаткових витратах і при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди*, люд.-год.;
  ПСНТРЧ - показник середньомісячної норми тривалості робочого часу, визначений на підставі даних Мінпраці, люд.-год.;
ЗПп - середньомісячна заробітна плата на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, грн.


____________
* Витрати труда, які плануються на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд та на виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди, в складі ціни пропозиції претендент може враховувати на рівні кошторисного ліміту.

3.2.6.5 Середньомісячна заробітна плата на одного працівника, яку претендент планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням рівня цін споживчих товарів та послуг, що надаються населенню. По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, середньомісячна заробітна плата розраховується з урахуванням середнього по будівництву рівня заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості на певний період та рекомендацій Держбуду за погодженням з Мінекономіки.

3.2.7 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат претендент (підрядник) визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

У вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у тому числі позначається заробітна плата робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів.

3.2.7.1 Нормативний час роботи будівельних машин і механізмів визначається на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та обсягів робіт, які пропонуються до виконання.

3.2.7.2 Час використання робітниками-будівельниками та монтажниками механізованого виробничого знаряддя (пальник газопламеневий, вібратори поверхневі, машини мозаїчно-шліфувальні, машини електрозачищувальні, трамбівки пневматичні тощо) включено до норм трудовитрат робітників-будівельників та монтажників і виокремлено в нормах лише задля розрахунку вартості енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, яка враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

Амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та переміщення механізованого виробничого знаряддя враховуються загальновиробничими витратами.

3.2.7.3 Вартість машино-години власної будівельної техніки підрядника визначається на підставі ресурсних показників, які наведено в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів, та відповідних поточних цін на них.

До визначеної таким чином вартості машино-години додаються:

- амортизаційні відрахування;

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- вартість матеріальних ресурсів на ремонт і технічне обслуговування та перебазування машин;

- інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельних машин і механізмів, що враховуються в складі прямих витрат, а саме: амортизація будівель і споруд дільниць механізації та витрати на їх утримання і експлуатацію;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин, податок на землю, що її зайнято дільницею механізації, збір за забруднення навколишнього природного середовища, плата за проведення періодичних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах Держтехнагляду.

Зазначені витрати розраховуються з використанням Методики визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції в цілому по будові і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власних машин і механізмів.

Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною орендодавця, погодженою підрядником. У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї будівельної техніки, не враховуються.

(пункт 3.2.7.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.7.4 По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності, вартість машино-години визначається з урахуванням рекомендованих Держбудом усереднених цін машино-години.

3.2.7.5 Заробітна плата в складі ціни машино-години розраховується на підставі нормативних трудовитрат ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, що визначаються як сума нормативних трудовитрат машиністів та робітників, зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні і перебазуванні будівельних машин і механізмів, і вартості людино-години відповідного середнього розряду ланки.

Середній нормативний розряд для ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначається за ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин і механізмів.

Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду ланки, визначається з урахуванням положень пунктів 3.2.6; 3.2.6.1 - 3.2.6.5.

3.2.7.6 Виключено

(виключено згідно з наказом Державного комітету
України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.7.7 При розрахунках вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання робіт через обмеженість території будівельного майданчика, неможливість розміщення підйомних механізмів, відсутність у підрядника машин і механізмів, передбачених нормами, тощо) будівельні (ремонтно-будівельні) роботи планується виконувати без застосування машин і механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин і механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними (у проекті виробництва робіт) та економічними обгрунтуваннями.

В економічному обгрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні, або (за їх відсутності) за усередненими даними Держбуду, з відповідною вартістю зазначених робіт, що планується виконувати із застосуванням ручної праці чи наявних у підрядній організації машин і механізмів. Розрахунками, проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також загальновиробничі витрати.

У випадку, якщо обгрунтовані витрати підрядника, спричинені зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт, підрядник може вносити пропозицію щодо розроблення та затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм в складі проекту.

3.2.7.8 Якщо внаслідок об'єктивних причин будь-які матеріали або вироби, передбачені державними ресурсними елементними кошторисними нормами, замінюються на інші, розробляються та затверджуються в установленому порядку відповідні ресурсні елементні кошторисні норми.

(пункт 3.2.7.8 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 19.03.2009 р. N 114)

3.2.8 Загальновиробничі та адміністративнівитрати в складі ціни пропозиції претендента (підрядника) обчислюються на підставі положень Розділу 4 виходячи зі структури цих витрат, яка склалася в підрядній організації за попередній період з урахуванням потужності будівельної організації - претендента.

(пункт 3.2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.8.1 При розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат, якщо претендент (підрядник) планує здійснювати власними силами перевезення будівельних вантажів та виконання будівельно-монтажних робіт з використанням власної будівельної техніки, нормативно-розрахункова трудомісткість робіт, що передбачаються в прямих витратах, обчислюється з урахуванням таких робіт.

(підрозділ 3.2 доповнено пунктом 3.2.8.1 згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.9 До складу ціни пропозиції претендент (підрядник) також включає кошти на супутні витрати, необхідні для здійснення будівництва в цілому, які плануються на об'єкті замовлення (див. пункт 3.2.3.3).

3.2.9.1 Витрати на підготовку території будівництва обчислюються на підставі даних проекту, обсягів робіт, що пропонуються, трудових і матеріально-технічних ресурсів до них та відповідних поточних цін на зазначені ресурси.

3.2.9.2 Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування працівників будівництва в межах будівельного майданчика обчислюються на підставі даних проекту з урахуванням оснащеності будівельної організації контейнерними і збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

3.2.9.3 При формуванні ціни пропозиції кошти на покриття витрат підрядника на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд з урахуванням можливості пристосування й використання для цих цілей існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу можуть визначатися в два способи:

- калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва;

- за усередненими відсотковими показниками по видах будівництва, що надаються Держбудом, із застосуванням до них знижувального коефіцієнту 0,85.

Спосіб визначення зазначених коштів обумовлюється в контракті. При цьому використання другого способу - за усередненими відсотковими показниками - можливе тільки, якщо такий спосіб прийнято в інвесторській кошторисній документації.

(підрозділ 3.2 доповнено пунктом 3.2.9.3 згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.10 У складі ціни пропозиції претендент враховує кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо таке планується.

3.2.10.1 Зазначені кошти визначаються тільки на обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий період.

3.2.10.2 Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба та в приміщеннях, що не обігріваються, враховують компенсацію додаткових витрат:

а) робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів;

б) часу роботи будівельних машин і механізмів;

в) матеріальних ресурсів, спричинених їх підвищеними втратами;

г) на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період.

3.2.10.3 Кошти на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, визначаються претендентом (підрядником) розрахунково-калькуляційним методом на підставі обсягу робіт, виконання яких планується у зимовий період, та розрахунків додаткових витрат, перелічених у пункті 3.2.10.2.

Претендент може здійснювати розрахунок коштів на подорожчання будівельно-монтажних робіт, виконуваних у зимовий період, також на підставі об'єкта-аналога власного банку даних.

(пункт 3.2.10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.10.4 Компенсацію додаткових витрат робочого часу робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та часу роботи будівельних машин і механізмів, зв'язаних зі зниженням продуктивності праці при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період просто неба і в приміщеннях, що не обігріваються, можна розраховувати на підставі усереднених коефіцієнтів.

Коефіцієнти до норм трудовитрат робітників-будівельників і монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, та нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів складають:

I температурна зона - 1,10
II температурна зона - 1,15


Поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів надається Держбудом.

3.2.10.5 Коефіцієнти, наведені у пункті 3.2.10.4, враховують такі фактори:

- обмеженість рухів робітників теплим одягом і незручністю роботи в рукавицях;

- погіршення видимості в зимовий період на робочому місці;

- утруднення в роботі, пов'язане з наявністю на робочому місці льоду та снігу;

- обмерзання взуття, матеріалів, конструкцій та інструментів;

- потреба в процесі роботи періодично очищати від снігу та льоду робоче місце, матеріали, інструмент тощо;

- витрати робочого часу, пов'язані з перервою в роботі для обігрівання робітників;

- зниження в зимовий період продуктивності будівельних машин та механізмів;

- наявність вітру на робочих місцях швидкістю до 10 м/с включно;

- ускладнення в технологічних процесах, викликані низькою температурою (зменшення площі постелі з розчину при муруванні цегли, підготовка тимчасових споруд для обігрівання робітників, утеплення тимчасових водопровідних мереж та баків, застосування утеплених засобів транспортування бетону та розчину тощо).

3.2.10.6 Коригування нормативного часу роботи будівельних машин і механізмів та норм трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів із застосуванням коефіцієнтів, наведених у пункті 3.2.10.4, здійснюється в тих випадках, коли технологічні процеси виконуються за участю робітників, які зазнають дію зимових умов.

3.2.10.7 Вартість інших додаткових робіт, що супроводять виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначається за окремими калькуляціями. При цьому до калькуляцій можуть включатися витрати на:

- розпушування мерзлих грунтів;

- запобігання грунтів від промерзання;

- відтавання грунтів;

- застосування бетонів та розчинів швидкого тужавлення;

- введення в бетони та розчини спеціальних домішок;

- застосування електропрогрівання бетону;

- утеплення конструкцій;

- прогрівання конструкцій та виробів, кінців труб та кабелю;

- улаштування, розбирання та опалення звичайних тепляків;

- захист робочих місць від снігових заметів тощо,

- прибирання снігу з будівельних майданчиків,

- додаткові витрати, зв'язані з тимчасовим опаленням:

• використання постійних систем опалення, що забезпечуються тепловою енергією від енергосистем, блок-станцій і теплових станцій (котельних) для тимчасового опалення окремих закінчених начорно будівель (або їх частин) протягом опалювального періоду для проведення усередині будівель будівельних та монтажних робіт, які відповідно до технічних умов та правил виконання робіт потрібно виконувати при плюсовій температурі, а також витрати теплової енергії на відігрівання і сушіння конструкцій, коли це потрібно за технічними умовами.

При розрахунках додаткових витрат, зв'язаних з тимчасовим опаленням, можливе застосування усереднених показників, що надаються Держбудом.

Технологічні схеми виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період по температурних зонах країни встановлюються на підставі правил провадження і приймання робіт, технічних умов, інших нормативних джерел.

3.2.10.8 Якщо калькуляції на інші додаткові роботи, супутні виконанню будівельно-монтажних робіт у зимовий період, крім розпушування мерзлих грунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків, складено на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, то до прийнятих у розрахунках нормативних трудовитрат робітників-будівельників і монтажників та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, а також до норм часу роботи будівельних машин і механізмів застосовуються коефіцієнти, наведені у пункті 3.2.10.4.

3.2.10.9 Додаткові витрати матеріальних ресурсів, спричинені їх підвищеними втратами при виконанні робіт у зимовий період, крім розпушування мерзлих грунтів та прибирання снігу з будівельних майданчиків, можуть визначатися за усередненими показниками, які виражені у відсотках до нормативної потреби в матеріалах по основних будівельно-монтажних та додаткових супутніх роботах у таких розмірах:

- для щебеню, гравію, піску, баласту, цегли, розчину, бетону, гравію керамзитового - 0,5 %;
- для інших матеріалів (за винятком виробів з лісу і металу, труб, збірних будівельних конструкцій і виробів, покрівельних та лакофарбових матеріалів) - 0,2 %.


3.2.10.10 У складі ціни пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба, якщо таке планується.

Ці кошти в ціні пропозиції можна визначати за усередненими відсотковими показниками від вартості БМР за підсумком глав 1 - 8 ЗКР, які становлять:

для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення (крім лінійного) 0,27 %
для лінійного будівництва. 0,61 %.


(абзац другий пункту 3.2.10.10 у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України від 06.05.2008 р. N 193)

3.2.10.11 Зазначені кошти є лімітом і сплачуються замовником підрядникові тільки за обсяги робіт, які виконуються у літній період просто неба за умови перевищення гранично-припустимого рівня шкідливих факторів виробничого середовища та за наявності відповідних обгрунтувань (довідки відповідних установ) і розрахунків, виконаних на підставі положень Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27° C.

3.2.10.12 Розмір коштів на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості будівельно-монтажних робіт, виконуваних в умовах, за які визначено компенсації, і врахованих у складі ціни пропозиції претендента, як правило, не повинен перевищувати кошторисного ліміту.

3.2.11 Вартість інших робіт та кошти на покриття інших витрат, які плануються на об'єкті замовлення, визначаються на підставі положень чинного законодавства, даних проекту, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов виконання будівельно-монтажних робіт, розташування будівельної організації стосовно майданчика будівництва тощо.

Наприклад, кошти на покриття додаткових витрат, зв'язаних з доплатами працівникам, які виконують роботи на об'єктах, розташованих на значній відстані від місця розміщення будівельно-монтажної організації, в зв'язку з поїздками в неробочий час від місця розміщення організації (збірного пункту) до місця роботи на об'єкті і назад, обчислюються окремим розрахунком виходячи з кількості працівників, направлених на виконання робіт, і днів, в які здійснюються поїздки, та надбавок до заробітної плати у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.

Розміри надбавок працівникам за день не можуть перевищувати розмір добових витрат, які встановлені для відряджень в межах України.

3.2.12 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) враховує економічно обгрунтований прибуток, що його він планує отримати від виконання робіт, які пропонуються.

На розмір прибутку має вплив значна кількість факторів, у тому числі такі:

- вид будівництва;

- технічна та технологічна складність будови;

- строки будівництва;

- спосіб фінансування будівництва;

- кон'юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту замовлення в даному регіоні тощо.

3.2.12.1 Розмір прибутку, якщо він планується, приймається в межах усереднених показників, наведених у додатку 12, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

По будовах (об'єктах), до складу яких входять об'єкти різного призначення, кошторисний прибуток визначається диференційовано виходячи з виду та призначення конкретного об'єкта.

(пункт 3.2.12.1 у редакції наказу Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 19.03.2009 р. N 114)

3.2.12.2 Якщо для виконання будівельно-монтажних робіт, що пропонуються, претендент (підрядник) планує здійснювати власними силами перевезення будівельних вантажів, виготовлення окремих матеріальних ресурсів та виконання будівельно-монтажних робіт з використанням власної будівельної техніки, прибуток у такому випадку обчислюється з урахуванням трудомісткості таких робіт, визначеної у встановленому порядку.

(підрозділ 3.2 доповнено пунктом 3.2.12.2 згідно з наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85)

3.2.13 У ціні своєї пропозиції претендент (підрядник) може враховувати кошти на покриття ризику, зв'язаного з виконанням робіт, що пропонуються, розмір якого залежить від сукупності цілого ряду факторів, у тому числі:

- стадії проектування;

- виду будівництва;

- технічної та технологічної складності будови;

- строків будівництва;

- способів фінансування будівництва;

- оснащеності будівельної організації матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання робіт на об'єкті замовлення, та наявності робітників відповідної кваліфікації тощо;

- виду договірної ціни, що пропонується за умовами тендеру.

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обгрунтовуючих розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів. При цьому:
за твердої договірної ціни - як правило, в розмірі не більш ніж 1,5 %;
за динамічної договірної ціни - як правило, не враховується;
за періодичної договірної ціни - як правило, в розмірі не більш ніж 1,0 %.


(абзац дев'ятий пункту 3.2.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.03.2009 р. N 114)

Розмір цих коштів цілком залежить від повної інформації про об'єкт замовлення та способи виконання робіт, яка зменшує небезпеку непередбачених ситуацій на будівельному майданчику при виконанні робіт.

3.2.13.1 Під час вивчення проектної документації претендент вивчає можливість виникнення ризику для себе та, обчислюючи ціну своєї пропозиції, визначає умови, що запобігали б виникненню ризикових ситуацій або компенсували б його втрати на такий випадок.

Аналіз ризику має своєю метою розгляд можливих ризикових ситуацій, імовірність настання відповідних подій та втрат претендента, а також можливостей їх компенсації, що необхідно передбачити у контракті.

3.2.13.2 При аналізі ризику, що може виникнути під час спорудження об'єкту, доцільно виділити такі його групи:

а) ризик, пов'язаний з проектною документацією.

Слід враховувати імовірність того, що під час виконання контракту виникатимуть непередбачені проектом роботи або передбачені в проекті обсяги робіт не відповідатимуть дійсності.

Зменшення такого ризику можна досягти шляхом детальної перевірки технічної документації та усунення припущених помилок. При цьому особливу увагу слід приділяти проблемам, що можуть виникнути на будівельному майданчику: непередбачений стан грунту, наявність комунікацій, не нанесених на генеральному плані, тощо. Щоб уникнути таких ситуацій, претендент має перевірити, чи було проведено геологічні дослідження, та ознайомитися з їх висновками. Крім того, претенденту слід самостійно обстежити будівельний майданчик та з'ясувати з замовником усі необхідні питання.

Основні дії претендента після виявлення ризику, пов'язаного з проектною документацією, слід спрямувати на те, щоб вимагати від замовника внесення необхідних змін у проектну документацію. Компенсацію ризику, усунути який немає можливості, слід враховувати у ціні пропозиції;

б) ризик, пов'язаний з зовнішніми причинами та аварійними ситуаціями.

Слід враховувати імовірність повені, землетрусу, стихійного лиха, аварій тощо.

Названі події створюють для претендента загрозу значних матеріальних втрат, але імовірність їх настання може оцінюватися по-різному.

Відшкодування додаткових витрат підрядника у зазначених випадках має передбачатися умовами контракту;

в) комерційний ризик претендента.

До такого ризику відносяться умови, що передбачені у проекті контракту і можуть призвести до погіршення фінансового стану претендента (розмір авансового платежу; порядок оплати виконаних робіт та вид контрактної ціни, за якими здійснюватимуться розрахунки; порядок вирішення претензій замовника та підрядника тощо).

Аналіз комерційного ризику здійснюється шляхом уважного розгляду всіх пунктів проекту контракту (зокрема, особливих умов контракту) та визначення їх впливу на фінансове становище підрядної організації.

Розглядаючи пункти проекту контракту, претендент має оцінити їх прийнятність для себе та ризик для фінансового стану, з яким вони пов'язані (порядок змін проектної документації та обсягів робіт у процесі будівництва, порядок страхування ризику, фінансові гарантії тощо).

3.2.13.3 При залученні претендентом для виконання предмету замовлення субпідрядників кожен з них має аналізувати власний ризик та передбачати його компенсацію у ціні пропозиції.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.