Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній документації на ремонтно-будівельні роботи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблиця

N норми Назва видів ремонту Норма, %
  Розділ 1. Ремонт будівель у цілому  
1.1. Житлові будинки 0,8
1.2. Об'єкти комунального та соціально-культурного призначення 1,3
  Розділ 2. Ремонт окремих елементів будівель  
2.1. Фасади 0,2
2.2. Дахи (покрівлі) 0,3
2.3. Ремонт окремих елементів всередині будівлі (підлоги, двері, оздоблювальні роботи тощо), крім внутрішніх інженерних мереж 0,2
2.4. Внутрішні інженерні мережі 0,2
  Розділ 3. Ремонт зовнішніх комунікацій та об'єктів благоустрою  
3.1. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання (лінійна частина без магістралей), електропостачання, слабкострумові тощо 1,1
3.2. Міські дороги та проїзди 1,2
3.3. Озеленення 1,0
3.4. Міські мости, набережні, берегоукріплення 3,2


Примітки:

1. Усереднені показники цього додатку застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведення титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної вартості ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, яка обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Витрати на тимчасові будівлі і споруди при виконанні ремонтно-будівельних робіт визначаються у відсотках від кошторисної вартості ремонтно-будівельних робіт за показниками таблиці. Показники розраховано для ремонту або будівель і споруд в цілому, або для окремих елементів будівлі та видів робіт:

1. Ремонт будівель у цілому;

2. Ремонт окремих елементів будівель;

3. Ремонт зовнішніх комунікацій і об'єктів благоустрою.

3. До ремонту будівель у цілому відноситься комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального і фізичного зносу по об'єкту в цілому, не пов'язаних із зміною основних техніко-економічних показників. Показники розділу 2 таблиці застосовуються у випадку ремонту не будівлі в цілому, а окремих її елементів.

4. При ремонті двох чи більше елементів будівлі витрати на тимчасові будівлі і споруди визначаються за показниками, у відповідності з питомою вагою кошторисної вартості відповідних видів робіт.

Наприклад: при загальній кошторисній вартості за підсумком прямих витрат 18 тис. грн., в т. ч. на ремонт фасаду - 10 тис. грн. (56 %), на ремонт даху - 6 тис. грн. (33 %) та ремонт внутрішніх інженерних мереж -2 тис. грн. (11 %), усереднений показник коштів на тимчасові будівлі та споруди розраховується:

0,2 х 0,56 + 0,3 х 0,33 + 0,2 х 0,11 = 0,23

5. Усереднені показники витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд по розділу 3 таблиці застосовуються лише тоді, коли зазначені в розділі роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком.

 

Додаток 8Довідковий


Усереднені показники для визначення ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт (крім ремонтно-будівельних) у зимовий період в інвесторській кошторисній документації

Таблиця 1

Вид будівництва Вид строительства Усереднені кошторисні показники, %
Температурні зони
I II
I. Паливно-енергетичний комплекс I. Топливно-энергетический комплекс    
1. Підприємства нафтової і газової промисловості 1. Предприятия нефтяной и газовой промышленности 0,65 1,3
2. Підприємства нафтопереробної і нафтохімічної промисловості 2. Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 0,5 1,2
3. Підприємства вугільної промисловості (крім гірничопрохідницьких робіт) 3. Предприятия угольной промышленности (кроме горнопроходческих работ) 0,6 1,3
4. Підприємства енергетичного будівництва: 4. Предприятия энергетического строительства:    
а) теплові електростанції а) тепловые электростанции 0,6 1,3
б) гідроелектростанції б) гидроэлектростанции 0,8 1,5
в) ядерні установки та об'єкти призначені для поводження з радіоактивними відходами в) ядерные установки и объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами 0,7 1,5
г) електричні підстанції г) электрические подстанции 0,5 1,0
д) теплові мережі д) тепловые сети 0,4 0,9
е) повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище е) воздушные линии электропередачи 35 кВ и выше 0,2 0,5
ж) повітряні лінії електропередачі 0,4 - 10,0 кВ ж) воздушные линии электропередачи 0,4 - 10,0 кВ 0,3 0,8
5. Підприємства торф'яної промисловості 5. Предприятия торфяной промышленности 0,7 1,4
6. Гірничопрохідницькі роботи (без загальношахтових витрат) 6. Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов)    
а) шахтні стволи (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається в шахту) а) шахтные стволы (с учетом затрат на подогрев подаваемого в шахту воздуха) 0,7 1,6
б) у тому числі, витрати на підігрівання повітря б) в том числе, затраты на подогрев воздуха 0,6 1,6
в) горизонтальні і похилі виробки (з урахуванням витрат на підігрівання повітря, яке подається у виробки) в) горизонтальные и наклонные выработки (с учетом затрат на подогрев подаваемого в выработки воздуха) 1,0 1,8
г) у тому числі, витрати на підігрівання повітря г) в том в числе, затраты на подогрев воздуха 0,9 1,7
II. Металургійний комплекс II. Металлургический комплекс    
1. Підприємства чорної металургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні) 1. Предприятия черной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) 0,6 0,8
2. Підприємства кольорової металургії (крім гірничопрохідницьких робіт і об'єктів шахтової поверхні) 2. Предприятия цветной металлургии (кроме горнопроходческих работ и объектов шахтной поверхности) 0,5 1,0
III. Хіміко-лісовий комплекс III. Химико-лесной комплекс    
1. Підприємства хімічної промисловості 1. Предприятия химической промышленности 0,5 1,0
2. Підприємства лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промисловості 2. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности 0,5 0,9
3. Підприємства медичної промисловості 3. Предприятия медицинской промышленности 0,5 0,8
4. Підприємства мікробіологічної промисловості 4 Предприятия микробиологической промышленности 0,6 1,2
IV. Машинобудівельний комплекс IV. Машиностроительный комплекс    
1. Підприємства важкого, енергетичного і транспортного машинобудування 1. Предприятия тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 0,6 1,1
2. Підприємства сільськогосподарського і тракторного машинобудування 2. Предприятия сельскохозяйственного и тракторного машиностроения 0,3 0,9
3. Підприємства електротехнічної промисловості 3. Предприятия электротехнической промышленности 0,7 1,2
4. Підприємства верстатобудівної та інструментальної промисловості 4. Предприятия станкостроительной и инструментальной промышленности 0,6 1,1
5. Підприємства приладобудування і засобів автоматизації 5. Предприятия приборостроения и средств автоматизации 0,6 1,1
6. Підприємства автомобільної та підшипникової промисловості 6. Предприятия автомобильной и подшипниковой промышленности 0,6 1,2
7. Підприємства легкого та іншого машинобудування 7. Предприятия легкого и прочего машиностроения 0,6 1,1
V. Агропромисловий комплекс V. Агропромышленный комплекс    
1. Сільськогосподарське будівництво (ремонтні майстерні, бази постачання, теплично-парникові комбінати тощо) 1. Сельскохозяйственное строительство (ремонтные мастерские, базы снабжения, теплично-парниковые комбинаты и т. п.) 0,4 1,0
2. Підприємства харчової промисловості 2. Предприятия пищевой промышленности 0,6 1,1
3. Підприємства м'ясної промисловості, підприємства первинної обробки сільськогосподарської продукції 3. Предприятия мясной промышленности, предприятия первичной обработки сельскохозяйственной продукции 0,5 0,8
4. Підприємства молочної промисловості, цукрові і консервні заводи 4. Предприятия молочной промышленности, сахарные и консервные заводы 0,5 0,8
5. Підприємства рибного господарства 5. Предприятия рыбного хозяйства 0,6 1,2
6. Склади і сховища 6. Склады и хранилища 0,5 1,0
7. Елеватори із збірного залізобетону 7. Элеваторы из сборного железобетона 0,5 0,9
8. Елеватори з монолітного залізобетону 8. Элеваторы из монолитного железобетона 1,8 2,8
9. Холодильники 9. Холодильники 0,6 1,3
VI. Комплекс транспорту і зв'язку VI. Комплекс транспорта и связи    
1. Будівництво нафтогазопродуктопроводів 1. Строительство нефтегазопродуктопроводов 0,3 1,6
2. Будівництво виробничих і службових будівель експлуатації транспорту: 2. Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта    
а) залізничного а) железнодорожного 1,2 1,7
б) автомобільного, бази ремонту і обслуговування будівельних машин б) автомобильного, базы по ремонту и обслуживанию строительных машин 0,6 1,1
в) морського в) морского 0,4 1,1
г) річкового г) речного 0,5 1,0
д) повітряного д) воздушного 0,3 0,8
3. Льотні поля повітряного транспорту 3. Летные поля воздушного транспорта 0,2 0,8
4. Будівництво доріг: 4. Строительство дорог:    
а) освоєння траси і підготовлення території будівництва а) освоение трассы и подготовка территории строительства 0,4 1,2
б) земляне полотно з грунтів звичайних б) земляное полотно из грунтов обыкновенных 1,8 3,3
в) те саме, з грунтів дренувальних в) то же, из грунтов дренирующих 0,4 1,0
г) те саме, з грунтів скельних г) то же, из грунтов скальных 0,2 0,6
д) зведення земляного полотна доріг гідромеханізованим способом д) возведение земляного полотна дорог гидромеханизированным способом 1,4 2,8
е) укріплення земляного полотна і регуляційних споруд е) укрепление земляного полотна и регуляционных сооружений 0,2 0,6
ж) великі мости із залізобетонною прогоновою спорудою ж) большие мосты с железобетонным пролетным строением 1,4 2,6
з) те саме, з металевою прогоновою спорудою з) то же, с металлическим пролетным строением 0,5 1,1
й) інші штучні споруди и) прочие искусственные сооружения 0,7 1,6
к) верхня будова коли к) верхнее строение пути 0,4 0,8
л) електрифікація залізниць, інші енергетичні споруди та обладнання л) электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства 0,6 1,2
м) будови зв'язку, сигналізації, централізації та блокування м) устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки 0,5 1,4
н) споруди водопостачання і каналізації (без зовнішніх трубопроводів і мереж) н) сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей) 1,0 2,0
Дорожнє покриття: Дорожное покрытие:    
п) із збірних залізобетонних плит п) из сборных железобетонных плит 0,25 0,4
р) цементно-бетонне р) цементно-бетонное 1,0 1,4
с) асфальтобетонне с) асфальтобетонное 0,85 1,2
т) чорне щебеневе т) черное щебеночное 0,8 1,0
у) гравійне або щебеневе у) гравийное или щебеночное 0,3 0,6
5. Будівництво будівель та споруд зв'язку 5. Строительство зданий и сооружений связи 0,5 0,8
VII. Будівельний комплекс VII. Строительный комплекс    
1. Підприємства промисловості будівельних матеріалів 1. Предприятия промышленности строительных материалов    
а) заводи і полігони збірних залізобетонних і бетонних конструкцій та виробів а) заводы и полигоны сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий 0,7 1,2
б) дробильно-сортувальні заводи, кар'єри глини і гравійно-піщаних матеріалів б) дробильно-сортировочные заводы, карьеры глины и гравийно-песчаных материалов 0,5 1,1
в) заводи стінових матеріалів, покрівельних і гідроізоляційних матеріалів в) заводы стеновых материалов, кровельных и гидроизоляционных материалов 0,6 1,2
г) цементні заводи, підприємства азбестоцементної та санітарно-технічної промисловості г) цементные заводы, предприятия асбесто-цементной и санитарно-технической промышленности 0,6 1,0
д) підприємства скляної промисловості д) предприятия стекольной промышленности 0.5 1,0
е) підприємства будівельної кераміки е) предприятия строительной керамики 0,4 0,9
ж) підприємства полімерних будівельних матеріалів ж) предприятия полимерных строительных материалов 0,45 1,1
VIII. Соціальний комплекс VIII. Социальный комплекс    
1. Будівництво житлових і громадських будівель: 1. Строительство жилых и общественных зданий:    
а) житлові будинки великопанельні та об'ємно-блокові а) жилые дома крупнопанельные и объемно-блочные 0,3 0,5
б) житлові будинки цегляні та з блоків б) жилые дома кирпичные и из блоков 0,4 0,7
в) житлові будинки дерев'яні в) жилые дома деревянные 0,3 0,6
г) будинки громадського призначення (школи, навчальні заклади, клуби, дитячі садки та ясла, лікарні, санаторії, будинки відпочинку тощо) і об'єкти комунального господарства г) здания общественного назначения (школы, учебные заведения, клубы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и др.) и объекты коммунального хозяйства 0,5 0,8
2. Будівництво метрополітенів: 2. Строительство метрополитена:    
а) закритим способом з підігріванням повітря а) закрытым способом с подогревом воздуха 0,4 0,6
б) те саме, без підігрівання повітря б) то же, без подогрева воздуха 0,2 0,4
в) відкритим способом в) открытым способом 0,6 1,2
3. Підприємства поліграфічної промисловості 3. Предприятия полиграфической промышленности 0,4 0,7
4. Будівництво зовнішніх трубопроводів 4. Строительство наружных трубопроводов:    
а) водопостачання і газопроводи у м'яких грунтах (із земляними роботами) а) водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) 0,4 1,0
б) каналізація у м'яких грунтах (із земляними роботами) б) канализация в мягких грунтах (с земляными работами) 0,7 1,2
в) водопостачання, газопроводи або каналізація у скельних грунтах в) водоснабжение, газопроводы или канализация в скальных грунтах 0,3 0,6
г) насосні станції водопровідні г) насосные станции водопроводные 1,3 1,9
д) те саме, каналізаційні д) то же, канализационные 1,5 2,3
є) очисні споруди водопровідні е) очистные сооружения водопроводные 0,6 1,1
ж) те саме, каналізаційні ж) то же, канализационные 0,8 1,4
IX. Галузі, які не входять у комплекс IX. Отрасли, не входящие в комплекс    
1. Підприємства легкої промисловості 1. Предприятия легкой промышленности 0,6 1,0
2. Меліоративне і водогосподарське будівництво: 2. Мелиоративное и водохозяйственное строительство:    
а) зрошення а) орошение 1,0 1,7
б) осушення б) осушение 1,5 2,4
3. Підприємства авіаційної та оборонної промисловості, загального машинобудування 3. Предприятия авиационной и оборонной промышленности, общего машиностроения 0,5 1,0
4. Підприємства суднобудівної промисловості 4. Предприятия судостроительной промышленности 0,6 1,1
5. Підприємства промисловості засобів зв'язку, радіо та електроніки 5. Предприятия промышленности средств связи, радио и электроники 0,5 1,0
6. Інші види будівництва 6. Прочие виды строительства    
а) колектори для підземних комунікацій а) коллекторы для подземных коммуникаций 0,6 1,1
б) пішохідні підземні переходи б) пешеходные подземные переходы 0,5 1,0
в) берегоукріплення та спорудження набережних в) берегоукрепление и сооружение набережных 0,2 0,5
г) садіння і пересадження дерев і чагарників з підготовленням садильних місць (включаючи вартість дерев і чагарників) г) посадка и пересадка деревьев и кустарников с подготовкой посадочных мест (включая стоимость деревьев и кустарников) 0,6 1,3


Примітки:

1. Усереднені кошторисні показники цього додатку застосовуються для визначення в інвесторській кошторисній документації ліміту додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період, кошторисна вартість яких обчислена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, введених у дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Усередненими кошторисними показниками враховано всі додаткові витрати, пов'язані з ускладненням виконання робіт у зимовий період, перелік яких наведено в ДБН Д.1.1-1-2000, розділ 3, пункт 3.1.15.1.

3. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат диференційовано за температурними зонами залежно від умов зимового періоду.

4. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат визначено у відсотках від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт від підсумку глав 1 - 8 Зведеного кошторисного розрахунку, які виконуються при температурі довкілля вище 0° C. Ці показники наведено у таблиці 1.

5. Температурна зона і тривалість розрахункового зимового періоду для кожної конкретної будови визначається відповідно до місця її розташування згідно з додатком 10.

6. У місцевостях, розташованих південніше I зони, додаткові витрати, спричинені специфічними умовами виконання робіт у зимовий період року, можуть відшкодовуватись організаціям, які виконують роботи, за нормами, встановленими для I зони, за робочі дні із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0° C. При цьому сума додаткових витрат, обчислена на весь обсяг виконаних робіт, зменшується пропорційно до відношення числа робочих днів із середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 0° C до загальної кількості робочих днів за період виконання всього обсягу робіт. Кількість робочих днів з температурою нижче 0° C слід приймати на підставі даних органів метеорологічної служби, а за її відсутності в даній місцевості - на підставі відповідних актів, погоджених із замовником.

7. Усереднені кошторисні показники розраховано за окремими видами будівництва.

Показники на будівництво метрополітенів у таблиці 1 визначено у відсотках від кошторисної вартості основних робіт (без обслуговувальних процесів) за главами 2 - 7 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, витрати при виконанні решти робіт у зимовий період треба визначати додатково за показниками таблиці 1:

п. Vl.4a - на роботи при підготовленні території будівництва (глава 1 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва);

п. VI.2a - на тимчасові будівлі та споруди (глава 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва).

8. Показники таблиці 1 є середньорічними, їх можна застосовувати для визначення кошторисного ліміту на подорожчання будівельно-монтажних робіт у зимовий період. При розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи ці показники не застосовуються.

У показниках таблиці 1 прийнято середні значення питомої ваги зимового періоду в році, які наведено втаблиці 2.

Таблиця 2

Температурні зони Питома вага зимового періоду в році (в середньому)
I 0,23
II 0,33


9. Тривалість зимового періоду на окремих частинах території, віднесеної до певної температурної зони, може відрізнятися від середньо-зональної. У зв'язку з цим до суми додаткових витрат, обчисленої за середньозимовими показниками таблиці 1, треба застосовувати коефіцієнти, наведені в додатку 10.

10. Для житлових і громадських будівель додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період треба приймати за показниками п. VIII.1 таблиці 1 незалежно від виду будівництва в цілому.

11. Показники додаткових витрат, наведені в пунктах 1.4а-ж, V.6, V.7, V.8, VI.4а-у, VI.5, VIII.4а-ж та IX.6г, слід застосовувати лише тоді, коли ці роботи передбачені самостійним зведеним кошторисним розрахунком. У решті випадків для вказаних робіт потрібно застосовувати показники таблиці 1 за відповідними видами промислового, житлово-цивільного, сільськогосподарського, водогосподарського та інших видів будівництва.

12. При застосуванні показників таблиці 1 для визначення додаткових витрат у місцевостях, розташованих південніше I температурної зони, сума додаткових витрат, обчислена в порядку, передбаченому п. 6 цих приміток, помножується на коефіцієнт 4,3, який визначає відношення тривалості року в днях до тривалості зимового періоду в I температурній зоні.

13. Для об'єктів будівництва, не передбачених у таблиці 1, можна застосовувати показники додаткових витрат аналогічних видів будівництва.

14. У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва промислових вузлів додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, визначаються за відповідними показниками таблиці 1, встановленими відповідно до галузей промисловості, виходячи з вартості будівельно-монтажних робіт по кожному підприємству в промисловому вузлі, що будується.

Додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, при будівництві загальних для групи підприємств промислового вузла об'єктів допоміжних виробництв та господарств під'їзних автомобільних доріг та залізниць, мереж енергопостачання, водопостачання, каналізації тощо визначаються для кожного такого об'єкта за відповідними показниками таблиці 1.

15. Показники додаткових витрат на будівництво об'єктів шахтної поверхні рудників кольорової та чорної металургії слід визначати за показниками, встановленими для підприємств вугільної промисловості.

16. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, наведені в п. VIII.Iа - в таблиці 1 встановлені для житлових будинків, у проектах яких не враховуються зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо.

17. Усереднені кошторисні показники додаткових витрат у зимовий період на будівництво житлових будинків, у проектах яких враховані зовнішні інженерні мережі, внутрішньоквартальне планування та проїзди, благоустрій, озеленення тощо, визначаються за відповідними показниками п. VIII.Iа-в таблиці 1 з коефіцієнтами:

• для житлових будинків великопанельних, об'ємно-блокових і дерев'яних К = 2;

• для житлових будинків цегляних та з блоків К = 1,7.

(додаток 8 в редакції наказу Державного комітету
України з будівництва та архітектури від 17.06.2003 р. N 85,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України від 19.03.2009 р. N 114)

 

Додаток 9Довідковий


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.