Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Підсистема мотивування.В досліджуваному нами закладі існують дві системи мотивування персоналу: матеріальна та нематеріальна.

Матеріальна мотивація працівників:

Це система заробітної плати . Ставка у всього персоналу підприємства, окрім офіціантів. Офіціанти мають відсоток від замовлення.

Чайові - обов'язково особисті . Це забезпечує якісне обслуговування гостей. Не потрібно вводити систему " общака " , коли чайові діляться на всіх.

Премії - це можуть бути як винагороди за конкретні особисті досягнення , так і заохочення працівників за виконання плану - відсотки від загальної виручки.

Штрафи-як свідчить практика штрафи є найбільшим стимулом до ефективності праці.

Нематеріальна мотивація персоналу в ресторанному бізнесі

бажання кар'єрного росту

можливість мати свою точку зору на спосіб виконання своїх обов'язків

бажання виразити себе в роботі

бажання отримати нові знання , розвиватися

відчуття видимості і конкретності результатів праці

бажання отримати визнання за досягнення успіху

можливість брати участь у власній кар'єрі

відчуття приналежності до престижної компанії , приналежності до колективу.

 

Провести аналіз можливих стандартних заходів та запропонувати і обґрунтувати по два заходи щодо покращення якості підсистем контролювання і мотивування діяльності персоналу, враховуючи можливий вплив найбільш активних факторів соціально-економічного і суспільно-політичного зовнішнього середовища.

Проаналізувавши стандартні заходи підсистем контролювання та мотивування, можна запропонувати заходи щодо покращення якості цих підсистем, тобто ввести додаткові заходи щодо контролю та мотивації на підприємстві.

Щодо системи контролювання можна запропонувати такі заходи:

- встановлювати стандарти, які об'єктивно відображають резуль­тати діяльності людей;

- готувати якісну інформацію щодо контрольованих процесів;

- забезпечувати двобічне спілкування між працівниками органів контролю та людьми, діяльність яких контролюється;

- уникати надто пильного (прискіпливого) контролю;

- застосовувати методи розробки стандартів, які забезпечать жорсткий, але справедливий контроль;

- впроваджувати інформаційно-управлінську систему контролю;

- надавати особливої уваги контролю виробничих процесів, тобто процесів здійснення основних видів діяльності організації.

І звичайно потрібно вдосконалювати ті заходи, які вже застосовуються на підприємстві.

Щодо системи мотивування діяльності персоналу можна ввести такі заходи:

- Надбавки за особистий внесок у підвищення ефективності встановлюються:

1) авторам раціоналізаторських пропозицій по удосконалюванню техніки і технології;

2) авторам пропозицій по удосконалюванню організації праці, виробництва і управління.

- надання рівних можливостей щодо зайнятості та посадового просування за критерієм результатів праці;

- гарантія зайнятості для тих працівників, що беруть участь у реалізації конкретних схем підвищення продуктивності праці;

- створення відповідних умов щодо захисту здоров'я, безпеки праці та благополуччя всіх працівників;

- забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, реалізації здібностей працівників, передбачення програм навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації;

- підтримання у колективі атмосфери довіри, зацікавленості у реалізації загальної мети, можливості двосторонньої комунікації між керівниками.

Запропонувати і обґрунтувати заходи загального характеру, що можуть підвищити ефективність підсистеми комунікаційних зв’язків і підсистему документообігу системи адміністративного менеджменту організації.

На даному підприємстві добре розвинені системи комунікаційних зв’язків та документообігу.

Та завжди потрібно самовдосконалюватись і тому можна запропонувати наступні заходи щодо вдосконалення системи комунікаційних зв’язків:

Управлінське регулювання:

Деякі керівники ухиляються від багатолюдних зустрічей і звичайно уникають спілкування зі своїми підлеглими. Інші просто дуже зайняті. Вони не докладають зусиль, щоб обмінятись інформацією зі своїми працівниками по ходу справи, або віддають перевагу невідкладнішим справам, або просто «забувають» поговорити з підлеглими.

Якими б не були причини, широке розповсюдження інформації по всій організації, а також спілкування, яке робить його можливим, - досить необхідне для ефективного функціонування підприємства, особливо під час змін. Робітникам повинна надаватися інформація, оскільки маючи її, вони зможуть швидко та самостійно приймати найкращі рішення на найнижчому рівні організації.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.