Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Слайд 5Слайд 1

Доброго дня! Представляємо вашій увазі роботу на тему: «Вдосконалення аналітичної складової механізму забезпечення фінансової стійкості банківської системи України»

 

Слайд 2

Мету, об’єкт та завдання нашого дослідження ви можете побачити на слайді.

 

Слайд 3

Актуальність нашого дослідження викликана зничним погіршенням стану банківської системи. Це доводять наступні дані

 

¾ Відбувається перерозподілсфер впливу на банківському ринку, що є наслідком консолідаційних процесів у системі та зміною пріоритетів розвитку окремих банків, зменшення кількості банків;

¾ зростання вартості ресурсів при обмеженому кредитуванні;

¾ зниження темпів зростання основних балансових показників, що є наслідком соціальних, політичних негараздів та рецесійних явищ у більшості секторів економіки [1].

Перелічені тенденції частково пов’язані зі скороченням іноземного капіталу та виходом іноземних банків з українського ринку

Зокрема, тільки за 2014 рік рівень власного та регулятивного капіталу знизився на 6,5% та 7,8% відповідно. Значно знизився також показник адекватності регулятивного капіталу.

Необхідно зазначити, що власний капітал банківської системи України становить лише 12 % від валового внутрішнього продукту. У країнах з перехідною економікою цей показник перевищує 40 %, у розвинених – 80 %

Щодо обсягу зобов’язань банків, то за досліджувані роки збільшився на 41,8 %, при чому Зважаючи на значну частку коштів на вимогу (39,6 %) та депозитів строком до 1-го року (32 %), можна сказати, що ресурсна база банків є нестабільною, не сприяє видачі банками довгострокових кредитів для розвитку економіки країни

Слайд 4

Говорячи про зовнішні фактори можна сказати, що головними дестабілізуючими чинниками є політичні та соціальні.

Слайд 5

Оцінка

Фінансова стійкість банківської системи України за досліджуваний період значно погіршилася, про що свідчить негативна динаміка майже всіх економічних нормативів

Погіршилася також і ліквідність банківської системи за рахунок зниження показників миттєвої ліквідності (на 35,11%) та короткострокової ліквідності (на 7,12%)

Для адекватної оцінки фінансової стійкості банківської системи на сучасному етапі нами були проаналізовані показники за різноманітними методиками і проводиш оцінку

Аналіз індикаторів фінансової стійкості банківської системи України показав, що вона не є стійкою, оскільки значення майже всіх індикаторів, як зі складу основних, так і з рекомендованих, мають негативну тенденцію

Результати дослідження індикаторів свідчать про зниження рівня капіталізації банків, проблем із поверненням кредитів у банківській системі, зменшення процентної маржі в умовах підвищення витрат банків, що є результатом підвищення конкуренції на банківському ринку та погіршення загальноекономічної ситуації, проблеми з ліквідністю банків та прибутковістю.

Збільшення співвідношення недіючих кредитів до сукупних кредитів, (на 3,84 пп. до 16,73 %)) та співвідношення чистої відкритої позиції в іноземній валюті до капіталу (на 16,73 пп. до 23,67 %) свідчать про підвищення валютного ризику в банках України та збільшення частки неплатоспроможних клієнтів, що, в подальшому, призведе до зниження ліквідності та збиткової діяльності, та, як наслідок, погіршення рівня фінансової стійкості банків.

Окрім багатьох розрізнених індикаторів фінансової стійкості банківської системи, для її характеристики використовують також різні коефіцієнти фінансової стійкості банківської системи України.

Зокрема, за результатами дослідження українського рейтингового агентства «ІВІ Rating» показник фінансової стійкості банківської системи за період з 01.01.2012 по 01.01.2015 значно знизився з показника 3,56 станом на 01.01.2013 до 3,26 станом на 01.01.2015 (темп приросту склав -8,52%), що свідчить про погіршення загальної стійкості банківської системи України. Такі дані підтверджує і рейтингове агентство Рюрик, яке дає значно нижчу оцінку коефіцієнтів фінансової стійкості та стабільності банківської системи України відносно попередніх років.

До того ж. за результатами 2014 року банківська система України зазнала збитків у розмірі 52 966 млн. грн.. За 1 квартал 2015 – збиток –80 892 млн. грн

 

Тож, з аналізу усіх вищезазначених даних випливає, що банківська система України на сьогодні є нестійкою з високим рівнем ризиків та простежується тенденція до її подальшого погіршення. Виходячи з вищезазначеного вкрай важливим є здійснення ефективних заходів щодо її забезпечення.

 

Юля
а далі я пишу про свою актуальність, що оскільки на сьогодні немає єдиного узагальненого підходу до оцінки фінстійкості, як один із шляхів підвищення якості …
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.