Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шановні голово та члени комісії!

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вашій увазі представлена дипломна робота бакалавра на тему:

«Організація безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток та ризики їх застосування»

Актуальність даної теми полягає в тому, що останнім часом в Україні неабиякого поширення набувають операції з платіжними картками, але процес їх впровадження супроводжується певними труднощами, пов'язаними, насамперед, із неосвідченістю населення у користуванні картками, невеликою кількістю точок обслуговування, а також ризиками, що пов’язані з цим видом діяльності. В зв’язку з цим дослідження питання організації роботи з платіжними картками установами банків України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

У першому розділі розкривається сутність, історія розвитку та класифікація банківських платіжних карток.

Банківська платіжна картка – це пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого держателю цього засобу надається можливість здійснювати операції, які стосуються сплати товарів та послуг, отримання готівкових коштів тощо.

Пластикова картка виконує роль фінансового інструменту, який дозволяє її власникові управляти своїм банківським рахунком прямо з торговельної або сервісної організації. Пластикова картка містить певну інформацію про рахунок і є засобом доступу до грошових коштів на рахунку власника, а також є інструментом проведення платежу.

Перші пластикові картки у паперовому вигляді, запровадили у 1914 році деякі американські крамниці. Вони видавали їх своїм постійним відвідувачам, з якими мали добрі відносини. Подальше просування кредитних карток відбулося в серії громадського харчування, і в 1950 році з'явилася ресторанна картка Dinners Club, яку почали застосовувати багато ресторанів Нью - Йорка.

Першу банківську кредитну картку випустив в 1951 році Franklin National Bank. За ним послідували і інші.

Другий розділ присвячений аналізуоперацій комерційних банків з використанням платіжних карток, зокрема діяльності комерційних банків з випуску платіжних карток та розвитку інфраструктури з їх обслуговування, аналізу безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в Україні, ризикам що виникають при їх застосуванні та напрямкам їх усунення.

Згідно даних, наведених у табл. 1 роздаткового матеріалу очевидно, що станом на 2012 рік загальна кількість банків – членів платіжних систем становила 142, така сама ситуація і з 2013 роком – 142 штуки, а на 2014 - кількість банків – членів платіжних систем підвищилась до 143 штуки, тобто на один банк більше в порівнянні з попередніми роками. Щодо осіб - держателів платіжних карток, то у 2012 році кількість їх становила – 35179 тисяч осіб, у 2013 році відбулося збільшення до 44339, тобто зростання відбулося на 5380 тис.осіб. Кількість карток які знаходяться в обігу в 2012 становить 57893 тисячі штук, у 2013 ця цифра змінилася до 69826 тисяч штук, а у 2014 році їхня кількість зменшилась на 100 штук. За активними картками ситуація дещо інша: кількість активних карток в обігу у 2013 порівняно з 2012 роком знизилась на 1744 тис. шт., але у 2014 році, навпаки відбулося збільшення карток на 2516 тис. штук.

Отже, можна сказати що в загальному коливання щодо кількості карток та їх держателів є незначними, поступово відбувається зростання як самих карток в обігу так і власників які ними користуються.

Згідно даних, наведених на рис. 1 роздаткового матеріалу видно, що станом на 2012 рік кількість банкоматів склала 32997 тисяч штук, за наступні два роки відбулося досить стрімке зростання, у 2013 році – на 3 155 (36 152) штук, а у 2014 році – 4 198 (40350) штук.

За даними рис.2 роздаткового матеріалу кількість торговельних терміналів у 2012 році становила 94741 тисяч штук, що набагато більше ніж банківських – 28799 тисяч штук. У 2013 торговельних – 133964, а банківських 28760 тисяч штук. У 2014 році перші становлять – 192331, а другі – 28891 тисяч штук. Ми бачимо що в загальному за всі три роки переважають банківські термінали. Їх кількість з кожним роком досить швидко зростає. Щодо банківських то тут ми бачимо несуттєве зменшення у 2013 році порівняно з 2012, і станом на 2014 рік зростання на 131 шт. банківських терміналів.

За даними табл. 2. роздаткового матеріалу бачимо, що згідно розподілу ринку банківських платіжних карток, ринок практично монополізований трьома великими банками України:

1. ПАТ КБ «ПриватБанк».

Станом на 2012 рік цей банк займає перше місце по кількості випущених та активованих карткових продуктів, а саме: платіжні картки в обігу на цей рік становлять 35836092 штук, за два наступні роки спостерігається зменшення карткових продуктів, за 2013 рік – 4851904 штук одиниць, а за 2014 рік – 820000 штук. Щодо активних карток то тут відбувається зростання, у 2012 – 16246128, у 2013 – 18330265, у 2014 – 30164188 штук. Отже, активні картки користуються популярністю в населення і ми бачимо що останній рік досить продуктивний в платі карткових продуктів від ПриватБанку.

2. АТ «Ощадбанк» - другий банк по випуску платіжних карток. Як

бачимо з даних таблиці на відміну від попереднього банку з кожним аналізованим роком Ощадбанк випускає все більше і більше карток в обіг, ми бачимо що зростання відбувається помірно, наприклад у 2012 році обсяг випущених карток становив 10181427, а вже в 2013 – 11375320 штук. Станом на 2012 рік кількість активних карток становила 2928547, а на 2013 ця кількість є меншою на 578891, у 2014 – 3278371 штук.

3. АТ «Райффайзен Банк Аваль» у 2012 році випустив у обіг 4043138, за 2013 рік відбулося зменшення карткових продуктів банку Аваль на 31963 штук. У 2014 знову відбулося збільшення на 34781 штук.

Ще двома активними учасниками ринку платіжних карток є
АТ «Укрсиббанк» та АТ «Дельта - Банк». Ці банки конкурують між собою в плані випуску та обігу карток. Так, наприклад у 2012 – 2014 рр. по кількості випущених у обіг карток переважає Дельта - Банк, але по кількості активованих карток у 2014 році лідирує Укрсиббанк, хоча попередні два роки більшість має знову Дельта – Банк.

З даних таблиці 6 і 7 місце посідають такі банки як, ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Пумб». Дельта – Банк як із картками в обігу так із кількістю активних випереджає ПАТ «Пумб», і тільки у 2012 році ПАТ «Пумб» має більшу кількість активних карток (1606802 тис. шт.) і випереджає ПАТ «Укрсоцбанк» на 132059 тис. шт.

За даними табл. 3 роздаткового матеріалу видно, що лідирують за кількістю пристроїв що обслуговують карткові продукти - ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль». За період з 2012 по 2014 роки ці банки знаходяться на першому місці, а отже є привабливими для своїх клієнтів. Першим і найбільш перспективними банком серед цих трьох є «ПриватБанк», який у 2014 році випустив найбільшу кількість банкоматів – 19395 штук., щодо терміналів, то тут переважають торговельні над банківськими, зокрема за період з 2012 по 2013 роки відбувалося зростання торгових терміналів, але вже на початок 2014 року ситуація змінилася – відбулося зменшення на 830 штук одиниць. Банківські термінали за останні роки мають тенденцію до зниження, і особливо за останній рік відбулося досить різке падіння з 5367 до 2426 штук обладнання.

Як і по кількості випущених карток так і по інфраструктурі з їх обслуговування друге місце займає «Ощадбанк», який є державним банком України. За даними таблиці видно що цей банк з кожним роком випускає все більше і більше платіжних пристроїв, лише за період з 2012 по 2013 відбулося непомітне коливання тобто зменшення банківських банкоматів на 9 штук.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним з трьох кращих банків України по випуску та обслуговуванню платіжних карток. Як видно з таблиці ситуація є неоднозначною, тому що за аналізований період відбувалося як зростання так і спадання, наприклад щодо банкоматів – у 2012 році їхня кількість становила 3423 штук одиниць, в 2013 році – 3464, а в 2014 році – загальна кількість становила 3050, а це означає зменшення банкоматів на 414 штук.

Менші позиції посідають АТ «Укрсиббанк», АТ «Дельта - Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Пумб». Так наприклад, за кількістю банкоматів і банківських терміналів у 2012 і 2014 роках переважає Укрсиббанк, і тільки у 2013 його випереджає Укрсоцбанк. Щодо кількості торговельних терміналів то тут переважає ПАТ «Пумб» за всі три аналізовані роки, і тільки АТ «Дельта - Банк» має невелику кількість як банкоматів так і терміналів три роки поспіль.

За даними табл. 4 роздаткового матеріалу бачимо, у період з 2012 по 2014 рр. банки проводили як готівкові так і безготівкові розрахунки. Кількість операцій, пов’язаних з отриманням готівки значно перевищує безготівкові розрахунки. Їх кількість протягом аналізованого періоду значно збільшилась, якщо у 2012 році 725 млн. операцій, у 2013 зафіксовано 755, в 2014 році відбулося незначне зменшення – 693 млн., тобто на 62 млн.

Динаміка безготівкових платежів по кількості є наступною – у 2012 році – 348, в 2013 – 584 і у 2014 ми бачимо зростання до 879 млн. Практично за кожний рік збільшення відбувалося в межах від 230 до 290 млн. операцій.

Щодо сум операцій, то тут ми бачимо, що готівка переважає над безготівковими розрахунками, як у 2012, 2013 і 2014 роках.

За даними рис. 3 з роздаткового матеріалу видно, найбільшу частину займає шахрайство з викраденими або втраченими картками 72%, наступним видом є підробка карток 21% - це майже четверта частина із загальної кількості шахрайств. Поки що найменша кількість припадає на шахрайські схеми з використанням рахунків клієнтів 1%.

За даними рис. 4 роздаткового матеріалу можна побачити, що кількість банкоматних шахрайств зростає з 2012 по 2013 роки, у 2014 відбувається зменшення кількості випадків з 22450 до 21346 тисяч, тобто зменшення на 1104 тис. Зменшення в 2014 році статистичних показників щодо кількості виявлених скіммінгових інцидентів та вилучених скіммінгових пристроїв пояснюється злагодженою взаємодією банків та правоохоронних органів, внаслідок якої банки мали можливість своєчасно діагностувати такі випадки та вживати необхідних заходів щодо попередження збитків своїх клієнтів.

За даними рис. 5 роздаткового матеріалу видно, що ситуація є ідентичною з кількістю збитків від шахрайських схем. Ми бачимо що зростання відбувалося з 2012 по 2013 рік – з 234 до 265 млн.євро, і потім у 2014 році – різкий спад до 248, тобто на 17 млн. євро.

В третьому розділі розкриваютьсяперспективи розвитку безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток в Україні які полягають у наступному:

- розширювати мережу банкоматів і РОS-терміналів, щоб держатель картки був упевнений в тому, що він може одержати гроші і розрахуватися карткою в будь-який час;

- продовжувати активно впроваджувати зарплатні проекти, що дасть змогу централізовано залучити велику кількість клієнтів, додатково отримати вільні банківські ресурси та привчати населення до карткових розрахунків;

- залучати до числа своїх клієнтів підприємства торгівлі і послуг, які будуть приймати до оплати пластикові картки;

- продовжувати надавати різні види послуг для різних клієнтів (студентів, пенсіонерів, і т.д.).

- розвивати нові способи розрахунків картками такі як сервіс 24, мобільний банкінг і т.д.

- впроваджувати нові види систем розрахунків в мережі (РayPal).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.