Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Доповідь Серебрякова

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

На розгляд державної кваліфікаційної комісії представлений дипломний проект на тему Визначення впливу промислових підприємств на навколишнє середовище м. Донецьк

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини (3 аркуша формату А-1)

У пояснювальній записці дипломного проекту були розглянуті наступні розділи:

1. Загальна частина

2.Спеціальа частина

3.Розрахункова частина

4.Организація виробництва

5.Економіка виробництва

6.Заходи по техніці безпеки, протипожежної техніки і безпеки життєдіяльності

На кресленнях представлені (показати):

АРКУШ 1. Графік. Послідовне з'єднання елементів

Аркуш 2. Графік. Паралельне з'єднання елементів. Загальний графік

Аркуш 3. Схема роздільної очищення газів, що відводяться від електропечі і через парасольку над ліхтарем цеху, в сухому пластинчастому електрофільтрі

Аркуш 4. Креслення загального виду. Насадочний скрубер

На території м. Донецька розташовуються одні з перерахованих у дипломному проекті промислові підприємства :: 1.1 Характеристика технології підприємств: ПрАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - металургійний завод »(доменний цех, доменна піч № 1), ПАТ« ДМЗ »прокатний цех, сортовий стан 350) , ВАТ «Донецьккокс» (цех сіркоочіщення), ТОВ «Хілал Алюмініум Юкрейн» (Цех ліття з пластмас) Дана характеристика впливу цих підприємств на атмосферу, гідросферу, літосферу.

Зміст даного проекту полягає в тому, щоб визначити надійність технічних систем, тобто безпеку роботи, довговічність, ремонтоспособність підприємств.

На кресленні представлені графіки залежності ймовірності безвідмовної роботи при випадкових умовах від заданого часу. Заданий час вибрано по кварталах в заданому проміжку часу, тобто

1 квартал 2000 годин

2 квартал 4000 годин

3 квартал 6000 годин

4 квартал 8000 годин

За 0,8 - приймаємо час за відмову

Імовірність безвідмовної роботи розраховувалося за формулою P (t) = e-λ * t на другому кресленні при впливі атмосферного, гідросферного, літосферного техногенного чинника, на першому кресленні при послідовному накладенні техногенних факторів для кожного підприємства.

За графіками можна зробити висновки, що час відмови технічної системи при вплив техногенних факторів буде коливатися в інтервалі від отриманих годин.

На третьому кресленні представлена ​​- Креслення загально увазі. Порожній скрубер

 

Згідно наукових досліджень і спираючись на пророблену роботу можна зробити наступні висновки.

Швидке зростання потреб людства і масштаби виробничої діяльності привели до того, що населення планети зіткнулося із загрозою повсюдного забруднення, а надалі можливо і знищення природного ландшафту Землі. Величина забруднення навколишнього середовища наближаються до критичних показників, за якими підуть незворотні процеси.

Згідно наукових досліджень і спираючись на виконану роботу можна зробити наступні висновки. Промислове виробництво є основним джерелом забруднення навколишнього середовища, роблячи негативний вплив на біосферу всієї планети.

Серед запропонованих до розгляду виробництв самим «брудним» виявився доменний цех ПрАТ «Донецьксталь». Він є джерелом забруднення біосфери доменним ( колошниковим ) газом , який утворюється в процесі виробництва чавуну. У колошниковому газі присутні наступні шкідливі компоненти : пил , оксид вуглецю і трохи сірчистого газу. З газом виноситься велика кількість колошникового пилу .

Основними джерелами таких викидів є колошник доменних печей, ливарні двори , бункерні естокади , розливні машини , ділянки шлакопереробки та ін На тонну виплавленого чавуну виділяється в середньому 2000 м3 доменного ( колошникового ) газу. Температура газу 350 - 4500С . Вміст пилу 25-75 г/м3.

Для грубого очищення доменного газу від пилу ( до 3-8 г/м3) доменні печі обладнані сухими пиловловлювачами . Подальша очищення проводиться в апаратах мокрого типу.

Ненабагато відстає цех сіркоочищення ВАТ «Донецьккокс», звідки в біосферу потрапляє сірчаний і сірчистий ангідрид, що дуже згубно відбивається на навколишній природі.

Наступний прокатний цех, зокрема стан 350, хоча і тут відбувається забруднення вуглекислим та чадним газом, окислами сірки і азоту, споживається значна кількість води, утворюється металевий пил.

У дипломному проекті розглядався цех лиття пластмас, як джерело забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря. Аналіз викидів цеху лиття з пластмас показав, що при литті пластмас перевищення ПДВ відбувається за валовими викидами пилу органічного:

- Пил поліаміду в 5 разів;

- Пил поліпропілену в 12 разів;

- Пил полістиролу - 8 разів.

Перевищення ПДВ з газових викидах незначно, тому розробка та впровадження систем очищення газів не представлялася необхідною.

Провівши літературний огляд та розглянувши різні способи очищення промислових викидів, враховуючи невеликі масштаби виробництва пропонується у цеху лиття з пластмас встановити нові мережі примусової повітряної вентиляції (включаючи , місцеві відсмоктувачі на робочих місцях) з

установкою циклону.

Проблема захисту навколишнього середовища дуже гостро стоїть в наші дні. Викиди промислових підприємств в атмосферу, водойми і на земну поверхню на даному етапі досягли дуже великих розмірів.

Для подальшого нормального існування людства на землі необхідно більше приділяти уваги захисту навколишнього середовища. Створювати зелені захисні зони навколо промислових об'єктів, вкладати кошти в будівництво очисних споруд, пило і газоулавлівателей, модернізувати старі і створювати нові, безвідходні, виробництва, розробляти технології з максимально можливим використанням нових досягнень в області природоохорони

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.