Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сімнадцять фактів про діючу в Україні систему соціального захисту та соціального забезпечення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Державну політику у сфері соціального захисту та соціального забезпечення визначають близько 30 законодавчих актів, серед яких провідне місце належить законам України, указам Президента та постановам Кабінету Міністрів України.

2. Різноманітні пільги, соціальні виплати та соціальні послуги в Україні безпосередньо передбачені у 58 законах та більше ніж 120 підзаконних нормативно-правових актах.

3. Згідно з чинним законодавством, в Україні нараховується близько 120 категорій пільговиків, з яких лише 45 категорій мають право на пільги за соціальною ознакою, а 57 – за професійною.

4. За оцінками різних експертів, загальна вартість задекларованих у чинному законодавстві пільг складає від 3,8 до 5,8 млрд. дол. США на рік, проте реально фінансується лише незначна їх частина.

 

5. В Україні налічується понад 130 категорій одержувачів різних видів соціальних виплат, з яких лише 70 отримують виплати за соціальною ознакою, та близько 50 – за професійною.

6. Усі пільгові, в т. ч. соціально незахищені, категорії громадян мають право на більш як 120 видів пільг, а також понад 60 видів соціальних і компенсаційних виплат.

7. Загальна чисельність громадян України, які мають право на використання тих або інших видів пільг, встановлених чинним законодавством, становить близько 15 млн. громадян.

8. Державні цільові позабюджетні фонди щороку обслуговують майже 14,5 млн. працездатних осіб і 14 млн. пенсіонерів, 320 тис. потерпілих на виробництві осіб та від 500 до 600 тис. безробітних громадян.

9. Серед соціально незахищених категорій найбільшою за обсягом видатків є пенсіонери: 2008 року видатки на фінансування різних заходів соціального захисту цієї категорії склали 42,65 млрд. грн., або 58% усіх видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

10. соціальний захист та соціальне забезпечення ” – найбільша видаткова стаття зведеного бюджету України, обсяг якої перевищує навіть видатки на охорону здоров’я, освіту та економічну діяльність.

11. У 2008 році видатки за статтею “Cоціальний захист та соціальне забезпечення” становили майже 74 млрд. грн., або 24% усіх видатків зведеного бюджету України, що склало 7,8% ВВП.

12. Реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та соціального забезпечення щонайменше у 2,5–3 рази перевищує ту суму, що проходить у зведеному бюджеті України за видатковою статтею “Соціальний захист та соціальне забезпечення”.

13. В Україні серед заходів соціального захисту переважають грошові трансферти населенню (соціальні та компенсаційні виплати): 2008 року видатки на їх фінансування склали 47 млрд. грн.

 

14. Починаючи з 2006 року, в Україні стрімко зростають натуральні трансферти населенню (перш за все,за рахунок збільшення кількості пільговиків): видатки на їх фінансування зросли з 5 млрд. грн. у 2005 році до 25 млрд. грн. у 2008 році.

15. Видатки на фінансування зобов’язань у межах загальнообов’язкового соціального страхування за рахунок державних цільових позабюджетних фондів постійно зростають: 2008 року вони склали майже 164 млрд. грн., або 17% ВВП.

16. Соціальні видатки зведеного бюджету та видатки державних цільових позабюджетних фондів 2008 року разом склали 276 млрд. грн., або 29% ВВП. Серед розвинених країн світу за цим показником Україну випереджають тільки Швеція та Франція.

17. В розрахунку на одну особу соціальні видатки в Україні є одними з найнижчих у світі : 2005 року вони складали 1677 дол. США на рік. У зазначений період нижчими були тільки відповідні показники у Кореї

та Мексиці.

 


Список використаної літератури:

1. Камаев И. А. Роль льгот в правовом регулировании труда рабочих и

служащих: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — М., 1984.

2. Крьілатьіх Е. Р. Роль льгот в праве социального обеспечения //

Вестник МГУ. — Серия 11. Право. — М., 1988. — № 2. — С. 91-94.

3. МалькоА. В. Льготная и поощрительная правовая политика. — СПб: Юрид.

центр Пресе, 2004. — 233 с.

4. Морозова М. С. Льготы в российском праве (вопросы теории и практики):

Дисс. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 1999.

5. Синчук С. М. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення //

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX

регіональної науково-практичної конференції. — Л., 2003. — С. 356-359.

 

Рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002

у справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України щодо

відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 58,

60 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» та

Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України

(конституційності) положень пунктів 2, 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 58 Закону

України «Про Державний бюджет України на 2001 рік» і підпункту 1 пункту

1 Закону України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів».

 

Санаторно-курортне лікування громадян є одним із видів соціального

обслуговування в Україні, а відтак загальні положення щодо забезпечення

громадян санаторно-курортними путівками читайте у відповідному розділі

цього навчального посібника.

 

Міністерство освіти і науки України

Національний Педагогічний Університете іменні М.П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

 

Доповідь

На тему:

Соціальні пільги.

 

 

Виконали:

Студентки 45 СРМ

Вишневська Катерина

Кармаліта Ганна

Корчак Мар`яна

Филищук Ліліана

 

Перевірила:

Приходько А.Ф.

 

Київ 2014

 

Зміст

1 Поняття та ознаки соціальних пільг, їх класифікація

2. Пільги на житлово-комунальні послуги

3. Медико-реабілітаційні соціальні пільги

4. Пільги у сфері транспортного обслуговування населення

5. Соціально-трудові та соціально-побутові пільги

словник

Список використаної літератури

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.