Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості обліку прямих витрат на виробничому підприємстві в умовах використання комп’ютерної техніки

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Система «1С:Підприємство» є засобом комплексної автоматизації ведення обліку,тобто бухгалтер ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен» заносить дані в програму яка автоматизовано формує звіти, оборотно-сальдові відомості книгу головну.

Перед введенням будь-яких господарських операцій визначається План рахунків, за яким буде вестись бухгалтерський облік на ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен».

Основними реквізитами журналу проводок по прямих витратах на ПАТ ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен» є: дата операції (документу), час операції (документу), назва виду документа, якому належить операція. На рисунку 3.2.1 зображено як на ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен» списують на виробництво сировину у вигляді вимоги-накладної.

В вкладці матеріали на рисунку 3.2.2 формується звіт по сировині яка була використана для виробництва продукції на ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен».

3.3 Удосконалення методики обліку прямих витрат виробничого підприємства

Облік прямих матеріальних витрат заслуговує на особливу увагу, оскільки вони є найбільшим за питомою вагою елементом собівартості виготовленої продукції. Для прийняття управлінських рішень доцільно розділити прямі витрати на:

обов'язкові, які необхідно нести підприємству під час операційної діяльності;

альтернативні - відмова від одного виду матеріалів, сировини, товарів на користь іншого.

Важливе значення в управлінні витратами має система контролю, яка дозволяє знизити їх розмір і максимізувати прибуток підприємства. Для цих цілей витрати можна поділити на ті, що контролюються, і ті, що не контролюються, які не залежать від прийнятих оперативних управлінських рішень. Процес ефективного управління витратами має на меті використання економічного аналізу для оцінки результатів діяльності підприємства, виявлення внутрішніх і зовнішніх резервів мінімізації витрат.

Для цих цілей витрати можна поділити на планові, фактичні, кошторисні, прогнозні, повні і часткові. Для успішного використання науково об­ ґрунтованої класифікації на кожному підпри­ємстві доцільно організацію обліку витрат вести з дотриманням наступних вимог:

узгодженість показників фактичних ви­трат з плановими показниками.

включення всіх витрат по виробництву продукції звітного періоду в її собівартість.

узгодженість об'єктів обліку витрат з об'єктами калькуляції.

групування і відображення витрат за виробничими підрозділами, видам продукції, елементам і статтям витрат.

 

РОЗДІЛ.4

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА РОШЕН»

 

4.1 Аналіз прямих матеріальних витрат

Аналіз прямих матеріальних затрат полягає в порівнянні фактичного обсягу їх з плановими і в обмеженні дії окремих факторів на виявлення відхилень [57]. Специфіка цих факторів і методика їх дослідження залежить від особливостей технології, а також від використання видів сировини, матеріалів.

Щоб у процесі аналізу можна було дослідити відхилення в матеріальних витратах, потрібно облік виробничих витрат на підприємстві вести за нормативними методами. Аналіз прямих матеріальних витрат на ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен» зображено в таблиці 4.1. Отже, на основі даних звіту про фінансовий результат підприємства вдалось проаналізувати зміну прямих матеріальних витрат в динаміці за три останні роки. Показник матеріальні витрати за 3 роки зменшився майже вдвічі. До зменшення даного показника могло призвести раціональне використання сировини для виготовлення продукції,нові технології виробництва.

Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначається виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних запасів. Аналіз витрат підприємства по видам продукції наведено в таблиці 4.2. Отже, виходячи з даних таблиці 4.2 можна стверджувати, що на ПАТ «Київська Кондитерська Фабрика Рошен» протягом 3 років спостерігається тенденція що до зменшення витрат по видам продукції. Це зумовлено наявністю нових виробничих технологій які призвели до зменшення використання сировини для виготовлення продукції, не значним спадом попиту на продукцію, зменшення асортименту продукції.

Розрахунок пливу факторів на суму прямих матеріальних витрат на партію продукції виконується за даними таблиці 4.3. Отже, отримавши дані з таблиці 4.3 можна зробити висновок про те, що в 2013 році характерне зниження витрат на виробництво продукції. Зменшення витрат відносно 2011 року склало 826 тис.грн, відносно 2012 року 3251 тис.грн. Зменшення витрат на виробництво продукції стало можливим за рахунок зменшення витрат на сировину та впровадження нових виробничих потужностей які значно зменшують потребу у сировині для виготовлення продукції.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.