Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Шановний голова та члени Державної екзаменаційної комісії !

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДОПОВІДЬ

Пропонується Вашій увазі дипломний проект на тему «Створення геодезичної основи прокладанням тахеометричного ходу для топографічного знімання в масштабі 1:500 земельної ділянки вздовж вулиці Середньофонтанська в м. Одеса».

В умовах переходу країни до ринкової економіки, у зв’язку з передачею земельних ділянок у приватну власність фізичним і юридичним особам, підвищуються вимоги до точності геодезичного забезпечення землевпорядних робіт, створення геодезичної основи для виконання топографічного знімання цих ділянок. Врахувавши актуальність даного питання, нами і була обрана така тематика дипломного проекту.

Мета даного дипломного проекту полягає в набутті практичних навиків по створенню геодезичної основи для виконання топографічного знімання земельної ділянки.

Об’єктом даного дипломного проекту вибрано земельну ділянку на території м. Одеса, пл. Куликове поле вздовж вулиці Середньофонтанська( дивитись другий план ).

Виконання проектних робіт проводили відповідно до діючих державних і відомчих нормативних документів: 1. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000 та 1:500; ЗУ «Про топографо-геодезичну та картографічну діляність».

На першому етапі виконання дипломного проекту проводилась топографо-геодезична вивченість району робіт, тобто вивчались всі вихідні планово-картографічні матеріали, відомості про раніше виконані топографо-геодезичні роботи, польове обстеження району робіт. При огляді та вивченні району робіт, було виявлено 10 пунктів полігонометрії 2 розряду.

Для геодезичного забезпечення топографічного знімання земельної ділянки, яка знаходиться вздовж вул. Середньофонтанська, пл.. Куликове поле м. Одеса. пункти полігонометрії, які можуть бути використані для розбудови геодезичної мережі – це: пункти з номерами 8525, 8526, 2427, 0554 тому що вони знаходяться найближче до ділянки проектування і з них можна проводити кутові вимірювання, за рахунок хорошої видимості.( дивитись другий план ).

Район робіт добре забезпечений пунктами ДГМ але їх неможливо використовувати із-за віддаленості від об’єкту, залісненості та забудованості території. Тому доцільніше існуючу геодезичну мережу згустити. Для цього розбудовується знімальна геодезична мережа.

Знімальну геодезичну мережу в даному дипломному проекті передбачено розвивати у вигляді розімкнутого тахеометричного ходу, як найбільш зручного та оптимального методу розвитку знімальної мережі. Поворотні точки вибирають дотримуючись вимог «Інструкції з топографічних знімань», із врахуванням ситуації і рельєфу території і таким чином, щоб забезпечити зручність установки приладу та добрий огляд для виконання знімання. ( дивитись третій план ).

В результаті був запроектований розімкнутий тахеометричний хід, технічні характеристики якого наступні: кількість сторін ходу – 7, довжина ходу – 580 м; максимальна довжина сторони – 125 м; мінімальна –30 м.(дивитись третій план ).

При проектуванні знімальної мережі була розрахована очікувану точність визначення її елементів, а саме визначена відносна помилка тахеометричного ходу, яка становить 1:2220, що задовольняє необхідну точність для прокладання тахеометричних ходів згідно інструкції з топографічного знімання 1:2000.

На основі складеного проекту знімальної мережі приступають до польових вимірювань, які будуть здійснюватись за допомогою електронного тахеометра Sokkia SET530R. Спочатку здійснюють рекогностування місцевості, а саме віднаходять пункти державної геодезичної мережі від яких будемо прокладати тахеометричні ходи, а вже потім намічають пункти ходу, закріпляють їх. Далі виконують безпосереднє вимірювання кутів та довжин ліній і перевищень.

Після виконання польових робіт по знімальній мережі приступають до камеральної обробки цих даних, яка заключається у врівноваженні тахеометичних ходів. Врівноваження здійснювалась програмою ІНВЕНТ-ГРАД. В результаті були одержані координати точок знімальної мережі як в плані, так і по висоті.

Наступним етапом виконання даного дипломного проекту було виконання топографічного знімання ділянки проектування. Масштаб знімання приймаємо 1:500, який обумовлений вимогами до точності зображення контурів земельних ділянок, будівель, споруд, проїздів, інших елементів території, що передбачені у відповідних нормативно-технічних документах.

Під час топографічного знімання було визначено координати поворотних точок земельної ділянки, як в плані, так і по висоті. За результатами топографічного знімання було викреслено топографічний план місцевості. ( дивитись четвертий план ).

На основі всіх виконаних видів робіт, був проведений кошторисний розрахунок вартості топографо-геодезичних робіт. Загальна вартість робіт по розбудові проекту знімальної мережі та виконання топографічного знімання становить 1581, 24гривень. Таким чином, можна зробити висновок, що дипломний проект охоплює весь комплекс геодезичних робіт, необхідних для топографічного знімання земельних ділянок.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.