Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ШАНОВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ!!!Представляю до вашої уваги дипломний проект на тему: «Проект землеустрою щодо формування землеволодінь, землекористувань несільськогосподарського призначення на території Новомиргородського району Кіровоградської області»

Метою є розширення земель промислового призначення з метою підвищення місцевого бюджету Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

Головним завданням було проаналізувати стан використання земельних ресурсів Коробчинської сільської ради і на основі цього аналізу розширити землі промисловості на території Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області використовуючи управлінські рішення, які допомогли б найбільш ефективно використовувати ресурси одночасно з дотриманням вимог раціонального використання і охорони земель.

Об'єктом дослідження питання в дипломному проекті є територія Новомиргородського району Кіровоградської області. Новомиргородський район – адміністративно-територіальна одиниця у складі Кіровоградської області України. Площа району становить 1 032 км². Населення – 29 809 осіб. Районний центр – місто Новомиргород. (схема вик. Новомиргородського р-ну)

Для розгляду питання формування землеволодінь, землекористувань несільськогосподарського призначення, а саме промисловості, було обрано земельні ділянки на території Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області.

Коробчинська сільська рада розташована на відстані 25 км від районного центр м. Новомиргород. Від обласного центру – м. Кіровоград Коробчинська сільська рада розташована на відстані 81 км. До складу Коробчинської сільської ради входять села Коробчине, Крупське, Сухолітівка. Площа Коробчинської сільської ради складає 7547,00 га. Населення становить 872 особи. Орган місцевого самоврядування – Коробчинська сільська рада.(схема вик. ради)

Для наглядної характеристики земель Коробчинської сільської ради був проведений аналіз за чотирьма критеріями: за основними видами угідь; за землевласниками та землекористувачами; за формами власності та за категоріями земель. Підґрунтям для здійснення аналізу є статистичні звітні дані за декілька років, в моєму випадку це статистичні звітності за формами 6-Зем та 2-Зем станом на 01.01.2012 р. та 01.01.2014 р.

Розподіл земель Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області за основними видами угідь станом на 01.01.2012 р. та 01.01.2014 р.

З даного аналізу видно, що загальна територія ради становить – 7547,00 га, в тому числі найбільшу площу займають землі сільськогосподарського призначення. Їх площа становить – 6870,10 га (91,03 %). Друге місце займають землі лісогосподарського призначення, площа яких становить 284,30 га (3,72 %). Забудовані землі займають 234,48 га (3,11 %). Відкриті заболочені землі – 112,70 га (1,49 %). Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 17,92 га (0,24 %). Водний фонд займає 27,50 га (0,36 %).

Розподілу земель Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області за категоріями за 2012-2014 рр.

У Коробчинській сільській раді Новомиргородського району Кіровоградської області станом на 01.01.2014р. землі сільськогосподарського призначення складають 6870,10 га (91,03 %), землі житлової та громадської забудови складають 19,63 га (0,26 %), землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення – 48,10 га (0,64 %), до земель історико-культурного призначення відносиься 1,17 га (0,02 %). Землі лісогосподарського призначення займають 284,30 га (3,77 %). До земель водного фонду належать землі загальною площею 27,50 га (0,36 %). Землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення зайнято 52,02 га (0,69 %) території району.

Категорія земель оздоровчого призначення та землі рекреаційного призначення на території Коробчинської сільської ради відсутні.

Наступним кроком аналізу земельного фонду Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області є характеристика їх за землевласниками та землекористувачами, зроблена на основі форми 6-Зем та 2-Зем.

Як видно з даної таблиці, найбільшу площу на території Коробчинської сільської ради займають землі надані громадянам у власність і користування – 49,12 %, сільськогосподарські підприємства займають 22,64 % території, заклади, установи, організації – 5,26 %, промислові та інші підприємства займають найменшу площу – 1,01%, підприємства та організації транспорту та зв’язку – 0,29%, лісогосподарські підприємства – 5,52%, землі запасу та землі не надані у власність та постійне користування – 19,16%.

Стосовно форм власності: на території Коробчинської сільської ради переважає приватна форма власності на землю – 4973,29 га, коли площа земель державної та комунальної форм власності становить 2573,71 га

Одиницею об’єкту дипломного проекту є земельні ділянки для розміщення кар’єру для видобування ільменітових розсипних руд з метою виробництва ільменітового концентрату, загальною площею 31,37 га, які шляхом проведення земельних торгів у вигляді аукціону будуть передані ТОВ ВКФ «Велта» в оренду терміном від 30 років. Земельні ділянки будуть відводитись виробничо-комерційній фірмі за рахунок земель державної власності (запасу) на території Коробчинської сільської ради.Цільове призначення – для видобування ільменітових розсипних руд з метою виробництва ільменітового концентрату.(останній план, де 2 ділянки)

Даним дипломним проектом передбачається відведення земельних ділянок для продажу права оренди на аукціоні. Відведення земельних ділянок для ТОВ ВКФ «Велта» на правах оренди проводиться на основі розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для видобування ільменітових розсипних руд з метою виробництва ільменітового концентрату за рахунок земель сільськогосподарського призначення (запасу) на території Коробчинської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області. (Модель)

Загальна нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 313700 кв.м., земельної ділянки що відводиться в оренду ТОВ вирбничо-комерційна фірма "Велта" для видобування ільменітових розсипних руд на території Коробчинської сільської ради Новомиргородського району станом на 01.01.2014 року складає три мільйона сімсот тридцять три тисячі тридцять гривень і підлягає щорічній індексації, на 1 кв.м нормативна грошова оцінка становить одинадцять гривень дев’яносто копійок.

Орендна плата за земельні ділянки загальною площею 313700 кв.м. становить 373303,00 грн., розмір орендної плати за 1 кв.м. становить 1,19 грн.

При проведенні земельного аукціону стартова ціна лоту визначається у розмірі нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до ЗКУ, а саме – 3733030,00 грн. Значення кроку торгів зазвичай визначається у розмірі 5 (п’ять) відсотків від стартової ціни продажу лота

При проектуванні велика увага приділена питанням екології виробництва. Підприємство спроектовано таким чином, що негативний вплив на навколишнє середовище мінімізовано, Повністю виключено стік поверхневих вод з площі кар’єру до русла річки Велика Вись та в малі водостоки; з метою раціонального використання природних вод підприємство використовує її в замкнутому циклі. Як відповідальна компанія, «Велта» ретельно контролюємо можливу радіоактивність корисних копалин і проводимо систематичні перевірки забруднення повітря та води.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.