Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Водокористування та водовідведення.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

У 2011 році для потреб населення та народного господарства з поверхневих водних об’єктів забрано 212,9 млн.м3 води, що на 10,9 млн. м3 (5,1 %) більше у порівнянні з 2010 роком.

Загалом забір води по області збільшився на 9,9 млн.м3 ( 4,4 %) і складає 226,4 млн.м3 (мал. 4.1.3.1, табл. 4.1.3.4).

 

 

Мал. 4.1.3.1. Динаміка водозабору по Миколаївській області

 

Із загальної кількості забраної у 2011 році води використано 188,6 млн.м3, або 83,3 % від забраної. Решту об’єму складає транзитний скид Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи.

У порівнянні з 2011 роком обсяг використання води у системах зворотного та повторно – послідовного водопостачання зменшився на 75,0 млн. м3 ( 2,1 %) і становить 3482,0 млн. м3

Найбільш водоспоживаюча галузь економіки в області – це промисловість (в тому числі енергетика) на її потреби у 2011 році використано 86,9 млн.м3, що складає 46,0% від загального обсягу використаних вод (мал. 4.1.3.2., табл. 4.1.3.1., табл. 4.1.3.2).

На потреби житлово – комунального господарства використано 48,56 млн.м3 вод, що у порівнянні з минулим роком менше на 3,51 млн. м3 (на 6,7%) (табл. 4.1.3.2).

 

Таблиця 4.1.3.1. Використання води на потреби, млн.м3

 

2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
- виробничі 110,0 104,5 103,5 95,45
- зрошення 35,19 34,11 24,72 33,28
- господарсько-питні 51,92 48,87 48,73 47,41
- сільськогосподарського водопостачання 2,578 3,87 2,97 2,42
- риборозведення 5,152 3,81 3,84 10,06

 

Мал. 4.1.3.2. Динаміка використання води за галузями

 

 

Таблиця 4.1.3.2. Використання та відведення води підприємствами галузей економіки у 2010 році, млн.м3

 

Галузь економіки Викорис-тано води, всього У тому числі Відведено зворотних вод у поверхневі водні об’єкти
господар-сько-питні потреби виробничі потреби всього у тому числі забруднених з них без очищення
Електроенергетика 70,84 0,635 70,20 35,32 - -
Вугільна промисловість - - - - - -
Металургійна промисловість (кольорова) 5,189 0,505 4,683 - - -
Хімічна та нафтохімічна промисловість 0,001 0,001 - - - -
Машинобудування 10,02 0,764 9,25 7,288 - -
Нафтогазова промисловість - - - - - -
Житлово-комунальне господарство 48,562 42,38 6,172 30,75 25,73 -
Сільське господарство 45,688 2,261 0,264 - - -
Харчова промисловість 6,506 0,398 3,519 0,102 - -
Транспорт 0,348 0,212 0,136 0,002 - -
Промисловість будівельних матеріалів 0,805 0,048 0,757 - - -
Інші галузі 0,641 0,206 0,469 0,548 - -
Всього 188,6 47,41 95,45 74,01 25,73 -

Примітка:

* зрошення та с/г водопостачання - 35,357 млн.м3

** інші потреби - 2,589 млн.м3

 

З поверхневих джерел (р. Дніпро, р. П.Буг, р. Синюха, р. Інгул) здійснюється водопостачання п’яти міст області, серед яких обласний центр – м. Миколаїв. Більшість сільських населених пунктів та райцентрів області для питних потреб користуються підземними водами.

У зв’язку зі зменшенням обсягів виробництва та впровадження раціональних систем водокористування обсяги водозабору поступово зменшуються. Максимальний обсяг забору води по області було зафіксовано у 1999 році – на рівні 410,64 млн.м3, що на 44,9 % більше обсягу водозабору 2011 року.

На даний час в області існує 82 комунальних, 116 відомчих, 287 сільських та 1 міжрайонний водовод, з яких на 12 водоводів здійснюють водопостачання з поверхневих джерел, інші з підземних водозаборів.

Підземні води, які добуваються на території Миколаївської області головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових та питних потреб населення.

За даними Держобліку використання підземних вод, станом на 01.01.12, в області зареєстровано 2299 експлуатаційних свердловин.

Розподіл водозаборів по площі дуже нерівномірний, в середньому по області на 11,0 км2 площі доводиться 1 свердловина для господарсько - питного водопостачання.

Використання підземних вод в Миколаївській області також відзначається значною не­рів­но­мірністю в різних її районах. (табл. 4.1.3.3., мал. 4.1.3.3., мал. 4.1.3.4). Таблиця 4.1.3.3. Використання прогнозних ресурсів підземних вод (ПРПВ) у 2011 році
№ з/п Назва адміністративного району ПРПВ, тис.м3/добу Водовідбір, тис.м3/добу Освоєно, %
1. Арбузинський 4,80 3,12
2. Баштанський 16,70 3,68
3. Березанський 6,70 7,72
4. Березнегуватський 10,20 1,38
5. Братський 5,00 0,52
6. Веселинівский 10,60 3,07
7. Вознесенський 53,90 7,64
8. Врадієвський 20,20 3,4
9. Доманівський 27,60 3,71
10. Єланецький 20,90 0,16
11. Жовтневий + м. Миколаїв 35,60 16,01
12. Казанківський 19,60 2,93
13. Кривоозерський 11,10 1,22
14. Миколаївський + сел.Варварівка 50,50 19,24
15. Новобузький 13,30 1,91
16. Новоодеський 58,30 5,17
17. Очаківський 12,40 6,9
18. Первомайський 8,00 4,85
19. Снігурівський 56,20 8,4
  Всього 441,60 101,2

 

 

 

Мал. 4.1.3.3. Розподіл прогнозних ресурсів за мінералізацією та їх використання

 

За даними Держобліку використання підземних вод, водовідбір з працюючих свердловин станом на 01.01.12р. склав 101,021 тис.м3/добу (23 % величини ПРПВ по області), в т.ч. 58,208 (58%)тис.м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3 і 42,812 (42%)ис.м3/добу з мінералізацією більше 1,5 г/дм3. Більше половини водовідбору для господарчо-пит­ного використання складають води з мінералізацією до 1,5 г/дм3 (діаграма 4.1.3). У порівнянні з попереднім роком загальний видобуток підземних вод зменшився на18,543 тис.м3/добу (15,5%).

За даними статистичної звітності 2 –ТП (водгосп) у 2011 році водозабір із підземних джерел водопостачання склав 13,43 млн.м3, що менше у порівнянні з минулим роком на 1,09 млн.м3 (7,5 %).

Станом на 01.01.12. для централізованого водопостачання населених пунктів та підприємств на те­риторії Миколаївської області розвідані та затверджені експлуатаційні запаси по 9 родовищах (14 ділянок) підземних вод. Загальна кількість експлуатаційних запасів станом на 01.01.12 р. складає 85,81 тис.м3/добу (19 % від величини ПРПВ).

Із зазначених 9 родовищ підземних вод на даний час освоюється 8 (Вознесенське, Очаківське, Новоодеське, Кривоозерське, Врадіївське, Доманівське, Галициніське, Миколаївське). Коблево-Рибаківське родовище, з розвіданими запасами підземних вод в кількості 5,3 тис. м3/добу та ділянка Вознесенського родовища – Бузька, де розвідані запаси підземних вод в кількості 6,3 тис. м3/рік, не експлуатуються.

Протягом звітного періоду із розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод відбиралась зовсім мала частка - 7,62 тис. м3/добу, що складає 8,9% від загальної кількості експлуатаційних запасів підземних вод по області.

За обсягами розвіданих запасів підземних вод питної якості Миколаївська область є найбіднішою на Україні. Експлуатаційні запаси води на одного мешканця області в середньому становлять 0,07 м3/добу, що у порівнянні з Одеською областю менше у 1,9 раз, де аналогічний показник складає 0,135 м3/добу та у 44 рази менше за Херсонську область, де на одного мешканця кількість експлуатаційних запасів підземних вод дорівнює 3,1 м3/добу.

Підземні води Миколаївської області крім господарчо-питного призначення мають баль­неологічне використання (радонові, йодо-бромні, сірководневі термальні води та ін.).

В районі м. Очакова затверджені ДКЗ СРСР експлуатаційні запаси мінеральних вод палеогенових відкладів в кількості 0,898 тис.м3/добу (протокол № 9421 від 10.02.1989 р., родовище не експлуатується.

В районі м. Снігурівка мінеральні води приурочені до верхньосарматських вапняків, мергелів. За хімічним складом води сульфатно - хлоридні натрієво-магнієві, мінералізація 1,8-2,5 г/дм3.

До сарматських відкладів належать і мінеральні води м. Очаків, смт. Березанки, Врадіївки та ін..

В північно-західній частині (Кривоозерський район) мінеральні природно-столові води належать до кристалічних порід докембрію, води з мінералізацією 0,7-1,2 г/дм3, за хімічним складом гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридні натрієво-магнієві. Тут також затверджені ДКЗ України (протокол № 1306 від 13.07.07р) запаси мінеральних природних столових вод

Крім того, в північній частині області (Арбузинський, Братський райони) виявлені радонові води.

Надра Миколаївської області перспективні для виявлення родовищ підземних вод не тільки в відкладах сарматського водоносного комплексу, але й в палеогенових, крейдових та кристалічних породах докембрію.

 

 

Мал. 4.1.3.4. Прогнозні ресурси, експлуатаційні запаси та їх використання в районах області

 

У 2011 році загальний обсяг скиду зворотних вод склав – 77,3 млн.м3, що менше порівняно з 2010 роком на 14,4 млн.м3(на 15,8%). З зазначеного обсягу скидів доля забруднених стоків склала 33,3%, що дорівнює - 25,73 млн.м3 (табл. 4.1.3.4).

 

Таблиця 4.1.3.4. Основні показники використання і відведення води, млн.м3

 

Показники 2000 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Забрано води з природних водних об'єктів - всього 377,86 272,9 315,1 330,5 264,3 231,3 216,5 226,4
у тому числі для використання 277,5 193,7 223,1 233,1 204,9 195,2 183,8 188,6
Спожито свіжої води (включаючи морську) з неї на: 277,5 223,1 223,1 233,1 204,9 195,2 183,8 188,6
виробничі потреби 87,57 95,86 118,7 94,33 110,0 104,5 103,5 95,45
господарсько-питні потреби 84,2 49,16 47,3 46,89 51,92 48,87 48,73 47,41
зрошення 61,33 26,14 37,2 75,59 35,19 34,11 24,72 33,28
сільськогосподарські потреби 10,74 12,05 11,3 11,44 2,578 3,87 2,95 2,42
ставково-рибне господарство 33,53 0,002 8,68 - - 3,81 3,84 10,06
Втрати води при транспортуванні 89,64 75,35 89,15 116,2 80,56 73,81 63,76 76,19
Загальне водовідведення, з нього: 122,2 93,20 118,3 74,77 93,0 92,84 91,74 77,28
у поверхневі водні об’єкти 122,2 88,91 114,4 70,62 89,21 88,76 88,04 74,01
у тому числі:                
забруднених зворотних вод 98,17 34,76 29,05 29,35 27,87 27,77 28,63 25,73
з них без очищення 43,72 2,54 0,655 0,202 0,249 0,110 - -
нормативно очищених 0,68 3,39 3,21 1,31 2,801 2,322 1,382 1,132
нормативно чистих без очистки 23,34 50,76 82,1 39,95 58,54 58,67 58,03 47,15
Обсяг оборотної, повторної та послідовно використаної води 2975,8 3753,9 3230,0 3237,0 3608,0 3435,0 3557,0 3482,0
Частка оборотної та послідовно використаної води, %* 787,5 1952,7 1447,8 1387,5 1760,9 97,18 97,32 81,5
Потужність очисних споруд - 120,2 120,2 109,4 117,7 117,7 117,1 111,3

* До спожитої свіжої води.

 

Таблиця 4.1.3.5. Забір, використання та відведення води у 2010 році, млн.м3

 

Назва водного об’єкту Забрано води із природних водних об’єктів – всього* Використано води Водовідведення у поверхневі водні об’єкти
всього** з них забруднених зворотних вод
Березанський лиман 6,891 8,502 0,218 -
Бузький лиман 14,37 14,04 39,46 24,15
р. Дніпро 90,34 68,39 0,985 -
у тому числі р. Інгулець   89,59   25,23   0,799   -
Дніпровський лиман 1,562 1,222 0,123 -
Тілігульський лиман 0,584 0,514 0,355 -
р. Південний Буг 112,6 95,96 38,14 1,362
у тому числі р. Синюха р. Інгул   5,267 4,591   4,346 4,216   0,613 1,08   - 0,364

 

* В тому числі із підземних водоносних горизонтів.

** Загальне водовідведення (в т.ч. скид у накопичувачі) без урахування транзиту та скиду у каналізацію.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.