Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення.Через обмеженість запасів прісних підземних вод, наявність навантаження на екосистему водних об’єктів в результаті скидів недостатньо очищених зворотних вод підприємств та комунальних господарств, рішення проблеми якісного питного водопостачання населення є пріоритетним для області.

З поверхневих джерел (р. Дніпро, р. П.Буг, р. Синюха, р. Інгул) здійснюється водопостачання п’яти міст області, серед яких обласний центр – м. Миколаїв. Більшість сільських населених пунктів та райцентрів області для питних потреб користуються підземними водами.

Розподіл прогнозних ресурсів підземних вод, придатних для господарсько-питного водопос­та­чан­ня по області дуже нерівномірний.

По 8 родовищах затверджені ГКЗ і ТКЗ експлуатаційні запаси прісних і слабосолонуватих вод (з мінералізацією до 1,5 мг/дм3), які використовуються для господарсько - питного та виробничо-технічного водопостачання, в кількості 81,22 тис.м3/добу (18% від величини прогнозних ресурсів підземних вод).

На більшості території області поширені підземні води, якісний склад яких не відповідає вимогам ГОСТУ 2874-82 “Вода питьевая” за показниками мінералізації (> 1,5 г/дм3), загальній жорсткості та інш.

За даними державного моніторингу за станом підземних вод протягом 2011 року підвищений вміст нітратів зафіксовано по Миколаївському, Первомайському і Арбузинському районах (табл. 4.5.1).

Наявність нітратів у підземних водоносних горизонтах пояснюється відсутністю мереж централізованого водовідведення, що призводить до накопичення стоків у вигрібних ямах населення.

При вживанні вод з підвищеним вмістом нітратів до організму людини потрапляють не тільки нітрати, але і їх метаболіти: нітрити та нітритосполуки ( канцерогенні нітрозаміни і нітрозаміди).

Головну небезпеку для здоров’я людини складають метаболіти нітратів - нітрити та їх сполуки. Через взаємодію з гемоглобіном крові, нітрити утворюють метгемоглобін, який неспроможний переносити кисень, що призводить до розвитку гіпоксії (кисневого голодування). Крім того, пошкоджується лімфоідна система та система травлення, послаблюється імунітет.

Контроль за станом питних джерел водопостачання здійснюється органами Міністерства охорони здоров’я України.

За даними спостережень Миколаївської обласної санепідемстанції основною причиною бактеріального забруднення питної води є аварійні ситуації на водопровідних мережах.

В 2011 році епідемічних ускладнень пов’язаних з вживанням питної води в області не зареєстровано.

Відповідно до природоохоронного законодавства пріоритетними напрямками у сфері захисту водних об’єктів, які є джерелами питного водопостачання є:

- створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;

- захист підземних водоносних горизонтів від забруднення;

- зменшення навантаження на екосистеми водних об’єктів через ліквідацію аварійних понад нормативних скидів стічних вод.

Згідно з вимогами природоохоронного законодавства на території Миколаївської області загальна площа прибережних захисних смуг складає 28,091 тис. га.

Починаючи з 2003 року Держуправління виступало замовником виконання робіт з розробки проектної документації щодо встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг. На реалізацію зазначеного, в межах обласної “Програми охорони навколишнього природного середовища на 2000-2010р.р.”, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено та освоєно у 2003-2004 роках - 79,0 тис. грн, на 2005- 2006 рік виділено – 210,0 тис. грн. Розроблено проекти водоохоронної зони і прибережних смуг Щербанівського водосховища (р. Гнилий Єланець), Таборівського (р. Мертвовод) і Дмитрівського ( р. Сосик) водосховищ та р. Мертвовод (довжина 31км).

Потягом 2007-2009 років розроблено проекти водоохоронних зон і прибережних захисних смуг:

- на р. Інгул (від автомобільного мосту об'їзної дороги с. Воскресенськ до межі Жовтневого та Баштанського районів Миколаївської області) довжиною 91,3 км;

- р. Інгул (від межі Жовтневого та Баштанського районів до межі Костичівської та Христофорівської с/р Баштанського району Миколаївської області) довжиною 30 км;

- на р. Інгул (площа 2093,89 га), на р. Південний Буг (площа 191,5 га) та на 19 орендних ставків по р. Південний Буг (площа 136,83 га).

За період 2003-2009 років на здійснення природоохоронного заходу із розробки проектів створення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища освоєно 617,8 тис. грн. У 2010 році фінансування не здійснювалось.

За рахунок фінансування ТОВ СП «НІБУЛОН», на замовлення Новоодеської міської ради, ВАТ "Миколаївводпроект" потягом 2010 року було виготовлено документацію щодо встановлення прибережно – захисної смуги вздовж річки Південний Буг по Новоодеському району, на площі 9,5964 га довжиною 3,6 км. Загальна вартість виконаних робіт склала 21,5 тис. грн.

Крім того, у 2010 році за кошти орендарів водних об’єктів виготовлена документація зі встановлення прибережно – захисних смуг навколо 10 водних об’єктів на площі 59,65 га з загальною вартістю робіт 119,3 тис. грн.

Всього по області, за 2010 рік виготовлено документацію щодо встановлення прибережно – захисних смуг на водних об’єктах на площі 69,24 га, винесено в натуру - 69,24 га. Витрачено коштів на суму - 140,8 тис. грн.

У 2011 році відповідно до даних Головного управління економіки Миколаївської облдержадміністрації природоохоронні заходи з розробки проектів землеустрою зі створення водоохоронних зон та прибережних захисних зон водних об’єктів за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища не здійснювалися.

Роботи з виготовлення проектної документації щодо встановлення водоохоронних зон у 2011 році здійснювались виключно за кошти орендарів водних об’єктів.

Інформація щодо розробки та виносу у натуру водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, з початку проведення робіт станом на 01.01.2012 наведено у таблиці 4.5.2.

Щорічно з метою покращення якості питного водопостачання, в межах програм з бюджетного буріння, будується біля 5 додаткових підземних водозаборів.

З метою ліквідації безхазяйних та покинутих свердловин, які є потенційними джерелами забруднення підземних водоносних горизонтів, протягом 2003-2008 років за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (872,467 тис. грн.) було проведено ліквідаційний тампонаж 88 безхазяйних і покинутих свердловин.

У 2009 році затампоновано 17 свердловини (13 свердловин у Доманівському районі і 4 в Миколаївському районі). Загальна вартість проведених робіт склала 249,23 тис. грн.

У 2010 та 2011 роках на проведення зазначеного заходу кошти з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища не виділялись.

Відповідно до вимог Водного Кодексу України, шляхом видачі дозволів на спецводокористування, Держуправлінням лімітуються обсяги водозабору, скиду стічних вод та встановлюються, на підставі висновку органів гідрогеології, вимоги до експлуатації підземних джерел питного водопостачання. Протягом 2011 року, для здійснення водозабору з підземних водоносних горизонтів, Держуправлінням видано 240 дозволів на спецводокористування, що на 80 дозволів ( на 33%) більше ніж у минулому році.

 


 

Таблиця 4.4.1. Стан основних виявлених осередків і ділянок забруднення підземних вод у 2011 році

 

№№ з/п Басейн підземних вод ( БПВ-1 ) Річковий басейн ( РБ ) Одиниця адміністративно-територіального поділу регіону Ділянка, осередок забруднення і його місце знаходження Дата виявлення ділянки, осередку Геологіч-ний індекс забрудне-ного водонос-ного горизонту Захище-ність водонос- ного горизонту (відповід-но до карти захище-ності ) Тип забруд-нення Характеристика ділянок, осередків забруднення на дату виявлення Характеристика ділянок, осередків забруднення на звітний період Джерело забруд-нення Наявність режимної мережі (кількість та номери свердло- вин)
Площа забруднення , км2 Глибина за- лягання за-брудненого водоносного горизонту (покрівля-подошва), м --------------- Глибина ви-значення за-бруднення, м Основні забруднюючі компоненти, їх кіль- кісний склад , мг/дм3 Площа забруд-нення, км2 Глибина проникнення забруднен-ня, м -------------- Глибина випробуван-ня, м Основні забрудню-ючі компонен- ти, їх кількісний склад , мг/дм3
V Миколаївська, Первомайський район с. Болеславчик, ПВКГ «Троя» свердловина № 629 15.04.11 AR-PR захищений локальне, нітратне невизначена     невизначена 10,8 - 16,0 - NO3 -62   невизначено відсутня
V Миколаївська, Первомайський район м. Первомайськ, ЖВК «Темп» свердловина № 1765 15.04.2011 AR-PR захищений локальне, нітратне   невизначена     невизначена 48,0 - 50,0 - NO3 -102   невизначено відсутня
V Миколаївська, Первомайський район с.Чаусове, ФСГ «Вікторія» шахт. колодязь № 1-Ч 26.04.11   AR-PR захищений локальне, нітратне   невизначена     невизначена 8,0-12,0 - NO3 - 179   невизначено відсутня
V Миколаївська, Первомайський район м. Первомайськ, вул. Корабельна,50 ПАТ «Завод Фрегат» свердловина б/н 016.06.11   AR-PR   захищений   локальне, нітратне         невизначена 34,0-60,0 - NO3 -74,7   невизначено відсутня
V Миколаївська, Первомайський район м. Первомайськ, Центральна райлікарня, свердловина №333-г   01.09.11   AR-PR.   захищений   локальне, нітратне         невизначена 34,6-90,7 - NO3 - 75   невизначено відсутня
V Миколаївська, Арбузинський район с. Воєводське, СТОВ «Промінь», свердловина № 10г-89 27.07.11   AR-PR   захищений   локальне, нітратне         невизначена 48,4-156,0 _ NO3 – 51   невизначено відсутня
V Миколаївська, Арбузинський район с. Воєводське, СТОВ «Промінь», свердловина № 12г-89 27.07.11   AR-PR   захищений   локальне, нітратне         невизначена 67,6 -105,0 _ NO3 – 63   невизначено відсутня
V Миколаївська, Арбузинський район с. Воєводське, СТОВ «Промінь», свердловина № 470-г 27.07.11   AR-PR   захищений   локальне, нітратне         невизначена 25,5-146,4 _ NO3 – 68   невизначено відсутня
V Миколаївська, Братський район с.Камяно-Костувате, СМПП «Юг-Сервіс» свердловина № 629 27.12.10   AR-PR умовно захищений локальне, нітратне       невизначена 16,0- 64,0 _ NO3 – 62   невизначено відсутня
Всього по Миколаївській області                
Всього по Українському басейну підземних вод (V)                
У тому числі басейн р. Південний Буг (6)                
Всього по Первомайському району                
Всього по Арбузинському району                
Всього по Братському району                

 

Таблиця 4.4.2. Розробка проектів та винос в натуру водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, з початку проведення робіт станом на 01.01.2012 року

 

№ п/п Джерело фінансування Замовник Найменування водного об’єкту Адміністративно територіальна одиниця Виготовлення проектної документації по встановленню прибережних захисних смуг, га Винесено в натуру, га Вартість робіт, тис. грн.
Об’єкти Миколаївського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства
Басейн р. Південний Буг
Держбюджет Облводгосп Катеринівське в-ще Веселинівський р-н 170,24 170,24 13,69
  Єланецьке в-ще Єланецький р-н 55,11 55,11 -
  Водяно-Лоринське Єланецький р-н 83,20 83,20 -
  Софіївське Новобузький р-н 376,0 376,0 9,9
    Криничанський став. Миколаївський р-н 15,76 15,76 5,1
  Всього по басейну       700,31 700,31 28,69
Басейн річок Чорного моря
Держбюджет Облводгосп Нечаянське в-ще Миколаївський р-н 47,5 47,5 58,41
      Березанський р-н 63,58 -
  Степовське в-ще Миколаївський р-н 106,0 106,0
    Данилівське в-ще Березанський р-н 20,0 -
  Всього по басейну       237,08 153,5 58,41
Басейн річок Нижнього Дніпра
Держбюджет Облводгосп Явінське в-ще Баштанськи р-н 104,5 104,5   12,82
  Красноставське в-ще Баштанськи р-н 83,82 83,82
  Бармашівський став. Жовтневий р-н 33,0 33,0 4,3
  Березнігуватський став. Березнігуватський р-н 4,0 4,0 1,5
  б. Лепетиха став. Снігурівський р-н 1,8 1,8 6,3
  Люблинське в-ще Снігурівський р-н 42,92 42,92 5,7
  р. Верьовчина Снігурівський р-н 426,7 426,7 8,59
  Всього по басейну       696,74 696,74 39,21
  Всього за кошти облводгоспу     1634,13 1634,13 126,31
Об’єкти Управління каналів Інгулецької зрошувальної системи
Басейн річок Нижнього Дніпра
Держбюджет УК ІЗС Інгулецький МК Снігурівський р-н, Жовтневий р-н 560,0 560,0  
  Всього за кошти УК ІЗС     560,0 560,0  
             
             
Басейн р. Південний Буг
Держбюджет Держуправління Екоресурсів Таборівське в-ще Вознесенський р-н 353,6 353,6 49,59
    Щербанівське в-ще Вознесенський р-н 200,6 200,6 19,0
    ПЗС р. Мертвовод Вознесенський р-н 270,63 (28,8 км.)   80,0
    ПЗС р. Інгул Жовтневий, Баштанський р-ни 4925,73 (123,59 км.)   540,0
    ПЗС р. Південний Буг Вознесенський р-н 151,56 (18,69 км)   70,0
  Всього по басейну       5902,12/ 171,08 км 554,2 758,59
Басейн річок Чорного моря
Держбюджет Держуправління Екоресурсів Дмитріївське в-ще Миколаївський р-н 67,1 (128,65 км) 67,5 9,41
  Всього за кошти Держуправління Екоресурсів   5969,22/ 299,73 км 621,7 768,0
Об’єкти підприємств, організацій
Басейн р. Південний Буг
Держбюджет ЮУ АЕС Ташлицьке (охолод. АЕС) Арбузинський р-н 215,6 215,6 -
Місцевий бюджет   р.Інгул, р.Громоклея Баштанський р-н 1554,36 1554,36 -
Кошти підприємців   р. Південний Буг Первомайський р-н 9,74 9,74
Кошти підприємців Новоодеська міська рада р. Південний Буг Новоодеський р-н 9,5964 9,5964 21,5
  Всього по басейну       1789,2964 1789,2964 41,5
Басейн річок Чорного моря
Місцевий бюджет   Жовтневе в-ще Жовтневий р-н 120,0 120,0  
  Всього за кошти місцевого бюджету   1909,2964 1909,2964 41,5
Прибережні смуги в межах м. Миколаєва
Басейн р. Південний Буг
Місцевий бюджет Міська рада р.П.Буг, р. Інгул, в межах м. Миколаєва 570,74 (130,74 км) - 170,0
  м. Миколаєва Бузький лиман        
  Всього за кошти місцевого бюджету   570,74 (130,74 км) - 170,0
Орендні ставки
І. Басейн р. Південний Буг
Кошти підприємців Орендарі 22 – ставки Арбузинський р-н 171,769 171,769 Вартість не визначена
    16 – ставків Баштанський р-н 415,19 415,19
    48 – ставків Братський р-н 329,36 329,36
    13-ставків Веселинівський р-н 100,08 100,08
    11-ставків Вознесенський р-н 122,17 122,17
    13-ставків Врадіївський р-н 67,466 67,466
    17-ставків Доманівський р-н 67,06 67,06
    25-ставків Єланецький р-н 187,61 187,61
    2-ставки Жовтневий р-н 10,3 10,3
    29-ставків Кривоозерський р-н 118,873 118,873
    9-ставків Миколаївський р-н 96,099 96,099
    10-ставків Новобузький р-н 146,884 146,884
    11-ставків Новоодеський р-н 108,82 108,82
    56-ставків Первомайський р-н 291,358 291,358
    1 - ставок Казанківський район 43,47 43,47
  Всього по басейну 292 ставки     2287,759 2287,759
П. Басейн річок Чорного моря
    7-ставків Березанський р-н 67,22 67,22
    2-ставки Очаківський р-н 11,6 11,6
    1-ставок Веселинівського р-н 1,26 1,26
    2-ставка Миколаївського р-н 10,08 10,08
  Всього по басейну 12 ставків     90,16 90,16
Ш. Басейн річок Нижнього Дніпра
    1 - ставок Березнегуватський р-н 1,0 1,0
    9 - ставків Жовтневий р-н 72,02 72,02
    20 - ставків Казанківський р-н 165,37 165,37
    19 - ставків Снігурівський р-н 153,52 153,52
  Всього по басейну 36 ставки     391,91 391,91
  Всього по області 353 орендних ставках     2769,829 га 2769,829 га -
    Всього по області     13413,209/446,88 км 7494,949 1104,81
                                           

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.