Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Структура та обсяги промислового виробництва.Економічний потенціал Миколаївської області є складовою частиною господарського комплексу України й характеризується потужною багатогалузевою промисловістю, розвиненим агропромисловим комплексом, розгалуженою транспортною мережею й розвиненим портовим господарством.

Промисловий потенціал області сконцентрований головним чином у п’яти містах обласного підпорядкування, питома вага яких у загальнообласних обсягах промислової продукції досягає майже 95%. Провідною галуззю Миколаївщини є суднобудування. Самими більшими підприємствами цієї галузі є три суднобудівні підприємства: ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод»; ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара»; ВАТ «Вадан Ярдс Океан».

Місто Миколаїв центр машинобудування, у тому числі суднобудування, кольорової металургії, харчової й легкої промисловості області. У ньому налічується понад 60 великих промислових підприємства, питома вага яких у загальнообласних обсягах становить понад 51%. Тут функціонують один річковий і три морські порти, оснащені сучасними портальними кранами й іншим устаткуванням. У м. Южноукраїнськ розташована атомна електростанція, яка дає понад 35% промислової продукції області. Промислова спеціалізація м. Первомайська визначається виробництвом дизелів і дизель-генераторів, сільськогосподарського оснащення, цукру, молочних консервів і швейних виробів. Місто Вознесенськ спеціалізується на виробництві шкірсировини, взуття, харчової й швейної продукції, м. Очаків рибних консервів.

За даними Головного управління статистики, підприємствами області реалізовано промислової продукції на 20,6 млрд. грн. (у 2010 році – на 18,6 млрд. грн., 2009 році – на 16,9 млрд. грн.). В області сформована достатньо стабільна структура промислового виробництва, яка базується на виробництві харчових продуктів і напоїв (25,8 % у загальному обсязі реалізованої продукції промисловості у 2011 році), виробництві та розподіленні електроенергії, газу, тепла та води (27,6%), у машинобудуванні(19,6%), та металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (16,4%). Сумарна частка продукції зазначених видів діяльності становила понад 90%.

Таблиця 10.1.1 Структура обсягу реалізованої продукції за видами діяльності за 2009-2011 роки.

(відсотків до загального обсягу)

2009 2010 2011
Промисловість
Добувна промисловість 0,7 0,7 0,5
Переробна промисловість 76,1 74,1 71,9
у тому числі      
виробництво харчових продуктів та напоїв 25,8 31,8 28,5
легка промисловість 2,6 3,3 2,0
оброблення деревини та виробництво з деревини, крім меблі 0,5 0,3 0,0
целюлозне-паперове виробництво 0,3 0,3 0,4
хімічна та нафтохімічна промисловість 0,9 0,9 1,
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2,9 2,9 3,4
металургійне виробництво готових металевих виробів 18,3 16,0 16,4
машинобудування 23,8 18,2 19,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 23,2 25,2 27,6

 

Миколаївські підприємства у 2011 році забезпечили понад 50% загальнодержавного обсягу реалізованої продукції таких видів діяльності як виробництво двигунів та турбін, 27,3% - виробництво кольорових металів, 20,6% - будування та ремонт суден, 14,4% - виробництво шкіри та виробів з неї, 3,5% - виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 3,2% - виробництво та розподілення електроенергії.

У минулому році у промисловості спостерігалось сповільнення темпу приросту виробництва проти попереднього року – до 4,1%, тоді як у 2010 році приріст складав 10,3%.

Найбільшого зростання обсягу продукції досягнуто у целюлозно-паперовому виробництві і видавничій діяльності – у 2,9 раза, тоді як у 2010 році у галузі фіксувався спад – на 28,5%. Позитивні зрушення відбулись завдяки активній діяльності підприємства ТОВ «Юг картон», яким у ІІ кварталі2011 року розпочато випуск гофротартону та коробок з нього.

У виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції спостерігалось незначне сповільнення приросту з 15,8% у 2010 році до 14,6% у 2011 році.

У натуральному виразі проти 2010 року нарощено виробництво гофрованих листів, шиферу та аналогічних виробів з азбестобетону – на 6,8%, елементів конструкції збірних для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю – на 7%, блоків з цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 13,6%, цементу – на 19,5%, багатошарових ізолюючих виробів зі скла – на 19,7%, керамічної не вогнетривкої будівельної цегли – на 61,2%. Поряд з тим знизився випуск вапна – на 28,8% та готових для використання бетонних сумішей – на 3,1%.

Машинобудівним комплексом області у 2011 році сформовано 19,6% загальнообласного обсягу реалізованої промислової продукції. У структурі реалізації продукції машинобудування рибництву машин та устаткування належить найвагоміша частка (84,7%), у т.ч. виробництву двигунів та турбін – 56% та виробництву машин та устаткування для сільського та лісового господарства = 17,7%. питома вага продукції з виробництва транспортних засобів та устаткування склала 10,6% (у т.ч. з будування та ремонту суден – 6,7%). Частка продукції з виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування незначна – 4,7%.

У минулому році у машинобудуванні продовжувалось нарощення обсягу продукції, і величина приросту склала 13,8% проти попереднього року (у 2010 році – 11,5%).

Одним з базових видів промислової діяльності області є металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. У 2001 році обсяг реалізованої продукції склав 16.4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції. У 2011 році обсяг металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів у порівнянні з попереднім роком збільшився на 5,1% (у 2010 році – на 3,6%). Зокрема, у металургійному виробництві одержано приросту продукції на 4,7% (у 2010 році – на 3,2%), завдяки стабільному випуску глинозему найпотужнішим підприємством області ТОВ «Миколаївській глиноземний завод». У виробництві готових неметалевих виробів одержано приросту на 9,9% (у 2010 році – на 10,1%).

За підсумками минулого року зростання продукції досягнуто у хімічній і нафтохімічній промисловості – на 4,1%. У 2010 році у галузі був зафіксований найбільший приріст у області – на 37,6%.

У добувній промисловості спостерігалось сповільнення темпу приросту виробництва проти попереднього року – з 21,1% у 2010 році до 3% у 2011 році.

У 2011 році більш ніж у попередньому році вироблено (видобуто) шлаків для будівництва – на 7,8%, вапняку – на 21,4%, інших глин – на 35,9%. Водночас, видобуток граніту скоротився на 24,1%, природних пісків на 19,9%, гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого – на 1,8%.

Ще один з визначальних базових видів діяльності, від результатів роботи якої залежить розвиток промислового виробництва області – виробництво та розподілення електроенергії. У 2011 році питома вага продукції з виробництва та розподілення електроенергії у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції склала 27,6%.

Обсяги продукції у галузі у 2011 році відносно попереднього року збільшилися на 2,1% (у 2010 році одержано приріст – на 7,2%). У минулому році всіма типами електростанцій вироблено 18007,5 млн.кВТ/год електроенергії, що на 2,3% (на 428,2 млн.кВТ/год) менше ніж у 2010 році, за рахунок скорочення випуску електроенергії атомною електростанцією. Водночас, гідравлічними електростанціями випущено електроенергії більше на 2,4%, тепловими – на 3,3%.

Проведений аналіз результатів діяльності промислового комплексу свідчить, що у минулому році у промисловості області спостерігалось сповільнення темпу приросту виробництва на 10,3% у 23010 році і до 4,2% у 2011 році. Разом з тим, незважаючи на дворічний приріст продукції майже у всіх галузях, компенсувати спад виробництва у 2009 році на 14,5% не вдалося, і у 2011 році відставання від рівня виробництва докризового 2008 року складало 1,7%. На фоні нарощення обсягу продукції, в окремих видах діяльності виробнича активність так і не була відновлена.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.