Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тенденції в тваринництві.Тваринництво - невід'ємна споріднена з рослинництвом галузь. Воно покликане задовольнити потреби населення у м'ясомолочних продуктах, а також потреби легкої та інших галузей промисловості в багатьох видах сільськогосподарської сировини.

Впродовж тривалого періоду розвиток галузі тваринництва відбувається в умовах занепаду матеріально-технічної бази, скорочення маточного поголів'я худоби, спаду виробництва м'яса, молока, інших видів продукції галузі та потребує негайного відродження.

Тваринництво області представлене такими основними галузями як скотарство, свинарство і птахівництво. Певною мірою розвинутими є бджільництво, вівчарство й кролівництво

У 2011 році, за попередніми даними, виробництво тваринницької продукції забезпечило 26,8% всієї валової продукції сільського господарства, що на 3 в.п. менше від аналогічного показника в 2010р. та на 7,1 в.п. менше ніж у 2005р. Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з 2010р. склав 100,5%. В аграрних підприємствах та господарствах населення цей показник знаходився на такому ж рівні. Господарствами усіх категорій торік було вирощено 48,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,2% менше, ніж у попередньому році. Відношення обсягів вирощування худоби до її реалізації на забій дорівнювало 97,2% (108,3% - у 2010р.). У цілому по області було одержано 49,4 тис.т м'яса (у живій вазі), що на 7,6% більше, ніж у попередньому році та на 10,3% - ніж у 2005р.

У структурі виробництва м'яса (у живій вазі) в минулому році в усіх категоріях господарств найбільша питома вага припадала на м'ясо великої рогатої худоби - 36,8% (43,8% у 2010р.); м'ясо свиней займало 32,2% (23,3%), птиці - 28,2% (29,6%), овець та кіз - 1,6% (2%), інші види м'яса - 1,2% (1,3%). Проти 2005р. скоротилася частка м'яса великої рогатої худоби (на 17 в.п.), інших видів м'яса (на 1,7 в.п.), натомість зросла питома вага виробництва м'яса птиці (на 9,4 в.п), свиней (на 9 в.п.), овець та кіз (на 0,3 в.п.)

Усіма категоріями господарств за підсумками 2011 р. вироблено 365,9 тис.т молока, що на 0,5% більше рівня попереднього року, 617,0 млн. штук яєць (на 7,7%), 6205 т меду (на 6%). Разом з тим, на 6,9% скоротилося виробництво вовни і становило 95 т.

 

Таблиця 11.2.4.1 Виробництво основних видів продукції тваринництва

(усі категорії господарств)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 у% до 2010
М'ясо всіх видів                
(у живій вазі), тис.т 44,8 44,4 50,7 46,0 39,9 45,9 49,4 107,6
Молоко, тис.т 432,3 413,1 379,2 368,8 367,7 364,0 365,9 100,5
Яйця. млн. штук 313,7 327,0 336,7 386.3 473,9 572,7 617,0 107,7
Вовна, т 93,1
Мед, т 106,0

 

Останніми роками триває динаміка підвищення продуктивності корів. Якщо у 2005р. середній удій молока від однієї корови (яка була в наявності на початок року) в усіх категоріях господарств становив 3482 кг, то у 2011р. - 3906 кг, що на 67 кг більше ніж у попередньому та на 424 кг - ніж у 2005р. У сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2010р. відбулося зростання продуктивності корів на 10,1%, у господарствах населення - на 1%. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах становив 3699 кг, в господарствах населення - 3927 кг.

У 2011р. в сільськогосподарських підприємствах в середньому від однієї курки-несучки було отримано 299 штук яєць, що на 6,8% більше ніж у 2005р. та на 4,5 % - ніж у попередньому.

Настриг вовни від однієї вівці в аграрних господарствах порівняно з 2010р. збільшився на 6,7%, разом з тим з 2005р. - зменшився на третину і становив 1,6 кг.

Основою для нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції є наявність поголів'я худоби та птиці. Протягом минулого року в області спостерігалася негативна тенденція скорочення чисельності корів (на 0,6%), свиней (на 6,6%), овець і кіз (на 1,4%) та птиці (на 3,2%).

 

Таблиця 11.2.4.2 Поголів'я худоби га птиці в усіх категоріях господарств

(на кінець року; тис, голів)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 у % до 2010
Велика рогата худоба 180,6 171,4 150,6 145,6 144,5 141,4 142,0 100,4
у т.ч. корови 115,1 105,0 100,8 96,2 93,5 92,4 91,8 99,4
Свині 140,2 184,0 127,3 113,7 147,7 166,9 155,9 93,4
Вівці та кози 41,0 42,4 43,0 48,6 53,2 48,7 48,0 98,6
Птиця всіх видів 3200,0 3285,2 2886,2 3742,0 3856,2 4198,1 4065,3 96,8

На початок 2012р. близько 28% загальнообласного поголів'я великої рогатої худоби зосереджено у господарствах Баштанського, Новоодеського, Снігурівського та Вознесенського районів; більше третини (34,4%) чисельності свиней - Первомайського, Новоодеського, Арбузинського та Кривоозерського. Аграрії Жовтневого, Баштанського та Березанського районів утримують 26,4% загального поголів'я овець та кіз у цій категорії господарств. Значна сумарна частка (54,7%) поголів'я птиці всіх видів припадає на господарства Снігурівського, Арбузинського та Баштанського районів.

Стосовно розподілу поголів'я худоби та птиці за категоріями господарств слід відмітити, що у минулому році зберігалася тенденція зростання питомої ваги окремих видів худоби, що утримується у господарствах населення. Так, на початок поточного року на подвір'ях громадян було зосереджено 84,9% загальнообласної чисельності великої рогатої худоби (на початок 2006р. - 79,2%), з неї корів - 90,1% (88,1%), свиней-59,1% (51,3%).

Тваринництво є одним з основних екологічних забруднювачів.

Виробництво кормів вимагає інтенсивного використання води, добрив, пестицидів і викопного палива.

Відходи тваринництва є іншим предметом серйозного занепокоєння. оскільки тільки третина з поживних речовин, що згодовується тваринам, поглинається, відходи тваринництва є провідним фактором у забрудненні землі і водних ресурсів.

Особливу небезпеку для довкілля становлять великі промислові тваринницькі комплекси. Відходи тваринництва окремо можуть бути джерелом небезпечного забруднення урожаю та ґрунтових вод нітратами, що швидко утворюються з аміачних солей.

Підприємства з виробництва яловичини, свинини і птиці також викидають велику кількість вуглекислого газу, метану та інших парникових газів. Проблеми зміни клімату, пов’язані з тваринництвом, залишаються в основному невирішеними.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.