Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Координація діяльності педагогічних колективів ДНЗ та ЗОШ у забезпеченні наступності між дошкільною та початковою ланками освіти

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вихователь-методист ДНЗ №1 Панасенко В.С.

 

Під час впровадження у роботу програми розвитку «Впевнений старт» педагогічні колективи дошкільного закладу № 1 та загально-освітньої школи 1-2 ступеню № 64 було по справжньому обрано впевнений старт у роботу. Територіальне розташування наших освітніх закладів дає нам змогу працювати у тісній взаємодії.

Задля якісного впровадження Програми педагогічні колективи окреслили для себе план щодо її впровадження.

План впровадження програми «Впевнений старт» передбачав проведення наступних заходів: слайд

План впровадження програми «Впевнений старт»

1. Проведення консультацій для педагогів закладів «Основні напрямки роботи з дітьми за програмою розвитку «Впевнений старт».

2. Проведення круглого столу для педагогів дошкільного закладу та вчителів початкової школи «Організація і зміст навчальної і виховної діяльності дітей старшого дошкільного віку за Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

3. Створення оптимальної моделі організації навчально-виховного процесу та психологічного супроводу дитини в умовах реалізації наступності дошкільної та початкової освіти

4. Розроблення й оновлення зразків моделей перспективного і календарного планування освітнього процесу, методичних розробок проведення різних форм організованої діяльності з дітьми

5. Організація роботи творчої групи з метою надання допомоги батькам та педагогам по впровадженню Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

6. Взаємовідвідування відкритих занять у дошкільних навчальних закладах і уроків у по­чатковій школі;

7. Проведення Днів відкритих дверей в до­шкільних та загальноосвітніх навчальних за­кладах для батьків дітей старшого дошкільно­го віку, вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи;

8. Проведення круглих столів за участю ад­міністрацій і методичних служб навчальних за­кладів, батьків дітей майбутніх першокласників;

Слід відмітити, що педагогічні колективи закладів творчо та професійно підійшли до участі у зазначених заходів. Кожен член педагогічного колективу розумів своє особисте значення, свій особистий внесок у реалізацію завдань.

Методичною службою дошкільного закладу та школи для проведення певних заходів були обрані інтерактивні форми роботи з педколективами: слайд

- психолого-педагогічні тренінги

- Методичний міст

- Проблемний стіл

- Методичні посиденьки

- Методичний ринг

- Диспути

- Дискусія

- Мозковий штурм

- "Круглий стіл"

- Семінар

- Тренінг

- Педагогічний аукціон

- Бюро педагогічних знахідок

- Банк ідей

Такі форми роботи сприяли згуртуванню колективів, викликають інтерес, допомагали зняти суб'єктивні бар'єри в спілкуванні.

На базі загально - освітньої школи з другого півріччя було організовано роботу школи підготовки дітей, неохоплених дошкільною освітою. Вихователі дошкільного закладу постійно консультували вчителів щодо прийомів та методів роботи з 5-ти річними дітьми. Під час роботи між педагогами перших ланок освіти склались ще тісніші стосунки. Вони відмічали, що така тісна співпраця зближає, дає поштовх нових ідей, створює сприятливі умови для фор­мування у дітей готовності до шкільного життя.

Традиційно упродовж 12 років проводиться тиждень адаптації дитини до шкільного життя, на якому вчителі знайомлять дітей садочка та дітей мікрорайону з умовами школи, класом, організацією навчального процесу. Слід відмітити, що діти дошкільного закладу безболісно відвідують школу, бачать там знайомих вчителів, зорієнтованих на ігрові методи взаємодії з дітьми.

Попрацювавши навчальний рік, педагогічні колективи впевнились у важливості такої співпраці щодо впровадження даної програми розвитку для дітей. Під час проведення спільної методичної наради «Підсумки впровадження програми розвитку «Впевнений старт» педагогами було визначено перспективи подальшої взаємодії у даному напрямку. Слайд

1. Необхідність створення банку даних дітей 5-ти річного віку, організували соціально-педагогічний патронат.

2. Потребує перегляду питання створення розвивального, предметно-ігрового, природного, соціального середовища для першокласників з урахуванням завдань розвитку та психологічних можливостей.

3. Узагальнення картотеки наявних матеріалів до нової програми. Забезпечення накопичувального фонду наукової та методичної літератури.

4. Розробка моніторингового дослідження рівня готовності дитини до шкільного життя.

5. Організація консультативної допомоги для батьків щодо ознайомлення з програмою.

6. Потребує вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду впровадження Програми розвитку «Впевнений старт».

Забезпечення наступ­ності та взаємодії між дошкільною та почат­ковою освітою утворює простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного навчаль­ного закладу і початкової школи єдиної, дина­мічної та перспективної системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших до­шкільників і молодших школярів. Саме тому зусилля педагогів сьогодення повинно зробити перший крок та впевнено стартувати з новою програмою у нове життя, для виховання дитини нового покоління.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.