Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Резистентність сортів картоплі до сухої фузаріозної гнилі

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(середнє за 2011-2012 рр.)

Назва сорту Рік реєстрації Оригінатор Ступінь ураження Стійкість
% бал
Загадка ІК НААНУ 24,8 відносностійкий
Мелодія ІК НААНУ 29,6 середньостійкий
Тирас ІК НААНУ 42,8 середньостійкий
Поран ІК НААНУ 56,4 сприйнятливий

 

Слід відмітити, що усі досліджувані сорти належать до групи ранніх сортів, які були занесені до Реєстру сортів України з 2001 (сорт Поран) до 2006 року (сорт Загадка). Вони були створені у Інституті картоплярства НААН України.

 

Дослідження шкідливості сухої гнилі дало можливість стверджувати, що наявність інфекції фузаріїв у посадковому матеріалі призводить до погіршення росту і розвитку рослин картоплі (табл. 2).

 

Таблиця 2

Вплив інфекції сухої фузаріозної гнилі на ріст і розвиток картоплі

(середнє за 2011-2012 рр.)

Садіння бульб Схожість, % Число стебел у кущі, шт. Висота стебел, см Кількість бульб у кущі, шт.
Загадка
Контроль (здорові) 100,0 6,9 64,7 10,4
З симптомами сухої гнилі 96,1 6,1 57,3 8,7
Мелодія
Контроль (здорові) 100,0 7,1 65,3 11,2
З симптомами сухої гнилі 95,7 6,2 56,7 9,1
Тирас
Контроль (здорові) 100,0 6,7 58,4 10,1
З симптомами сухої гнилі 91,2 5,5 47,9 7,9
Поран
Контроль (здорові) 100,0 7,1 66,2 11,8
З симптомами сухої гнилі 83,7 5,8 54,5 7,4

 

Так у сорту Загадка ми спостерігали зниження схожості до 96,1%, зменшення кількості стебел у кущі – від 6,9 до 6,1 шт., зниження їх висоти – від 64,7 до 57,3 см та кількості бульб у кущі – від 10,4 до 8,7 шт. Подібна залежність спостерігалась і у інших сортів.

Варто зазначити, що за змінами осбливостей росту і розвитку найближчим до відносностійкого сорту Загадка був сорт Мелодія, оскільки вони близькі за ступенем стійкості, хоч і належать до різних груп.

 

Погіршення розвитку вегетативної маси картоплі безпосередньо призвело до зменшення кількості бульб у кущі та урожайності. Це викликало значні втрати врожаю за роки досліджень (рис. 3).

За результатами дворічного експерименту виявлено, що врати врожаю бульб зростають зі зменшенням резистентності сортів до сухої фузаріозної гнилі. Це підтверджується втратами врожаю у різних сортів картоплі. Зокрема, у сорту Загадка, який характеризувався найвищим ступенем стійкості, втрати врожаю у варіанті, де висаджували уражені фузаріозом бульби, до контролю становили 18,35%. У інших сортів, Мелодія, Тирас і Поран, втрати врожаю становили 21,08, 28,78 і 33,54% відповідно.

 

Рис. 3. Втрати врожаю картоплі залежно від впливу інфекції сухої фузаріозної гнилі (2011-2012 рр.)

 

Окрім значних втрат врожаю, первинна інфекція сухої гнилі викликає також погіршення структури врожаю (рис. 4).

Порівнюючи результати дослідження структури врожаю нами було встановлено, що структура врожаю безпосередньо залежить від ураженості бульб збудниками сухої фузаріозної гнилі.

Так, у відносностійкого сорту Загадка порівняно до контролю частка бульб із фракції до 30 г зростає у варіанті, де ми висаджували інфіковані бульби, а частка бульб із фракцій 30-80 г та понад 80 г навпаки – зменшується. Таким чином ми спостерігаємо зменшеня кількості товарних бульб, а отже і погіршення структури врожаю.

Подібна залежність спостерігається і у інших сортів.

 

сорт Загадка сорт Мелодія
   
сорт Тирас сорт Поран
   
Рис. 4. Структура врожаю картоплі залежно від впливу інфекції сухої гнилі (2011-2012 рр.)

 

Визначаючи економічну ефективність нами виявлено, що вирощування стійких проти сухої фузаріозної гнилі сортів картоплі є економічно вигідним і рентабельним (рис. 5).

За результатами розрахунку економічної ефективності вирощування різних за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі сортів картоплі нами було встановлено, що доцільно вирощувати стійкі сорти. Зокрема, вирощування стійкого сорту Загадка та середньостійкого сорту Мелодія порівняно зі сприйнятливим сортом Поран забезпечує умовно чистий прибуток 5600 та 4262 грн. відповідно.

 

Рис. 5. Економічна ефективність вирощування різних за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі сортів картоплі (2011–2012 рр.)

 

На висновках прошу не зупинятися, оскільки вони були висловлені протягом доповіді.

За результатами проведених досліджень виробництву можна зробити наступні рекомендації: суха фузаріозно гниль може призводити до погіршення росту і розвитку рослин картоплі, погіршення структури врожаю та зниження урожайності бульб, тому у виробництві доцільно використовувати сорти з підищеною стійкістю проти збудників цього захворювання, зокрема, Загадка і Мелодія, вирощування яких забезпечує умовно чистий прибуток 5600 та 4262 грн. відповідно.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.